Felhasználási feltételek Paneltagsághoz, Felmérési részvételhez és Szolgáltatások használatához
Hatálybalépés dátuma: 2018. február 28.

Utoljára módosítva: 2018. február 28.

Definíciók
A Feltételekben használt alábbi szavak és kifejezések a következőket jelentik.

“Aktív Paneltag” olyan Paneltagra vonatkozik, aki: (a) részt vett egy Felmérésben, (b) egyéb Kutatási programban; vagy (c) a Szolgáltatás egyéb részeiben, legalább egyszer az elmúlt tizenkét (12) hónap során; vagy (d) frissítette profilját vagy tagsági adatait legalább egyszer az elmúlt tizenkét (12) hónap során.

“Piackutatási nyomkövető szolgáltatás” egy Felhasználó által elfogadott Szolgáltatásra vonatkozik, amely nyomon követheti e Felhasználó viselkedését, például hogy a Felhasználó milyen weboldalakat ért el, milyen online kampányoknak lett kitéve piackutatási célokból kifolyólag, beleértve a hirdetési nyomkövető kutatást.

“Vonatkozó törvény” alatt a vonatkozó nemzeti és/vagy helyi törvényeket és rendeleteket értjük.

“Ügyfél” az Ügyfeleinkre vonatkozik, akiknek szolgáltatásokat nyújtunk.

“Tartalom” a Weboldalunkon, egy Felmérés weboldalán, egy Panel weboldalán vagy egy Partner weboldalán lévő információra vonatkozik.

“Panel” egy csoport magánszemélyre utal, akik beleegyeztek abba, hogy meghívást kapjanak és részt vegyenek piackutatási Felmérésekben, egyéb Kutatási programokban vagy a piackutatáshoz végzett Szolgáltatások egyéb részeiben.

“Paneltag” egy Panel tagjára vonatkozik.

“Paneltulajdonos” egy Panel és egy Panel weboldal tulajdonosára vonatkozik, amelyeknek Ön a Paneltagja.

“Panel webodlal” egy olyan weboldalra vonatkozik, ahol magánszemélyek regisztrálhatnak, hogy Paneltagokká váljanak.

“Partner” a Partnereinkre utal, többek között valamely Paneltulajdonosunkra és egyéb partnerekre.

“Partner weboldal” olyan weboldalra utal, amelyet valamelyik Partnerünk üzemeltet.

“Résztvevő” egy magánszemélyre vonatkozik, aki nem Paneltag, és valamely Partnerünk Felméréséhez, más Kutatási programjához vagy Szolgáltatásának egyéb részéhez kerül irányításra.

“Személyes adatok” alatt értünk bármilyen, beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozó információt (“Adat tárgya“); egy beazonosítható természetes személy az, akit be lehet azonosítani vagy nyomon lehet követni, közvetlenül vagy közvetetten vagy egyedül vagy más személyes vagy beazonosítható információkkal kombinálva. A Személyes adatok közé tartozhat olyan információ mint például a név, társadalombiztosítási azonosító, születés dátuma és helye, anyja leánykori neve, biometrikus adatok, fényképek, hang- és videofelvételek, valamint egyéb, egy magánszemélyhez kötődő vagy köthető információ, mint például orvosi, tanulmányi, pénzügyi és munkáltatói adatok. (FIGYELEM: A Személyes adatokra Személyes azonosításra alkalmas információként is hivatkozhatnak.)

“Kutatási program” a Felmérésen kívüli kutatási lehetőségre vonatkozik.

“Korlátozott tartalom” bizalmas és/vagy védett információra, anyagokra, termékekre vonatkozik, valamint olyan Tartalomra, amely Hozzánk és/vagy egy Paneltulajdonosra, Felmérés-tulajdonosra, Ügyélre, Partnerre és/vagy licenciaadóra vonatkozik.

“Szolgáltatás” vonatkozik az Általunk nyújtott szolgáltatásra, amely engedélyezi Önnek, mint Paneltagnak vagy Résztvevőnek, hogy részt vegyen (a) egy Panelben vagy Felmérésben, (b) egyéb kutatási programban, vagy (c) bármilyen más, Általunk nyújtott és Ön által használt szolgáltatásban, mint például egy Piackutatási nyomkövető szolgáltatásban.

“Benyújtások” minden hozzászólásra, visszajelzésre, javaslatra, ötletre és egyéb információra vonatkozik, amit Ön benyújt, vagy Mi begyűjtünk, amikor Ön részt vesz egy Panelben, válaszol egy Felmérésére vagy egyéb Kutatási programra, vagy használt egy Szolgáltatást.

“Felmérés tulajdonos” egy Felmérés tulajdonosára utal, aki jellemző esetben egy Ügyfél.

“Felmérés weboldal” arra a weboldalra utal, ahol egy Felmérésre válaszol és azt elvégzi.

“Felmérések” a piackutatási felmérésekre vonatkoznak, amelyeket az Ön számára elérhetővé teszünk.

“Harmadik fél weboldalak” olyan weboldalakra vonatkozik, amelyeket harmadik felek tartanak karban és/vagy üzemeltnek.

“Felhasználó” Önre mint magánszemélyre vonatkozik, amikor a Szolgáltatást használja.

“Felhasználói tartalom” minden tartalomra, anyagra, információra és hozzászólásra vonatkozik, amelyet Ön felhasznál, feltölt, közzétesz vagy benyújt, vagy amit Mi begyűjtünk, amikor Ön használ egy szolgáltatást, beleértve a Hirdetés nyomkövető szolgáltatáson keresztül kapott információ, például a felhasználási mód adatai.

“Ön“, “Önmaga“, “Öné” és “Magáé” Önre mint magánszemélyre utalnak.

“Mi“, “Hozzánk“, “Általunk” és “Cint” a svéd Cint AB gazdasági szervezetre vonatkoznak (reg. szám 556559-8769).

1. Alkalmazhatóság; Megállapodás
Ezen Felhasználási feltételek (ezentúl “Feltételek“) a Paneltulajdonossal kötött bármilyen egyéb megállapodásán felül, valamint bármilyen, egy Felmérésre, egyéb Kutatási programra vagy egyéb Szolgáltatásra kiterjedő meghatározott feltételeken kívül alkalmazandók. Ezen Feltételek nem alkalmazandók, amennyiben konfliktust okoznak az Ön és a Paneltulajdonos közötti megállapodással, vagy a Paneltulajdonos vagy Ügyél által meghatározott feltételekkel, mint az Ön Felmérésben vagy egyéb Kutatási programban való részvételi feltételei, feltéve, hogy az ilyen egyéb feltételek nem csökkentik a Mi jogainkat, vagy növelik a Mi, Feltételekben meghatározott felelősségünket.

2. Bevezető
Ezen Feltételek célja, hogy meghatározzuk az általános felhasználási feltételeket a Szolgáltatások Ön általi használatához, beleértve az Ön részvételét a Felmérésekben, Panelben vagy egyéb Kutatási programokban.

Mi kezeljük egy Felmérés-tulajdonos és egy Paneltulajdonos közötti kapcsolatot, és Mi járunk el a Paneltulajdonos nevében. Úgyszintén mi biztosítjuk a felületet, lehetőségeket nyújtunk a Paneltagoknak, hogy Felmérésekben, egyéb Kutatási programokban részt vehessenek, és egyéb szolgáltatásokat használhassanak.

A fentieken kívül, kezelhetünk ösztönzőket. Az ilyen ösztönzőrendszerekre vonatkozó részletek ebben a Feltételekben találhatók.

3. Paneltagság jogosultság
A Paneltagság általában nyitva áll a tagsági követelményeknek megfelelő magánszemélyek előtt, többek között a minimális életkor és a földrajzi hely követelményeinek. A Paneltagság követelményei a meghatározott Paneltől függőn változhatnak, és a Paneltulajdonos határozza meg őket. A Paneltagság elfogadásával Ön beleegyezik abba, hogy meghívókat kap Felmérésekre, Kutatási programokra és egyéb Szolgáltatásokra, mind attól a Paneltulajdonostól, akinél Paneltagságra jelentkezett, mind a többi Paneltulajdonostól. Ön bármikor leiratkozhat a Paneltagságról, ld. alább a 12. részben az “Elállási irányelvet”.

Mindegyik Panelen belül egyedi e-mail-címenként csak egy Paneltagot engedélyezünk.

4. Panel regisztráció
Ahhoz, hogy Paneltaggá válhasson, regisztrálnia kell egy Panel weboldalon, és meg kell adnia magáról bizonyos információkat. Az Ön által megadott információnak valósnak, helyesnek és teljesnek kell lennie. Fenntartjuk a jogot arra, hogy korlátozzuk vagy letiltsuk az Ön hozzáférését a Szolgáltatásban vagy részvételét egy Felmérésben vagy más Kutatási programban, ha Ön valótlan információt adott meg, vagy okunk van azt gyanítani, hogy az Ön által megadott információ nem valós, helyes vagy teljes.

A Paneltagság személyes és csak az a magánszemély használhatja, aki tagságért regisztrál a Panelnél. Az Ön felelőssége bármilyen felhasználói adat és jelszó bizalmas kezelése, és Ön felelős a tagsági fiókjának akár jogosult vagy jogosulatlan használatáért.

5. A Felmérésben való részvétel feltételei, egyéb kutatási program vagy egyéb szolgáltatások
Amikor Ön egy Felmérésben, más Kutatási programban vagy egyéb Szolgáltatásban részt vesz, és/vagy az Weboldalunkat, egy Felmérés weboldalát vagy egy Panel weboldalát használja, Önnek eleget kell tennie ezeknek a Feltételeknek, valamint bármilyen más, a Részvételére vonatkozó feltételnek és kikötésnek, többet között az Ön és a Paneltulajdonos közötti megállapodásnak, vagy egy Ügyfél vagy Partner által támasztott feltételeknek.

Egy Felmérésben, más Kutatási programban vagy egyéb Szolgáltatásban való részvételével, Ön beleegyezik abba, hogy valós, helyes és teljes információt ad meg nekünk Önmagáról. Ha Ön valótlan információt ad meg, vagy okunk van azt gyanítani, hogy az Ön által megadott információ nem valós, helyes vagy teljes, Ön nem kaphat jogosultságot egy Felmérésre, más Kutatási programra vagy egyéb Szolgáltatásra, és következésképpen nem fog kapni ösztönzőket a részvételéért. Továbbá, egy Paneltulajdonos megszüntetheti a tagságát, amelynek eredményként nem vehet részt több Felmérésben vagy más Kutatási programban.

Ön felelős a Fiókjából végzett vagy átvitt cselekvésekért és kommunikációért.

6. A Szolgáltatás használata
A Felmérésben, egyéb Kutatási szolgálgatásban vagy egyéb Szolgáltatásban való részvétel önkéntes alapú. A Szolgáltatások személyes, nem kereskedelmi használatra szolgálnak, és mi fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül a Szolgáltatások bármely részét megváltoztassuk, módosítsuk, a hozzáférését korlátozzuk vagy letiltsuk.

Bármikor, saját döntésünk szerint bárkinek megtagadhatjuk a Szolgáltatások nyújtását.

Ön tudomásul veszi, hogy Ön független szerződő félként fér hozzá, használja a Szolgáltatásokat és/vagy vesz részt bennük, és a Feltételek nem szándékoznak létesíteni vagy nem létesítenek ügynökséget, partneri viszonyt, közös vállalkozást, alkalmazotti viszonyt vagy franchise kapcsolatot.

7. Jogosulatlan használat
Ön beleegyezik abba, hogy nem:

(a) zavarja, akadályozza vagy másféle módon visszaél a Szolgáltatás vagy a Weboldalunk, egy Felmérés weboldalának, Panel weboldalának, Partner weboldalának biztonságával, vagy a Felméréssel vagy a Felmérés Weboldalával kapcsolatos, vagy a Felmérésen vagy a Felmérés weboldalán keresztül elérhető vagy azokhoz kapcsolt bármilyen szolgáltatásával, rendszer forrással, fiókkal, kiszolgálóval vagy hálózattal;

(b) használ webbejárót, robotot vagy más automatizált adatbányász technikát a Szolgáltatással kapcsolatos adatok vagy tartalom katalogizálásához, letöltéséhez, tárolásához, vagy másféle módon történő reprodukálásához vagy terjesztéséhez, vagy másféle módon manipulálja a Felmérés eredményét;

(c) tesz semmilyen lépést a Weboldalunk, egy Felmérés weboldalának, egy panel weboldalának vagy egy Partner weboldalának akadályozására, és nem akadályoz egy magánszemélyt ezen oldalak használatában, többek között egy weboldal túlterhelésével vagy “összeomlasztásával”;

(d) küld vagy terjeszt vírusokat, hibás adatokat vagy bármilyen egyéb káros, veszélyes vagy rosszindulatú kódot, fájlt vagy információt, többek között kémprogramot, malware-t és trójai programot;

(e) gyűjt semmilyen Személyes adatot vagy a Szolgáltatások egyéb Felhasználóit;

(f) küld kéretlen e-maileket, például termékek vagy szolgáltatások promócióit és hirdetéseit;

(g) nyit meg, használ vagy fenntart egynél (1)több tagsági fiókot a Panelnél;

(h) használ vagy kísérel meg használni egy másik Felhasznál fiókját felhatalmazás nélkül, vagy létesít fiókot hamis azonossággal;

(i) kísérel meg jogosulatlan hozzáférést szerezni a Weboldalunkhoz, egy Felméréshez, egy Felmérés weboldalához, egy Panel weboldalához vagy egy Partner weboldalához, amelyek korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek;

(j) hamisítja vagy fedi el valós identitását;

(k) vágja körbe Weboldalunk, egy Felmérés weboldala, egy Panel weboldala vagy egy Partner weboldala részeit, és jeleníti meg egy másik weboldalon vagy médiafelületen, vagy módosítja bármely Felmérés weboldal, Panel weboldal vagy Partner weboldal megjelenését;

(l) létesít kapcsolatot egy weboldalról a Weboldalunkkal, egy Felmérés weboldalával, egy Panel weboldalával vagy egy Partner Weboldalával, vagy a Szolgáltatásokkal, előzetes írásbeli beleegyezésünk nélkül;

(m) tesz közzé vagy terjeszt bármilyen fenyegető, rágalmazó, becsmérlő, obszcén, pornográf, fajtalankodó, botrányos vagy lázító anyagot vagy tartalmat;

(n) használ bármilyen trágár, támadó vagy obszcén nyelvet a Weboldalunkon, egy Felmérésben vagy egy Felmérés weboldalán, egy Panel weboldalán vagy egy Partner weboldalán;

(o) vesz részt bármilyen tisztességtelen tevékenységben, többek között a Felmérések összecsapása, ugyanazon Felmérés többszöri elvégzése, hamis adatok megadása a regisztrációs folyamat során, hamis vagy nem valós adatok Felmérési adatok elküldése, ösztönzők beváltása hamis vagy tisztességtelen módon, vagy annak kísérlete, Felmérések manipulálása, és a Hirdetés nyomkövető szolgáltatás használatára vonatkozóan, weboldalak vagy online kampányok egyedül olyan célból való elérése, hogy félrevezető benyomást keltsen az Ön online viselkedéséről;

(p) másolja le a Szolgáltatás bármely részét, vagy tesz olyan lépéseket, amellyel felfedheti vagy közzéteheti a forráskódot, vagy megkerüli az alkalmazott ellenőrzéseket, amelyek bármely weboldal, tartalom vagy kód hozzáférést letiltja vagy korlátozza, kivéve abban az esetben, ha a Vonatkozó jogszabály ezt kifejezetten engedélyezi;

(q) vesz részt bármilyen bűncselekményben vagy illegális cselekményben, amely összefüggésben állhat a Weboldalunkkal, egy Felmérés weboldalával, egy Panel weboldalával vagy egy Partner weboldalával;

(r) használ Korlátozott tartalmat ezen Feltételek megszegése vagy megsértése mellett; vagy

(s) buzdítja és/vagy tanácsolja bármely személynek, többek között Paneltagoknak, Résztvevőknek vagy bármelyik alkalmazottunknak, hogy a Feltételekkel szemben járjon el.

8. Korlátozott tartalom
Hacsak nem másképp rendelkeznek, minden anyag, többek között, minden koncepció, szöveg, tervezés, grafika, rajz, fénykép, videoklip, zene és hang, valamint a Felmérésben, egyéb Kutatási programban és egyéb Szolgáltatásban és/vagy a Weboldalunkon, egy Felmérés weboldalán, egy Panel weboldalán, egy Partner weboldalán használt, a tulajdonunkban vagy egy Felmérés-tulajdonos, egy Panel-tulajdonos, egy Partner vagy más harmadik fél tulajdonában álló minden védjegy, szolgáltatás megjelölés és kereskedelmi név, valamint azok kiválasztási szempontjai, szellemi jogvédelem alá vannak rendelve, többek között szerzői jog, védjegyek és szabadalmak, vagy a világ bármely részén való nyilvántartásba vételük.

Amikor Ön egy Szolgáltatást használ vagy részt vesz egy Felmérésben, más Kutatási programban vagy egyéb Szolgáltatásban, Ön Korlátozott tartalomnak lehet kitéve. Ön semmilyen joggal nem formálhat a Korlátozott tartalomra, és minden szellemi tulajdonjog kifejezetten fel van tüntetve. Ön semmilyen engedélyt nem kap a Korlátozott tartalom vagy a Korlátozott tartalom tárgyának felhasználására, felfedésére, letöltésére, másolására, terjesztésére vagy sokszorosítására (többek között bármilyen weboldalon, közösségi médiában vagy blogban való közzétételére). Tájékoztatjuk, hogy jogi lépéseket vonhat maga után, ha a Korlátozott tartalom jogszerűtlen használata Önhöz vezethető vissza. Ezúton tájékoztatjuk arról és elismerjük, hogy teljeskörűen együttműködünk minden harmadik féllel, ha az általunk jogosnak vélt, a Feltételek megszegéséből eredő, nem megfelelő használattal kapcsolatos közzétételi kérelemmel áll elő (többek között az Ön személyazonosságának felfedését érintően).

Ön csak olyan módon vehet részt egy Felmérésben, más Kutatási programban, egyéb Szolgáltatásban és/vagy használhatja a Weboldalunkat, egy Felmérés weboldalát, egy Panel weboldalát vagy egy Partner weboldalát, hogy az nem ütközik a Mi, vagy egy harmadik fél szellemi tulajdonjogaival.

9. Felhasználói tartalom
Ön felelős minden Felhasználó tartalomért. Ön szintén felelős, adott esetben, a harmadik fél jóváhagyásának, beleegyezésének és/vagy meghatalmazásának megszerzéséért, és az Ön Felhasználó tartalmának Ön és Mi általunk történő felhasználásáért. A Felhasználói tartalom, beleértve a fényképeket, hang- vagy videofelvételeket, Személyes adatoknak minősülhet. Az Ön Felhasználói tartalma nyilvánosan elérhetővé és harmadik felekkel megoszthatóvá válhat többek között az Ügyfeleinkkel, Ügyfeleink ügyfeleivel, Felmérés-tulajdonosokkal, Paneltulajdonosokkal, Partnerekkel és harmadik fél szolgáltatókkal. Önnek kell gondoskodnia arról, hogy a Felhasználói tartalom nem tartalmaz bármely harmadik fél szerzői jogvédelem alatt álló vagy védjegyzett tartalmát vagy anyagát, köztük hangot, videót, képeket, vagy annak valószínűségét, hogy Önön kívül bárki, hacsak nem Ön beszerezte a jóváhagyásokat, beleegyezéseket és/vagy meghatalmazásokat az ilyen harmadik felektől, akiktől kell az ilyen Felhasználó tartalom Ön és Mi általunk történő felhasználásához. Ön nem kap fizetséget bármilyen Felhasználó tartalom Mi általunk, Partnereink által vagy Ügyfeleink által történő felhasználásáért.

A Szolgáltatásokkal kapcsolatos Felhasználói tartalom felhasználásával, feltöltésével, elküldésével vagy az általunk engedélyezett begyűjtésével (az ilyen engedélyt Ön ezen Feltételek elfogadásával és a vonatkozó Szolgáltatás használatával adja), Ön ezúttal állandó, visszavonhatatlan, korlátlan, átruházható, a világ minden részére kiterjedő, jogdíjmentes jogot és engedélyt ad Nekünk az Ön felhasználói tartalmának szerkesztésére, másolására, továbbküldésére, kiadására, megjelenítésére, reprodukciójára, módosítására, terjesztésére és másmilyen, saját megítélésünk szerinti használatára. Ön nem kap fizetséget az Ön Felhasználói tartalmáért vagy annak Általunk történő felhasználásáért, kivéve, ha erre kifejezett megállapodás jött létre.

Az Ön kizárólagos felelőssége biztosítani azt, hogy az Ön Felhasználói tartalma és annak Általunk történő felhasználása ezen Feltételek szerint, nem ütközik bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogával. Nem ellenőrzünk és nem tudunk ellenőrizni minden Felhasználói tartalmat, és Mi semmilyen kötelezettséget nem vállalunk az Ön Felhasználói tartalmáért. Jogunkban áll, de nem kötelességünk, törölni, eltávolítani vagy szerkeszteni az Ön Felhasználói tartalmát, amelyről Mi, saját megítélésünk szerint, úgy ítéljük meg, hogy: (a) sérti ezen Feltételeket; (b) szellemi tulajdonjogot sért; vagy (c) sértő, támadó, obszcén vagy másképp elfogadhatatlan.

10. Pont alapú ösztönző programokra vonatkozó irányelv
Ha Ön válaszol egy Felmérésre és sikeresen elvégzi azt, részt vesz egy másik Kutatási programban vagy egyéb Szolgáltatásban, Ön pontokat nyerhet, amelyeket beválthat különféle jutalmakra vagy készpénzre az ösztönzői programunkban. Önnek nem kell semmi sem vásárolnia a pontok megszerzéséért. Az Ön által nyert pontok személyre szólóak és huszonnégy (24) hónapon át válthatók be azután, hogy a fiókja inaktívvá vált. Az Ön által bármely nem beváltott pontot Mi visszavonhatunk.

A Felmérés, más Kutatási program vagy egyéb Szolgáltatás kezdetén Ön tájékoztatást kap az elnyerhető pontok számáról. Semmilyen módon nem vállalunk kötelezettséget vagy felelősséget a kiadott vagy beváltott pontok vagy ösztönzők eredményéből fakadó adójogi következményekért vagy kötelességekért. Ha Ön megszegi a Feltételeket, elveszítheti az összes megszerzett pontját vagy ösztönzőjét. Nem vállalunk kötelezettséget Ön felé az Ön által megszerzett pontokért.

11. Profil frissítések
A Paneltagok hozzájárulnak a tagsági profiljaik frissítésébe. Egy Paneltag a következő módon frissítheti, javíthatja és/vagy törölheti a tagsági profiljában lévő információt: (a) a Paneltagság fiókján keresztül; vagy (b) e-mailben, amelyet a vonatkozó Paneltagsági szolgálatnak küld a vonatkozó Panel megjelölésével.

12. Elállási irányelv
A Paneltagok bármikor elállhatnak bármely vagy minden Szolgáltatás használatától (többek között Felmérés meghívók, hírlevelek vagy kommunikáció fogadásától), a következőképpen: (a) a vonatkozó Panel weboldalon vagy kapcsolódó weboldalakon vagy a tőlünk kapott e-mailben leírt leiratkozási eljárás követésével; vagy (b) a Paneltag-szolgálati csapatunk számára elküldött e-mailben: ide.

A jogszabályok vagy rendeletek által előírtak szerint ésszerű erőfeszítéseket tehetünk annak érdekében, hogy minden e-mailes megkeresésre a fogadást követően ésszerű határidőn belül válaszoljunk. A Szolgáltatások megszüntetését követően, egy Paneltag kapcsolatfelvételi adatait eltávolítunk minden, a megszüntetett Szolgáltatás(ok) kommunikációs vagy kapcsolati listájáról. Tájékoztatjuk, hogy az eltávolítás néhány napot igénybe vehet, és ez alatt az idő alatt Ön kaphat olyan üzeneteket Tőlünk, amelyek még az Ön elállása előtt lettek összeállítva.

13. Hivatkozások
A Szolgáltatás használatával kapcsolatban Ön hozzákapcsolódhat egy Harmadik fél weboldalához. Tájékoztatjuk, hogy Mi nem támogatjuk egyetlen Harmadik fél weboldalát sem, sem az azon vagy azzal kapcsolatban hirdetett, kínált termékeket, szolgáltatásokat, és/vagy a lehetőségeket. Kérjük, olvassa el figyelmesen az ilyen Harmadik fél weboldalával kapcsolatos irányelveket és felhasználási feltételeket.

14. A velünk történő kommunikáció
Minden Ön által Nekünk elektronikus postán vagy más módon elküldött vagy továbbított, vagy Általunk más módon fogadott kommunikáció (a Személyes adatok kivételével), elektronikus postán és Felhasználói tartalom, nem bizalmas és nem védett információnak minősül, hacsak nem Ön előzőleg vagy az eljuttatással egyidejűleg kifejezetten másképp nem rendelkezett az ilyen kommunikáció és Felhasználói tartalom küldésével vagy Számunkra engedélyezésével kapcsolatban. Ön egyetért, hogy az ilyen kommunikációt és Felhasználói tartalmat a saját megítélésünk szerint Mi felhasználhatjuk.

15. Adatvédelem
Amikor egy Paneltagságra jelentkezik, Szolgáltatást használ vagy másmilyen módon kommunikál velünk vagy egy Paneltulajdonossal, az Önre vonatkozó Személyes adatok feldolgozásra kerülhetnek. A Cint adatvédelmi gyakorlataival és az Ön Személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, olvassa el a Kutatási résztvevők adatvédelmi nyilatkozatát itt.

16. Jogi nyilatkozat
Ön kifejezetten egyetért azzal, hogy Ön a kizárólag a saját kockázatára és felelősségére vesz részt egy Felmérésben, egyéb Kutatási programban vagy egyéb Szolgáltatás használatában, valamint a Weboldalunk, egy Felmérés weboldalának, egy Panel weboldalának vagy egy Partner weboldalának böngészésében. A jog által megengedett teljes mértékben Mi, az Ügyfeleink, Felmérés-tulajdonosaink, Paneltulajdonosaink, Partnereink, vagy más harmadik felek, valamint a Mi és az ő igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, képviselői, ügynökei, harmadik fél tartalomszolgáltatói és licenciaadói, semmilyen kifejezett, hallgatólagos vagy törvényben előírt garanciát nem adunk többek között a szavatosságra, vagy egy meghatározott célra való alkalmasságra, hogy egy Felmérésben való részvétel vagy a Szolgáltatás, a Mi Weboldalunk, egy Felmérés weboldalának, egy Panel weboldalának vagy egy Partner weboldalának használata megszakítás- vagy hibamentes lesz. A jog által megengedett teljes mértékben Mi, az Ügyfeleink, Felmérés-tulajdonosaink, Paneltulajdonosaink, Partnereink, vagy más harmadik felek, valamint a Mi és az ő igazgatói, tisztségviselői, alkalmazottai, képviselői, ügynökei, harmadik fél tartalomszolgáltatói és licenciaadói, semmilyen kifejezett, hallgatólagos vagy törvényben előírt garanciát nem adunk többek között a szavatosságra, egy meghatározott célra való alkalmasságra, az információ vagy egy Felmérés vagy a Mi Weboldalunkon, egy Felmérés weboldalán, egy Panel weboldalán vagy egy Partner weboldalán keresztül nyújtott szolgáltatás pontosságára, megbízhatóságára vagy tartalmára, azon kívül, mint ami az ezen Feltételek között kifejezetten meghatározásra kerül.

17. Felelősség korlátozása
A JOG ÁLTAL MEGENGEDETT TELJES MÉRTÉKBEN, MI, A FELMÉRÉS-TULAJDONOSOK, PANELTULAJDONOSOK VAGY PARTNEREK, HARMADIK FELEK, VAGY IGAZGATÓK, TISZTSÉGVISELŐK, RÉSZVÉNYESEK, ALKALMAZOTTAK, KÉPVISELŐK, BESZÁLLÍTÓK, ÖRÖKÖSÖK VAGY JOGUTÓDOK, SEMMILYEN MÓDON NEM TARTOZUNK FELELŐSSÉGEL ÖNNEK, TÖBBEK KÖZÖTT BÁRMILYEN, AZ EZEN FELTÉTELEKRE, A SZOLGÁLTATÁSRA, A WEBOLDALUNKRA, EGY FELMÉRÉSRE, EGY PANEL WEBOLDALÁRA, EGY PARTNER WEBOLDALÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ KÉRDÉSBEN, VAGY BÁRMILYEN, AZ ÖN BENYÚJTÁSAIVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ, VAGY BÁRMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, BÜNTETŐ JELLEGŰ, VÉLETLENSZERŰ, KIVÉTELES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKRA, PROFITKIESÉSRE, VÁRT MEGTAKARÍTÁS KIESÉSÉRE, VAGY BÁRMILYEN NEM KÖZVETLEN OKOZOTT KÁROKRA VONATKOZÓAN, AKÁR TÁJÉKOZTATTAK BENNÜNKET AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK VALÓSZÍNŰSÉGÉRŐL, AKÁR NEM.

A Feltételekben meghatározott felelősségkorlátozás és jogi nyilatkozat az intézkedés formájára való tekintet nélkül alkalmazandó, akár szerződés, garancia, cselekmény vagy cselekményből fakadó, hanyagság vagy más károkozás, és hatályban marad a szerződés eredeti céljának alapvető megszegését vagy meghiúsulását, vagy egy kizárólagos jogorvoslat meghiúsulását követően.

18. Kártérítés
Ön egyetért azzal, hogy teljes mértékben és haladéktalanul kártérítést nyújt nekünk, illetve megvéd bennünket, a Felmérés-tulajdonosokat, Paneltulajdonosokat, és más kapcsolódó harmadik feleket, köztük igazgatókat, tisztségviselőket, részvényeseket, alkalmazottakat, képviselőket, beszállítókat, partnereket, örökösöket vagy jogutódokat ért bármilyen károkkal, kiadásokkal, felelősséggel és veszteséggel szemben, beleértve a Feltételek Ön általi, közvetlen vagy közvetett megszegéséből eredő jogi költségeket.

19. Változtatások
Ezúton fenntartjuk a jogot, saját megítélésünk szerint, hogy változtatásokat eszközöljünk e Feltételeken. Arra bátorítjuk Önt, hogy folyamatosan ellenőrizze ezeket a Feltételeket. Megszerezzük az Ön beleegyezését az olyan jellegű változtatások előtt, ahol a beleegyezése szükséges vagy kötelező. Az olyan változtatások esetében, ahol beleegyezés nem szükséges, a Szolgáltatások folyamatos használata, elérése, és/vagy abban való részvétele, a módosult Feltételek elfogadását képezi.

20. Megfelelés a vonatkozó jogszabályoknak
Ön tudomásul veszi és egyetért abban, hogy Ön minden időben betartja a vonatkozó jogszabályokat, amikor Felmérésre válaszol, részt vesz egy másik Kutatási programban vagy másképpen használja a Szolgáltatást.

21. Felfüggesztés, megszüntetés és deaktiválás
Bármilyen és minden egyéb jogorvoslaton felül, Mi figyelmeztetés nélkül felfüggeszthetjük és/vagy megszüntethetjük a Szolgáltatás Ön általi használatát és hozzáférését, vagy egy Paneltagságát, amennyiben Ön jogszerűtlen módon használja a Szolgáltatást, vagy olyan eltérő módon, amely a mi megítélésünk szerint elfogadhatatlan számunkra, egy Felmérés-tulajdonos, Paneltulajdonos vagy egy Partner számára. Amennyiben Mi felfüggesztettük az Ön jogait a Szolgáltatás használatára, és/vagy az Ön Paneltagsága felfüggesztésre kerül: (a) Ön elveszít minden jogot, címet és érdeket a be nem váltott jutalmak, ösztönzők és/vagy nyeremények iránt, amely a megszűnéskor azonnal hatályba lép; (b) Az Ön Paneltagsága azonnal visszavonásra kerül; (c) A Szolgáltatás Ön általi elérése és használata azonnal megszűnik; és (d) Ön a jövőben nem vehet részt semmilyen Felmérésben a Szolgáltatáson keresztül.

Továbbá, Mi fenntartjuk a jogot arra, hogy deaktiváljuk az Ön Paneltagsági fiókját: (a) ha Ön többé már nem Aktív paneltag; (b) ha Mi az Ön e-mail-fiókjával folytatott e-mailes kommunikációnk során sikertelen kézbesítési értesítést kapunk vagy az üzenetek visszaküldésre kerülnek; vagy (c) ha három (3) alkalommal “megtelt postaláda” értesítést kapunk az Ön e-mail-fiókjával folytatott e-mailes kommunikációnk során.

Deaktiválás, az Ön által vagy a Miáltalunk történő megszüntetés esetén Ön elveszít minden megszerzett ösztönzőt.

22. Elválaszthatóság és átruházás
Amennyiben bármilyen okból kifolyólag, ezen Feltételek bármely kikötését vagy rendelkezését érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítélik, az ilyen kikötés vagy rendelkezés a Feltételek fennmaradó részétől elválaszthatónak lesz ítélve, és a Feltételek fennmaradó része a végrehajthatatlan feltétel nélkül kerül értelmezésre és lefolytatásra.

Ön nem ruházhatja át ezen Feltételeket a Mi előzetes írásos beleegyezésünk nélkül, amelyet a mi saját megítélésünk szerint elutasíthatunk. Ön egyetért azzal, hogy mi bármikor bárkinek átruházhatjuk ezen Feltételeket.

23. Irányadó jog, Joghatóság és illetékes bíróság
A Feltételekből fakadó bármilyen jogvitát, beleértve a meglétére, érvényességére vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket, a Stockholm megyei bíróság (Sw. Stockholms tingsrätt) elé kell terjeszteni, ahol Svédország törvényei az irányadók és azokkal összhangban kell beterjeszteni, bármilyen joggyakorlatra való tekintet nélkül (akár Svédország vagy más ország joghatósága), amely eltérő jogrendszer alkalmazását írhatja elő.