Odredbe i uvjeti za članstvo u panelu, sudjelovanje u anketama i korištenje usluga
Datum stupanja na snagu: 28, veljače 2018.

Posljednja izmjena: 28. veljače 2018.

Definicije
Kada se upotrebljavaju u ovim Odredbama, pojmovi i izrazi u nastavku imaju sljedeća značenja.

„Aktivni panelist” odnosi se na člana panela koji je: (a) sudjelovao u anketi, (b) drugom istraživačkom programu ili (c) ostalim dijelovima usluge barem jednom u posljednjih dvanaest (12) mjeseci ili (d) ažurirao svoj članski profil ili podatke najmanje jednom u posljednjih dvanaest (12) mjeseci.

„Usluga praćenja tržišta” odnosi se na uslugu koju je korisnik prihvatio, a koja može pratiti online ponašanje takvog korisnika, kao što su internetske stranice kojima je korisnik pristupio i mrežne kampanje kojima je korisnik bio izložen u svrhu istraživanja tržišta, uključujući istraživanje praćenja oglašavanja.

„Primjenjiv zakon” odnosi se na važeće nacionalne i/ili lokalne zakone i propise.

„Klijent” se odnosi na naše klijente kojima pružamo usluge.

„Sadržaj” označava informacije naznačene na našoj stranici, anketnoj stranici, internetskoj stranici panela ili partnerskoj internetskoj stranici.

„Panel” obuhvaća skupinu pojedinaca koji su pristali biti pozvani i sudjelovati u anketama za istraživanje tržišta, drugim istraživačkim programima ili drugim dijelovima usluga za istraživanje tržišta.

„Član panela” označava člana panela.

„Vlasnik panela” označava vlasnika panela i internetske stranice panela čiji ste član panela.

„(Internetska) stranica panela” označava internetsku stranicu na kojoj se pojedinci mogu registrirati da bi postali članovi panela.

„Partner” označava jednog od naših partnera, uključujući vlasnike panela i druge partnere.

„Partnerska (internetska) stranica” odnosi se na internetsku stranicu jednog od naših partnera.

„Sudionik” je pojedinac koji nije član panela, a kojega je jedan od naših partnera usmjerio na anketu, drugi program istraživanja ili druge dijelove usluga.

„Osobni podaci” znači svi podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati ili pratiti, izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora, samog ili u kombinaciji s drugim osobnim ili identifikacijskim podacima. Osobni podaci mogu sadržavati podatke kao što su ime, identifikacijski broj, datum i mjesto rođenja, djevojačko prezime majke, biometrijski zapisi, fotografije, zvučni ili videozapisi i druge informacije povezane ili koje se mogu povezati s pojedincem kao što su medicinski, obrazovni i financijski podaci te informacije o zapošljavanju. (NAPOMENA: Osobni podaci također se mogu nazivati i „Podaci iz kojih je moguće otkriti identitet sudionika”, odnosno „Personally Identifiable Information” ili „PII” na engleskom jeziku.)

„Program istraživanja” odnosi se na mogućnost istraživanja a da nije anketa.

„Ograničeni sadržaj” odnosi se na povjerljive i/ili autorskim pravom zaštićene informacije, materijale, proizvode i sadržaj koji pripada nama i/ili vlasniku panela, vlasniku ankete, klijentu, partneru i/ili davatelju licence.

„Usluga” se odnosi na uslugu koju pružamo, a koja Vama, kao članu panela ili sudioniku, omogućuje sudjelovanje (a) u panelu ili anketi, (b) drugom istraživačkom programu ili (c) bilo kojoj drugoj usluzi koju mi pružamo, a Vi upotrebljavate kao što je usluga praćenja tržišta.

„Poslani sadržaj” označava sve komentare, povratne informacije, prijedloge, ideje i ostale informacije koje pošaljete ili sami prikupljamo kada sudjelujete u panelu, odgovarate na anketna pitanja ili sudjelujete u nekom drugom programu istraživanja ili se koristite nekom drugom uslugom.

„Vlasnik ankete” je vlasnik određene anekte, odnosno najčešće jedan od naših klijenata.

„(Internetska) stranica ankete” odnosi se na internetsku stranicu na kojoj odgovarate na pitanja i ispunjavate anketu.

„Ankete” označavaju ankete za ispitivanje tržišta koje pripremamo za Vas.

„Internetske stranice trećih strana” odnose se na internetske stranice koje održavaju i/ili kojima upravljaju treće strane.

„Korisnik”odnosi se na Vas kao pojedinca kada se koristite našim uslugama.

„Korisnički sadržaj” označava sav sadržaj, materijale, informacije i komentare koje upotrebljavate, prenesete, objavite ili pošaljete, ili pak koje prikupljamo kada upotrebljavate našu uslugu, uključujući informacije primljene putem usluge praćenja oglasa kao što su podaci o uzorku korištenja internetom.

„Vi”, „Vaš” i „Vama” odnosi se na Vas kao pojedinca.

„Mi”, „nas”, „naš” i „Cint” odnose se na švedski poslovni subjekt Cint AB, registriran pod brojem 556559-8769.

1. Primjenjivost sporazuma
Ove Odredbe i uvjeti (u daljnjem tekstu „Odredbe”) primjenjuju se uz bilo koji sporazum sklopljen s vlasnikom panela za panel čiji ste član panela, kao i bilo koje posebne uvjete koji mogu vrijediti za anketu, drugi program istraživanja ili drugu uslugu. Ove se Odredbe ne primjenjuju u onoj mjeri u kojoj su u sukobu s uvjetima sporazuma između Vas i vlasnika panela ili s posebnim odredbama koje određuje vlasnik panela ili klijent kao uvjet za Vaše sudjelovanje u anketi ili drugom istraživačkom programu, međutim, pod uvjetom da te druge odredbe ne smiju umanjivati naša prava niti povećati našu odgovornost navedenu u ovim Odredbama.

2. Uvod
Svrha ovih Odredbi je odrediti opće uvjete i odredbe za Vašu upotrebu usluga, uključujući Vaše sudjelovanje u anketama, panelu ili drugim istraživačkim programima.

Mi reguliramo odnos između vlasnika ankete i vlasnika panela te djelujemo u ime vlasnika panela. Također smo dobavljač platforme i pružamo mogućnosti članovima panela za sudjelovanje u anketama i drugim istraživačkim programima i upotrebu drugih usluga.

Pored gore navedenog, također možemo upravljati poticajima. Pojedinosti o takvom poticajnom programu dostupni su u ovim Odredbama.

3. Podobnost za članstvo u panelu
Članstvo u panelu obično je otvoreno za pojedince koji zadovoljavaju uvjete članstva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, minimalne dobne zahtjeve i zahtjeve geografske lokacije. Uvjeti članstva u panelu mogu se razlikovati od panela do panela, a određuje ih vlasnik panela. Ako pristanete postati član panela, dajete svoju suglasnost za primanje pozivnica za sudjelovanje u anketama, istraživačkim programima ili drugim uslugama od vlasnika panela za članstvo u kojem ste se prijavili te od drugih vlasnika panela. Članstvo u panelu možete otkazati u bilo kojem trenutku, a više informacija dostupno je u nastavku u članku 12. „Pravila odustajanja”.

Dopušteno je postojanje samo jednog člana panela po jedinstvenoj e-adresi unutar svakog panela.

4. Registracija u panel
Da biste postali član panela, morate se registrirati na internetskoj stranici panela i pružiti određene informacije o sebi. Informacije koje pružite moraju biti istinite, točne i potpune. Zadržavamo pravo ograničiti ili zabraniti Vam pristup usluzi ili sudjelovanje u anketi ili drugim istraživačkim programima ako informacije koje pružite, ili imamo razloga vjerovati da informacije koje ste nam pružili, nisu istinite, točne i potpune.

Članstvo u panelu je osobno i vrijedi samo za osobu koja se registrira za članstvo u panelu. Odgovorni ste za čuvanje povjerljivih korisničkih podataka i lozinke te ste sami odgovorni za bilo kakvu upotrebu, bez obzira na to je li ovlaštena ili neovlaštena, svojega članskog računa.

5. Uvjeti za sudjelovanje u anketi, drugim istraživačkim programima ili drugim uslugama
Kada sudjelujete u anketi, drugim istraživačkim programima ili drugoj usluzi i/ili posjećujete našu internetsku stranicu, stranicu ankete ili stranicu panela, dužni ste se pridržavati ovih Odredbi i svih drugih odredbi i uvjeta koji se odnose na Vaše sudjelovanje, uključujući sve sporazume između Vas i vlasnika panela ili odredbe koje primjenjuje klijent ili partner.

Sudjelovanjem u anketi, drugim istraživačkim programima ili drugoj usluzi, pristajete pružiti istinite, točne i potpune informacije o sebi. Ako informacije koje ste pružili, ili pak ako imamo razloga vjerovati da podaci koje ste naveli, nisu istiniti, točni i potpuni, možda nećete ispunjavati uvjete za anketu, drugi program istraživanja ili drugu uslugu te stoga nećete dobiti poticaje za svoje sudjelovanje. Nadalje, vlasnik panela može prekinuti Vaše članstvo što znači da nećete moći sudjelovati ni u kojoj drugoj anketi ili drugom istraživačkom programu.

Sami ste odgovorni za poduzete radnje i komunikacije prenesene sa svojeg računa.

6. Korištenje uslugama
Sudjelovanje u anketi, drugoj istraživačkoj usluzi ili korištenju drugom uslugom je dobrovoljno. Usluge su namijenjene za osobnu i nekomercijalnu uporabu te zadržavamo pravo izmjene, prilagodbe, ograničavanja ili blokiranja pristupa svim uslugama ili bilo kojem njihovom dijelu bez prethodne najave.

Na vlastitu odgovornost možemo u bilo kojem trenutku i bilo kome odbiti pružiti usluge.

Prihvaćate da ovim uslugama pristupate, upotrebljavate ih i/ili u njima sudjelujete u svojstvu nezavisnog ugovaratelja te da ovim Odredbama nije predviđena ili stvorena nikakva agencija, partnerstvo ni zajednički pothvat niti je uspostavljen odnos zaposlenik-poslodavac ili franšizodavac-franšizoprimac.

7. Neovlaštena uporaba
Suglasni ste da nećete:

(a) remetiti, ometati sigurnost ili na drugi način zloupotrebljavati uslugu ili našu internetsku stranicu, stranicu ankete, internetsku stranicu panela, partnersku internetsku stranicu ili bilo koje usluge, resurse sustava, račune, poslužitelje ili mreže povezane ili dostupne putem ankete ili anketne strance ili pridruženih ili povezanih stranica

(b) upotrebljavati paukove, robote ili druge automatizirane tehnike pretraživanja podataka za katalogizaciju, preuzimanje ili pohranu, ili na drugi način reproducirati ili distribuirati podatke ili sadržaje koji su dostupni u vezi s uslugom ili na drugi način manipulirati rezultatom ankete

(c) poduzimati bilo kakvu radnju koja bi mogla ometati našu internetsku stranicu, stranicu ankete, internetsku stranicu panela ili partnersku internetsku stranicu ili utjecati na korisnikovu uporabu takvih internetskih stranica, uključujući, ali ne ograničavajući se na, preopterećivanje ili „rušenje” internetske stranice

(d) slati ili prenositi viruse, oštećene podatke ili bilo koji drugi štetni, ometajući ili destruktivni kȏd, datoteku ili informacije, uključujući, ali ne ograničavajući se na, špijunski softver, zlonamjerni softver i trojance

(e) prikupljati bilo kakve osobne podatke ostalih korisnika usluga

(f) slati neželjene e-poruke, kao što su promocije i oglasi za proizvode ili usluge

(g) otvoriti, upotrebljavati ili održavati više od jednog (1) članskog računa po panelu

(h) upotrebljavati ili pokušati upotrebljavati drugi korisnički račun bez odobrenja ili otvoriti račun pod lažnim identitetom

(i) pokušati dobiti neovlašteni pristup našoj stranici, anketi, stranici ankete, internetskoj stranici panela, partnerskoj internetskoj stranici ili dijelovima ankete, naše stranice, anketne stranice, internetske stranice panela ili partnerske internetske stranice kojima je ograničen opći pristup

(j) krivotvoriti ili maskirati svoj pravi identitet

(k) uokviriti dio (ili dijelove) naše internetske stranice, stranice ankete, stranice panela ili partnerske stranice i prikazati ga na drugoj internetskoj stranici ili mediju, ili izmijeniti izgled bilo koje anketne stranice, stranice panela ili partnerske stranice

(l) uspostaviti veze s internetske stranice na našu internetsku stranicu, anketnu stranicu, internetsku stranicu panela ili partnersku internetsku stranicu ili usluge bez prethodnog pisanog pristanka

(m) objaviti ili prenositi bilo kakve prijeteće, klevetničke, pogrdne, opscene, pornografske, nepristojne, skandalozne ili huškačke materijale ili sadržaje

(n) upotrebljavati bilo kakav prostački, uvredljiv ili opscen jezik na našoj stranici, u anketi ili na stranici ankete, internetskoj stranici panela ili partnerskoj internetskoj stranici

(o) upuštati se u bilo kakve prijevarne aktivnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na, prebrzo rješavanje anketa, višestruko ispunjavanje ankete, podnošenje lažnih informacija tijekom postupka registracije, podnošenje lažnih ili neistinitih podataka u anketi, preuzimanje ili pokušaj preuzimanja poticaja putem lažnih ili prijevarnih sredstava, neovlašteno mijenjanje anketa i, uzevši u obzir mogućnost uporabe usluga praćenja oglasa, pristupanje
internetskim stranicama ili mrežnim kampanjama s namjerom pružanja
lažnog dojma o svojem online ponašanju

(p) primjenjivati obrnuti inženjering na bilo koji aspekt usluge ili poduzeti bilo koje radnje koje bi mogle otkriti ili objelodaniti izvorni kȏd ili zaobići ili nadmudriti mjere ili kontrole kojima se zabranjuje, ograničava ili zabranjuje pristup bilo kojoj internetskoj stranici, sadržaju ili kȏdovima, osim ako to nije izričito dopušteno primjenjivim zakonom

(q) upustiti se u bilo kakav kazneni ili nezakoniti postupak (ili postupke) koji može biti povezan s našom stranicom, anketom ili stranicom ankete, stranicom panela ili partnerskom stranicom

(r) upotrebljavati ograničeni sadržaj koji narušava ili krši ove Odredbe ili

(s) poticati i/ili preporučivati bilo kojem pojedincu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, članove panela, sudionike ili bilo kojeg od naših zaposlenika da izvrše djelo koje nije u skladu s ovim Odredbama.

8. Ograničeni sadržaj
Osim ako nije drukčije navedeno, svi materijali, uključujući, bez ograničenja, sve koncepte, tekst, dizajn, grafike, crteže, fotografije, videoisječke, glazbu i zvukove, te svi zaštitni znakovi, oznake usluga i nazivi koji se upotrebljavaju u anketi, drugim programima istraživanja ili drugoj usluzi i/ili na našim stranicama, anketnim stranicama, internetskoj stranici panela ili partnerskoj internetskoj stranici te njihovom izboru i aranžmanima podliježu pravima intelektualnog vlasništva, uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorska prava, zaštitne znakove i patente ili pravo podnijeti zahtjev za njihovu registraciju bilo gdje u svijetu koje posjedujemo ili za koje imamo licencu mi sami, vlasnik ankete, vlasnik panela, partner ili neka druga treća strana kao vlasnici takvog ograničenog sadržaja ili njime upravljaju.

Kada upotrebljavate uslugu ili sudjelujete u anketi, drugim istraživačkim programima ili drugoj usluzi, možete biti izloženi ograničenom sadržaju. Nemate nikakva prava na ograničeni sadržaj i sva su prava intelektualnog vlasništva izričito pridržana. Nije Vam dodijeljeno nikakvo pravo za uporabu, otkrivanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju ili reprodukciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na, objavljivanje na bilo kojoj internetskoj stranici, društvenoj mreži ili blogu) ograničenog sadržaja niti predmeta ograničenog sadržaja. Imajte na umu da je moguće poduzimanje pravnih radnji u slučaju da neovlaštena uporaba ograničenog sadržaja vodi do Vas. Ovime Vas obavještavamo i potvrđujemo da ćemo u potpunosti surađivati sa svim zahtjevima trećih strana za objavljivanjem (uključujući, ali ne ograničavajući se na, otkrivanje Vašeg identiteta) u svezi s tvrdnjama da ste upotrebljavali ograničeni sadržaj, čime ste prekršili ove Odredbe, a koje smatramo legitimnima.

Možete sudjelovati samo u anketama, drugim istraživačkim programima, drugoj usluzi i/ili pristupati našoj internetskoj stranici, anketnoj stranici, internetskoj stranici panela ili partnerskoj internetskoj stranici na način koji ne krši naše pravo intelektualnog vlasništva ili pravo intelektualnog vlasništva treće strane.

9. Korisnički sadržaj
Vi ste odgovorni za sav korisnički sadržaj. Odgovorni ste i za dobivanje, gdje je to potrebno, odobrenja trećih strana, suglasnosti i/ili ovlaštenja za Vaše i naše korištenje Vašeg korisničkog sadržaja. Korisnički sadržaj, uključujući fotografije, zvučne ili videozapise, može se smatrati osobnim podacima. Vaš korisnički sadržaj može postati javno dostupan i podijeljen s trećim stranama, uključujući, ali ne ograničavajući se na, naše klijente, klijente naših klijenata, vlasnike anketa, vlasnike panela, partnere i davatelje usluga trećih strana. Morate osigurati da korisnički sadržaj ne sadržava sadržaj zaštićen autorskim pravima ili žigom ili materijal treće strane, uključujući zvučne zapise, videozapise, slike ili obličje bilo koja osim Vas, osim ako niste dobili pristanak, odobrenje i/ili ovlasti od tih trećih strana potrebne za Vaše i naše korištenje takvog korisničkog sadržaja. Nećete dobiti naknadu kada mi, naši partneri ili naši klijenti upotrebljavaju bilo koji korisnički sadržaj.

Korištenjem, učitavanjem, objavljivanjem, slanjem ili davanjem dopuštenja da prikupljamo (takvo odobrenje smatra se dodijeljenim kada prihvatite ove Odredbe i upotrebljavate odgovarajuću uslugu) korisnički sadržaj u vezi s uslugama dajete nam trajna, neopoziva, neograničena, prenosiva, podlicencibilna, svjetska prava i licence bez zahtijevanja tantijema za uređivanje, kopiranje, prijenos, objavljivanje, prikazivanje, stvaranje izvedenih djela, reprodukciju, izmjenu, distribuciju i na drugi način uporabu Vašeg korisničkog sadržaja po vlastitom nahođenju. Nećete dobiti nikakvu naknadu za svoj korisnički sadržaj ili za na našu uporabu Vašeg korisničkog sadržaja, osim ako je to izričito dogovoreno.

Sami ste isključivo odgovorni osigurati da Vaš korisnički sadržaj, i naša uporaba istog u skladu s ovim Odredbama, ne krši prava intelektualnog vlasništva trećih strana. Ne možemo i nećemo pregledavati sav korisnički sadržaj i ne prihvaćamo nikakvu odgovornost za Vaš korisnički sadržaj. Imamo pravo, ali ne i obavezu, brisati, uklanjati ili uređivati Vaš korisnički sadržaj koji, prema vlastitom nahođenju, smatramo da: (a) krši ove Odredbe, (b) krši prava intelektualnog vlasništva ili (c) je uvredljiv, pogrdan, opscen ili na drugi način neprihvatljiv.

10. Pravila o bodovnim programima poticaja
Ako odgovorite na pitanja i uspješno završite anketu, sudjelujete u nekom drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možete zaraditi bodove koje možete iskoristiti u zamjenu za različite nagrade ili gotovinu u našem programu poticaja. Ne morate ništa kupiti da biste primali bodove. Bodovi koje ste zaradili su osobni i ne možete ih prenijeti nikome drugome. Vaši će bodovi biti važeći i iskoristivi u razdoblju od dvadeset i četiri (24) mjeseca nakon što Vaš račun postane neaktivan. Ako ne iskoristite prikupljene bodove ili poticaje, imamo ih pravo ukinuti.

Na početku ankete, drugog istraživačkog programa ili druge usluge dobit ćete informacije o broju bodova koje možete zaraditi. Ne prihvaćamo odgovornost niti smo na ikoji način odgovorni za porezne posljedice ili pristojbe koje mogu nastati kao rezultat izdavanja ili iskorištavanja bodova ili poticaja. Ako prekršite ove Odredbe, možete izgubiti sve bodove ili poticaje koje ste zaradili. Ne prihvaćamo nikakvu odgovornost prema Vama u vezi s bodovima koje ste zaradili.

11. Ažuriranja profila
Članovi panela pristaju na redovito ažuriranje svojih članskih profila. Član panela može ažurirati, ispraviti i/ili izbrisati podatke sadržane u svojem članskom profilu: (a) pristupanjem svojem članskom računu u panelu ili (b) slanjem e-pošte odgovarajućem korisničkom timu za usluge članovima panela za panel u pitanju.

12. Pravila odustajanja
Članovi panela mogu odustati od uporabe bilo koje ili svih usluga (uključujući, bez ograničenja, primanje pozivnica za ankete, biltene ili komunikacije) u bilo kojem trenutku: (a) slijedom postupaka odjavljivanja koji su opisani na internetskoj stranici odgovarajućeg panela ili povezanim stranicama ili sadržani u e-poruci koju smo Vam poslali ili (b) slanjem e-poruke našem korisničkom timu za članove panela ovdje.

Poduzet ćemo razumne napore, kako je propisano zakonom ili propisima, kako bismo odgovorili na svaki zahtjev e-poštom u razumnom roku od dana primitka. Nakon prestanka usluga, kontaktni podaci člana panela bit će uklonjeni sa svih komunikacijskih ili kontaktnih popisa koji se odnose na prekinutu uslugu ili usluge. Imajte na umu da uklanjanje može potrajati nekoliko dana i tijekom tog vremena možete primiti naše poruke koje su stvorene ili sastavljene prije Vašeg odustajanja.

13. Veze
Kada upotrebljavate naše usluge, možda ćete se moći na više načina povezati na internetsku stranicu treće strane. Imajte na umu da ne podržavamo nikakve internetske stranice treće strane ili proizvode, usluge i/ili prilike koje se oglašavaju, nude putem ili u vezi s takvim internetskim stranicama trećih strana. Molimo Vas da pažljivo pregledate sva pravila i uvjete koji se primjenjuju na takve internetske stranice trećih strana.

14. Komunikacija s nama
Sva komunikacija (isključujući osobne podatke) i korisnički sadržaj koje ste nam poslali ili prenijeli putem elektroničke pošte ili na drugi način ili koje smo na drugi način prikupili smatrat će se Vašim nepovjerljivim i neosobnim informacijama, osim ako ne naznačite drukčije bilo prije ili istodobno s podnošenjem ili dodjelom dopuštenja nama za prikupljanje takve komunikacije i korisničkog sadržaja. Slažete se da takvu komunikaciju i korisnički sadržaj smijemo upotrebljavati prema vlastitom nahođenju.

15. Privatnost
Prilikom prijave za članstvo u panelu, uporabu usluge ili nekog drugog načina komunikacije s nama ili vlasnikom panela, mogu se obrađivati osobni podaci koji se tiču Vas. Za informacije o Cintovim postupcima zaštite privatnosti i obradi Vaših osobnih podataka pročitajte Obavijest o zaštiti privatnosti sudionika istraživanja ovdje.

16. Izjava o odricanju od odgovornosti
Izričito se slažete da sudjelujete u anketi i drugim istraživačkim programima te upotrebljavate usluge i pregledavate naše stranice, stranice ankete, stranice panela ili partnerske stranice na vlastiti rizik i odgovornost. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici ankete, vlasnici panela, partneri ili druge treće strane te naši i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, agenti, davatelji sadržaja trećih strana i davatelji licence ne dajemo nikakva jamstva, izričita, podrazumijevana ili zakonska, uključujući ona o tržišnoj konkurentnosti i prikladnosti za određenu svrhu da će sudjelovanje u anketi ili uporaba usluge, naše internetske stranice, stranice ankete, internetske stranice panela ili partnerske internetske stranice biti neprekinuti ili bez pogrešaka. U najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici ankete, vlasnici panela, partneri ili druge treće strane te naši i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, agenti, davatelji sadržaja trećih strana i davatelji licence ne dajemo nikakva jamstva, izričita, podrazumijevana ili zakonska, uključujući ona o tržišnoj konkurentnosti i prikladnosti za određenu svrhu za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo kakvih informacija ili usluga pruženih putem ankete ili naše stranice, stranice ankete, stranice panela ili partnerske stranice osima ako nije izričito navedeno u ovim Odredbama.

17. Ograničenje odgovornosti
U MJERI DOPUŠTENOJ PRIMJENJIVIM ZAKONOM, MI, VLASNICI ANKETA, VLASNICI PANELA ILI PARTNERI, TREĆE STRANE ILI DIREKTORI, SLUŽBENICI, DIONIČAROVI, ZAPOSLENICI, PREDSTAVNICI, UGOVARATELJI, NASLJEDNICI ILI OPUNOMOĆENICI NEĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA NI U KOJEM POGLEDU, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ZA BILO ŠTO U VEZI S OVIM ODREDBAMA, USLUGOM, NAŠOM INTERNETSKOM STRANICOM, ANKETOM, STRANICOM PANELA, PARTNERSKOM STRANICOM ILI BILO KOJIM PODACIMA KOJE PRUŽITE NITI ZA BILO KAKVE IZRAVNE, NEIZRAVNE, POSEBNE, KAZNENE, SLUČAJNE, BAZIRANE NA POUZDANJU, PRIMJERNE ILI POSLJEDIČNE ŠTETE, GUBITAK DOBITI, GUBITAK OČEKIVANE UŠTEĐEVINE ILI BILO KOJIH DRUGIH NEIZRAVNIH ŠTETA BEZ OBZIRA NA TO JESMO LI ILI NISMO OBAVIJEŠTENI O VJEROJATNOSTI ILI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVE ŠTETE.

Ograničenje odgovornosti i odricanje od odgovornosti u ovim Odredbama primjenjuju se bez obzira na oblik djelovanja, bilo da se radi o ugovoru, jamstvu, deliktima, kvazideliktima, strogoj odgovornosti, nemaru ili nekom drugom prekršaju te će preživjeti temeljno kršenje ili kršenja ili neuspjeh osnovne svrhe ugovora ili neuspjeh isključivog pravnog lijeka.

18. Obeštećenje
Suglasni ste da u potpunosti i djelotvorno obeštetite, branite i zaštitite nas, vlasnike ankete, vlasnike panela i partnere te druge povezane treće strane, uključujući direktore, službenike, dioničare, zaposlenike, predstavnike, ugovaratelje, pridružene strane, nasljednike ili ovlaštenike od svih mogućih šteta, troškova, odgovornosti i gubitaka bilo koje vrste, uključujući pravne pristojbe koje proizlaze, izravno ili neizravno, od bilo kojeg kršenja uzrokovanog Vašom povredom Odredbi.

19. Promjene
Ovime pridržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, izmijeniti ove Odredbe. Preporučujemo da redovito pregledavate ove Odredbe. Zatražit ćemo Vaš pristanak prije unošenja promjena koje su takve naravi da je suglasnost potrebna ili obavezna. Za promjene koje ne zahtijevaju pristanak, Vaša daljnja uporaba, pristup i/ili sudjelovanje u uslugama sačinjava Vaše prihvaćanje ovih Odredbi i njihovih izmjena.

20. Usklađenost s primjenjivim zakonom
Potvrđujete i slažete se da ćete se uvijek ponašati u skladu s primjenjivim zakonom kada odgovarate na anketna pitanja, sudjelujete u drugom istraživačkom programu ili na neki drugi način upotrebljavate uslugu.

21. Obustava, prestanak i deaktivacija
Uz bilo koje druge dostupne pravne lijekove, možemo, bez prethodne obavijesti, obustaviti i/ili ukinuti Vašu uporabu i pristup usluzi ili Vaše članstvo u panelu ako kršite ove Odredbe ili u slučaju da uslugu upotrebljavate na nezakonit način ili postupate na način koji je, prema našem nahođenju, neprihvatljiv za nas, vlasnika istraživanja, vlasnika panela ili partnera. Ukoliko ukinemo Vaše pravo korištenja usluge i/ili ukinemo Vaše članstvo u panelu, utoliko: (a) gubite sva prava, vlasništvo i interes za sve neiskorištene nagrade, poticaje i/ili zgoditke, što stupa na snagu odmah po obustavi, (b) će Vaše članstvo u panelu odmah biti otkazano, (c) će Vaš pristup i uporaba usluge odmah prestati i (d) nećete moći sudjelovati ni u kakvim budućim anketama koje se nude putem usluge.

Nadalje, pridržavamo pravo deaktivacije Vašeg članskog računa u panelu: (a) ako više niste aktivni panelist, (b) ako primimo obavijest o odbijanju ili neuspjeloj isporuci u našoj e-komunikaciji s Vašim računom e-pošte ili (c) ako dobijemo obavijest o punom spremniku ulazne pošte tri (3) puta u našoj e-komunikaciji s Vašim računom e-pošte.

U slučaju deaktivacije, prekida s Vaše strane ili ukidanja s naše strane, izgubit ćete bilo kakve poticaje koje ste zaradili.

22. Odvojivost i ustup
Ako se iz bilo kojeg razloga bilo koji uvjet ili odredba ovih Odredbi smatra nevaljanim ili neprovedivim, takav će se uvjet ili odredba smatrati odvojivim od ostatka ovih Odredbi, a ostatak ovih Odredbi konstruirat će se i tumačiti bez upućivanja na neizvršivu odredbu.

Ove Odredbe ne možete ustupiti bez naše prethodne pisane suglasnosti, koju možemo odbiti dati prema vlastitom nahođenju. Slažete se da ove Odredbe možemo u bilo kojem trenutku ustupiti bilo kome.

23. Zakonodavstvo, nadležnost i pravno mjesto
Bilo kakav spor koji proizlazi iz ovih Odredbi ili u vezi s njima, uključujući sva pitanja u vezi s njihovim postojanjem, valjanošću ili otkazivanjem, bit će u nadležnosti Županijskog suda u Stockholmu (Sw. Stockholms tingsrätt) koji će postupati i tumačiti u skladu sa švedskim zakonima bez obzira na bilo koja izabrana zakonska načela (bilo iz Švedske ili bilo koje druge jurisdikcije) koja bi mogla predvidjeti primjenu zakona druge jurisdikcije.