Panelist terms (SL-SL)

Določila in pogoji za članstvo v plošči, sodelovanje v anketi in uporabo storitev
Začetek veljavnosti: 28. februar 2018

Zadnji pregled: 28. februar 2018

Definicije
Naslednji izrazi in pojmi v teh pogojih pomenijo naslednje.

»Aktivni udeleženec« se nanaša na člana plošče, ki: (a) je sodeloval v raziskavi, (b) drugem programu raziskav; ali (c) drugih delih storitve, vsaj enkrat v zadnjih dvanajstih (12) mesecih; ali (d) je posodobil/a svoj profil ali podatke članstva vsaj enkrat v zadnjih dvanajstih (12) mesecih.

»Storitev sledenja tržnih raziskav« se nanaša na storitev, ki jo je sprejel uporabnik, ki lahko sledi spletno sledenje tega uporabnika, kot so spletne strani, do katerih je dostopal uporabnik in spletne kampanje, katerim je bil uporabnik izpostavljen v namene tržnih raziskav, vključno raziskavo sledenja oglaševanja.

»Veljavni zakoni« se nanaša veljavne nacionalne in/ali lokalne zakone in predpise.

»Stranka« se nanaša na naše stranke, za katere zagotavljamo storitve.

»Vsebina« se nanaša na informacije na naši strani, strani raziskave, strani plošče ali strani partnerja.

»Plošča« se nanaša na skupino posameznikov, ki so se strinjali, da so povabljeni in sodelujejo v tržnih raziskavah, drugih programih raziskav ali drugih delov storitev za tržne raziskave.

»Član plošče« se nanaša na člana plošče.

»Lastnik plošče« se nanaša na lastnika plošče in strani plošče, katere član ste.

»Stran plošče« se nanaša na spletno stran, na kateri se lahko posamezniki registrirajo in postanejo člani plošče.

»Partner« se nanaša na enega od naših partnerjev, vključno z lastniki plošč in drugimi partnerji.

»Partnerska stran« se nanaša na spletno stran, ki jo upravlja eden od naših partnerjev.

»Sodelujoči« se nanaša na posameznika, ki ni član plošče, usmerjen na raziskavo, druge programe raziskav ali druge dele storitev s strani enega naših partnerjev.

»Osebni podatki« pomeni katero koli informacijo glede prepoznane ali opredeljive naravne osebe (»Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki«); opredeljiva naravna oseba je nekdo, ki ga je mogoče prepoznati ali izslediti, posredno ali neposredno, zlasti v povezavi z določevalcem, bodisi sam ali skupaj z drugimi osebnimi ali informacijami, ki razkrivajo identiteto. Osebni podatki lahko vključujejo informacije, kot so ime, številka osebne izkaznice, datum in kraj rojstva, rojstno ime matere, biometrični zapisi, fotografije, zvočni- ali videoposnetki in druge informacije, ki so povezane z ali jih je mogoče povezati s posameznikom, kot so zdravstvene, izobraževalne, finančne in zaposlitvene informacije. (OPOMBA: osebni podatki se lahko nanašajo tudi na prepoznavne osebne podatke ali PII.)

»Program raziskave« se nanaša na priložnost raziskave, ki ni anketa.

»Omejena vsebina« se nanaša na zaupne in/ali zaščitene informacije, materiale, izdelke in vsebino, ki pripada Nam in/ali lastniku plošče, lastniku ankete, stranki, partnerju in/ali dajalcu licence.

»Storitev« se nanaša na storitev, ki jo zagotavljamo Mi, ki omogoča Vam kot članu plošče ali sodelujočemu, sodelovanje v (a) plošči ali anketi, (b) drugem programu raziskav, ali (c) kateri koli drugi storitvi, ki jo zagotavljamo Mi in jo uporabljate Vi, kot je storitev sledenja tržnih raziskav.

»Vložitve« se nanaša na vse komentarje, povratne informacije, predloge, ideje in druge informacije, ki jih pošljete Vi ali jih zbiramo Mi, ko sodelujete v plošči, se odzovete na anketo ali drug program raziskav ali uporabljate storitev.

»Lastnik ankete« se nanaša na lastnika ankete, ki je običajno stranka.

»Stran ankete« se nanaša spletno stran, na katero se odzovete in zaključite anketo.

»Ankete« se nanaša na ankete tržnih raziskav, ki jih Mi dajemo na razpolago Vam.

»Spletne strani tretjih strank« se nanaša na spletne strani, ki jih vzdržujejo in/ali upravljajo tretje stranke.

»Uporabnik« se nanaša na vas ali posameznika, ko uporabljate storitev.

»Uporabniška vsebina« se nanaša na vso vsebino, materiale, informacije in komentarje, ki jih Vi uporabljate, nalagate, objavljate ali oddajate ali ki jih zbiramo Mi, ko Vi uporabljate storitev, vključno z informacijami, prejetimi prek storitve sledenja oglasov, kot so podatki o vzorcu uporabe interneta.

»Vi«, »Sami«, »Vaš« in »Vaše« se nanaša na vas kot posameznika.

»Mi«, »Nam«, »Naš« in »Cint« se nanaša na švedsko entiteto Cint AB z reg. št. 556559-8769.

1. Primernost; pogodba
Ta določila in pogoji (v nadaljevanju »Pogoji«) veljajo poleg katere koli pogodbe z lastnikom plošče, katere član ste, pa tudi katerih koli določenih pogojev, ki lahko veljajo za anketo, drug program raziskav ali drugo storitev. Ti pogoji ne bodo veljali do te mere, če nasprotujejo pogojem pogodbe med Vami in lastnikom plošče ali določenim pogojem lastnika plošče ali stranke kot pogoj za Vaše sodelovanje v anketi ali drugem programu raziskav, vendar pod pogojem, da tovrstni drugi pogoji ne zmanjšujejo Naših pravic ali povečujejo Naše odgovornosti, določene v teh pogojih.

2. Uvod
Namen teh pogojev je določanje splošnih določil in pogojev za Vašo uporabo storitev, vključno z vašim sodelovanjem v anketah, ploščah in drugih programih raziskav.

Mi upravljamo odnos med lastnikom ankete in lastnikom plošče in Mi delujemo v imenu lastnika plošče. Mi smo prav tako ponudniki platforme in zagotavljamo priložnosti za člane plošče, za sodelovanje v anketah, drugih programih raziskav in uporabo drugih storitev.

Poleg zgornjega Mi prav tako lahko upravljamo spodbude. Podrobnosti glede tovrstnih programov spodbud lahko najdete v teh pogojih.

3. Upravičenost do članstva v plošči
Članstvo v plošči je v splošnem odprto za posameznike, ki ustrezajo zahtevam za članstvo, vključno z, vendar ne omejeno na, najnižjo starost in geografsko lokacijo. Zahteve za članstvo v plošči se lahko razlikujejo glede na določeno ploščo in jih določa lastnik plošče. Ko se strinjate, da postanete član plošče, se strinjate, da prejemate vabila za sodelovanje v anketah, programih raziskav ali drugih storitvah, od lastnika plošče, za katero ste se prijavili za članstvo, in od drugih lastnikov plošč. Kadarkoli se lahko odjavite od članstva v plošči, glejte poglavje 12: »Politika odstopa«.

Samo en član plošče ima lahko en edinstven e-poštni naslov z vsako ploščo.

4. Registracija v plošči
Če želite postati član plošče, se morate registrirati na strani plošče in zagotoviti določene informacije o Vas. Informacije, ki jih Vi zagotovite, morajo biti točne, pravilne in popolne. Pridržujemo si pravico, da Vam omejimo ali prepovemo dostop do storitve ali sodelovanje v anketi ali drugem programu raziskav, če zagotovite informacije, ali pa imamo Mi razlog, da sumimo, da so z Vaše strani zagotovljene informacije neresnične, nepravilne in nepopolne.

Članstvo v plošči je osebno in ga lahko uporablja samo posameznik, ki se registrira za članstvo v plošči. Vi ste odgovorni za zaupnost vseh uporabniških informacij in gesel in Vi ste odgovorni za vsako uporabo Vašega članskega računa, bodisi pooblaščeno ali nepooblaščeno.

5. Pogoji za sodelovanje v anketi, drugem programu raziskav ali drugih storitvah
Ko sodelujete v anketi, drugem programu raziskav ali drugi storitvi, in/ali uporabljate našo stran, stran ankete ali stran plošče, ste obvezani k strinjanju s temi pogoji ter vsemi drugimi pogoji in določili, ki veljajo za vaše sodelovanje, vključno z vsemi pogodbami med Vami in lastnikom plošče ali pogoji, ki so določeni s strani stranke ali partnerja.

S sodelovanjem v anketi, drugem programu raziskav ali drugi storitvi, se strinjate, da zagotavljate resnične, pravilne in popolne informacije o Vas. Če zagotovite informacije, ali pa imamo Mi razlog, da sumimo, da so z Vaše strani zagotovljene informacije neresnične, nepravilne in nepopolne, morda ne boste kvalificirani za anketo, drug program raziskav ali drugo storitev in posledično ne boste prejemali spodbud za Vaše sodelovanje. Poleg tega lahko lastnik plošče ukine vaše članstvo tako, da ne boste mogli sodelovati v nadaljnjih anketah ali drugih programih raziskav.

Vi ste odgovorni za dejanja in komunikacijo, ki izhaja ali je prenesena iz Vašega računa.

6. Uporaba storitev
Sodelovanje v anketi, drugi raziskovalni storitvi ali uporaba drugih storitev je prostovoljna. Storitve so namenjene osebni, nekomercialni rabi in Mi si pridržujemo pravico do spremembe, prilagoditve, omejitve ali blokiranja dostopa do vseh ali katerega koli dela storitev brez predhodnega obvestila.

Kadarkoli lahko komurkoli zavrnemo zagotavljanje storitev po lastni presoji.

Potrjujete, da Vi dostopate do, uporabljate, in/ali sodelujete v storitvah v zmožnostih neodvisnega pogodbenika in da ti pogoji niso namenjeni ali ne ustvarjajo odnosa z agencijo, partnerstva, skupščino, ali razmerja zaposleni-delodajalec ali franšizodajalec-franšizojemalec.

7. Nedovoljena uporaba
Strinjate se, da ne boste:

(a) motili ali ovirali varnosti oz. na drug način zlorabljali storitve ali naše strani, strani ankete, strani plošče, strani partnerja ali drugih storitev, sistemskih virov, računov, strežnikov ali omrežij, povezanih prek ankete ali strani ankete ali vključenih oz. povezanih strani;

(b) uporabljali pajkov, robotov ali drugih tehnik za avtomatizirano miniranje podatkov za zbiranje, prenos, shranjevanje ali na drugačen način reproducirali ali distribuirali podatkov ali vsebin, ki so na voljo v povezavi s storitvijo ali na drug način manipulirali rezultatov ankete;

(c) opravljali dejanj, s katerimi boste motili delovanje Naše strani, strani ankete, strani plošče ali partnerske strani ali posameznikove uporabe tovrstnih strani vključno z, vendar ne omejeno na, preobremenitev ali »zrušenje« spletne strani;

(d) pošiljali ali prenašali katerih koli virusov, poškodovanih datotek ali druge škodljive, moteče kode, datoteke ali podatkov vključno z, vendar ne omejeno na, vohunsko in zlonamerno programsko opremo ter trojanske konje;

(e) zbirali katerih koli osebnih podatkov drugih uporabnikov storitev;

(f) pošiljali neželene e-pošte, kot so promocije in oglasi za izdelke ali storitve;

(g) odpirali, uporabljali ali vzdrževali več kot enega (1) članskega računa za ploščo;

(h) uporabljali ali poskušali uporabljati račun drugega uporabnika brez pooblastila, ali ustvarili račun na podlagi lažne identitete;

(i) poskušali pridobiti nepooblaščen dostop do Naše strani, ankete, strani ankete, strani plošče, partnerske strani ali delov ankete, naše strani, strani ankete, strani plošče ali partnerske strani z omejenim splošnim dostopom;

(j) poneverjali ali prikrivali Svoje resnične identitete;

(k) uokvirjali dela(-ov) Naše strani, strani ankete, strani plošče ali partnerske strani in ga/jih prikazovali na drugi spletni strani ali mediju ali spremenili videza katere koli strani ankete, strani plošče ali partnerske strani;

(l) vzpostavljali povezav s spletne strani na Našo stran, stran ankete, stran plošče ali partnersko stran ali do storitev, brez Našega predhodnega pisnega dovoljenja;

(m) objavljali ali prenašali kakršnega koli grozečega, sramotilnega, klevetniškega, nespodobnega, pornografskega, opolzkega, škandaloznega ali hujskaškega materiala ali vsebine;

(n) uporabljali nespodobnega; žaljivega ali opolzkega jezika na Naši strani, v anketi ali na strani ankete, strani plošče ali partnerski strani;

(o) sodelovali pri lažnih aktivnostih, vključno z, vendar ne omejeno na, brzenje skozi ankete, večkratno reševanje iste ankete, pošiljanje lažnih podatkov med postopkom registracije, pošiljanje lažnih ali neresničnih podatkov ankete, unovčevanje ali poskušanje unovčevanja spodbud na napačne ali lažne načine, spreminjanje anket in v povezavi z uporabo storitev sledenja oglasom dostopanje do spletnih strani ali spletnih kampanj z edinim namenom izkrivljanja vtisa o Vašem spletnem obnašanju;

(p) uporabljali povratnega inženiringa katerega koli dela storitve ali opravljali dejanj, ki lahko razkrijejo ali objavijo izvorno kodo, ali zaobšli ukrepe ali sredstva, uporabljena za preprečevanje ali omejevanje dostopa do katere koli spletne strani, vsebine ali kod, razen kar izrecno dovoljuje veljavna zakonodaja;

(q) sodelovali v kakršnih koli kriminalnih ali ilegalnih aktivnostih, ki so lahko povezane z Našo stranjo, anketo ali stranjo ankete, stranjo plošče ali partnersko stranjo;

(r) uporabljali omejene vsebine s kršitvijo ali nespoštovanjem teh pogojev; ali

(s) spodbujali in/ali svetovali kateremu koli posamezniku, vključno z, vendar ne omejeno na, člane plošče, sodelujoče ali Naše zaposlene, da storijo dejanje, ki ni v skladu s pogoji.

8. Omejena vsebina
Razen, če ni drugače navedeno, so vsi materiali, vključno z, brez omejitve, vsi koncepti, besedila, zasnove, grafike, risbe, fotografije, videoposnetki, glasba in zvoki ter vse blagovne znamke, oznake storitev in trgovski nazivi, uporabljeni v anketi, drugem programu raziskav ali drugi storitvi in/ali na Naši strani, strani ankete, strani plošče ali partnerski strani in izbire ter razporeditve le-teh, predmet pravic intelektualne lastnine, vključno z, vendar ne omejeno na avtorske pravice, blagovne znamke in patente ali pravico do pristopa k registraciji kjerkoli na svetu, ki jo ponujamo Mi ali zanjo ponujamo licenco, lastnik ankete, lastnik plošče, partner ali druge tretje stranke, ki so zadevni lastniki ali lastniki sredstev tovrstne omejene vsebine.

Ko Vi uporabljate storitev ali sodelujete v anketi, drugem programu raziskav ali drugi storitvi, ste lahko izpostavljeni omejeni vsebini. Zagotovljenih nimate nobenih pravic do omejene vsebine in vse pravice intelektualne lastnine so izrecno pridržane. Nimate nobene licence za uporabo, razkritje, prenos, kopiranje, distribucijo ali reprodukcijo (vključno z, vendar ne omejeno na objavljanje na katero koli spletno stran, družbeni medij ali blog) omejene vsebine ali zadeve omejene vsebine. Opozarjamo, da lahko pravno ukrepamo, če primer nepooblaščene uporabe omejene vsebine izsledimo do Vas. S tem ste obveščeni in soglašate, da bomo Mi v celoti sodelovali z vsemi zahtevki tretjih strank za razkritja (vključno z, vendar ne omejeno na razkritje Vaše identitete), povezanimi s trditvami, da ste Vi uporabljali omejeno vsebino ob kršitvi teh pogojev, ki jih Mi smatramo kot legitimne.

V anketi, drugem programu raziskav, drugi storitvi in/ali uporabi naše strani, strani ankete, strani plošče ali partnerski strani lahko sodelujete samo na način, ki ne krši Naših pravic intelektualne lastnine ali pravic intelektualne lastnine tretjih strank.

9. Uporabniška vsebina
Vi ste odgovorni za vso uporabniško vsebino. Vi ste prav tako odgovorni za pridobivanje, kjer je relevantno, dovoljenj, odobritev in/ali pooblastil tretjih strank za Vašo in Našo uporabo vaše uporabniške vsebine. Uporabniška vsebina, vključno s fotografijami, zvočnimi in videoposnetki, se lahko smatra kot osebni podatki. Vaša uporabniška vsebina lahko postane javno razpoložljiva in v skupni rabi s tretjimi strankami vključno z, vendar ne omejeno na, naše stranke, stranke naših strank, lastnike anket, lastnike plošče, partnerje in tretje ponudnike storitev. Zagotovili boste, da uporabniška vsebina ne vsebuje avtorske oz. blagovno zaščitene vsebine ali materiala katerih koli tretjih strank, vključno z zvoki, videoposnetki, slikami ali podobnim, razen če je ta Vaša oz. ste Vi priskrbeli odobritve, soglasja in/ali pooblastila teh tretjih strank, potrebna za Vašo in Našo uporabo tovrstne uporabniške vsebine. Vi ne boste prejeli nadomestila za uporabo Naše uporabniške vsebine, uporabniške vsebine naših partnerjev ali strank ali katere koli uporabniške vsebine.

Z uporabo, nalaganjem, objavljanjem, posredovanjem ali dovoljenjem, da Mi zbiramo (tovrstno dovoljenje se smatra kot odobreno z vašim soglasjem s temi pogoji in uporabo relevantnih storitev) uporabniško vsebino v povezavi s storitvami, Nam Vi dodeljujete stalno, nepreklicno, neomejeno, neprenosljivo, podlicenčno, svetovno, brezplačno pravico in licenco za urejanje, kopiranje, prenašanje, objavljanje, prikazovanje in ustvarjanje izpeljanih del Vaše uporabniške vsebine, ki jo lahko reproduciramo, spreminjamo, distribuiramo in na druge načine uporabljamo po lastni presoji. Za Vašo uporabniško vsebino ali Našo uporabo te vsebine ne boste prejeli nadomestila, razen v primeru izrecnega soglasja.

Na lastno odgovornost morate zagotoviti, da vaša uporabniška vsebina in Naša uporaba te vsebine v skladu s temi pogoji, ne krši katerih koli pravic intelektualne lastnine tretjih strank. Ne bomo in ne moremo pregledovati vse uporabniške vsebine in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za vašo uporabniško vsebino. Imamo pravico, vendar ne dolžnosti, da izbrišemo, odstranimo ali uredimo Vašo uporabniško vsebino, za katero lahko po lastni presoji smatramo, da: (a) krši te pogoje; (b) krši pravice intelektualne lastnine; ali (c) je nasilna, klevetniška, nespodobna ali na drug način nesprejemljiva.

10. Politika o programih spodbude, ki temeljijo na točkah
Če se odzovete na in uspešno zaključite anketo, sodelujete v drugem programu raziskav ali drugi storitvi, lahko pridobite točke, ki jih lahko uporabite za različne nagrade ali denar v našem programu spodbud. Da prejmete točke, nakup ni potreben. Točke, ki ste jih pridobili, so osebne in niso prenosljive. Vaše točke bodo veljavne in unovčljive v obdobju štiriindvajset (24) mesecev zatem, ko vaš račun postane neaktiven. Vse točke ali spodbude, ki jih Vi ne unovčite, jih lahko Mi prekličemo.

Na začetku ankete, drugega programa raziskav ali druge storitve, boste prejeli informacije o številu točk, ki jih lahko zaslužite. Ne sprejemamo kakršne koli odgovornosti ali obveznosti za davčne posledice ali dajatve, ki lahko nastanejo kot posledica izdanih ali unovčenih točk ali spodbud. V primeru kršitev Pogojev, lahko izgubite vse točke ali spodbude, ki ste jih pridobili. Ne sprejemamo nobene odgovornosti do Vas v povezavi s točkami, ki ste jih pridobili.

11. Posodobitve profila
Člani plošče se strinjajo, da bodo njihovi članski profili posodobljeni. Član plošče lahko posodobi, popravi, in/ali izbriše informacije v svojem članskem profilu s/z: (a) dostopom do svojega članskega računa v plošči; ali (b) pošiljanjem e-pošte ustrezni podporni ekipi članske plošče za določeno ploščo.

12. Politika odstopa
Člani plošče lahko kadarkoli odstopijo od uporabe katere koli ali vseh storitev (vključno, brez omejitve, s prejemanjem povabil za ankete, glasil ali komunikacij) s/z: (a) upoštevanjem postopkov za odjavo, ki so opisani na določeni strani plošče ali povezanih straneh ali jih vsebuje e-pošta, ki ste jo prejeli z Naše strani; ali (b) pošiljanjem e-pošte ustrezni podporni ekipi članske plošče tukaj.

Z razumnim trudom se bomo, kot zahteva zakon ali uredba, odzvali na vsak e-poštni zahtevek v razumnem časovnem obdobju od prejema sporočila. Ob preklicu storitev bodo kontaktne informacije člana plošče odstranjene iz vseh komunikacij ali kontaktnih seznamov, povezanih z ukinjeno storitvijo(ami). Pomnite, da lahko odstranjevanje traja nekaj dni in da boste med tem časom morda prejeli sporočila z Naše strani, ki so bila ustvarjena ali pripravljena pred vašim odstopom.

13. Povezave
V povezavi z Vašo uporabo storitev se boste morda lahko povezali s spletno stranjo tretje stranke. Upoštevajte, da ne podpiramo nobene spletne strani ali izdelkov, storitev, in/ali oglaševanih priložnosti tretjih strank, ki so ponujene preko ali v povezavi s tovrstno spletno stranjo tretje stranke. Pozorno preglejte vse politike in pogoje, veljavne za tovrstne spletne strani tretjih strank.

14. Komunikacija z nami
Vsa komunikacija (izključujoč osebne podatke) in uporabniška vsebina, ki ste jo Vi poslali ali prenesli Nam, prek elektronske pošte ali drugače, ali smo jo na drug način zbrali Mi, bo obravnavana kot Vaše nezaupne in nezaščitene informacije, razen če Vi točno določite drugače bodisi pred ali istočasno z, vašo oddajo ali dovoljenjem, da lahko Mi zbiramo tovrstno komunikacijo in uporabniško vsebino. Strinjate se, da lahko Mi vso tovrstno komunikacijo in uporabniško vsebino uporabljamo po lastni presoji.

15. Zasebnost
Ko se prijavljate za članstvo v plošči, uporabljate storitev ali na drug način komunicirate z Nami ali z lastnikom plošče, se lahko obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na Vas. Za informacije o praksah zasebnosti družbe Cint in obdelovanju vaših osebnih podatkov, prosimo preglejte Obvestilo o zasebnosti za udeležence raziskav tukaj.

16. Zavrnitev odgovornosti
Izrecno se strinjate, da je Vaše sodelovanje v anketi, drugem programu raziskav in uporabi storitev ter brskanju po Naši strani, strani ankete, strani plošče ali partnerski strani na Vašo lastno odgovornost in tveganje. V največji dovoljeni zakonski meri Mi, naše stranke, lastniki anket, lastniki plošč, partnerji ali druge tretje stranke ter Naši in njihovi direktorji, pooblaščenci, zaposleni, predstavniki, posredniki, ponudniki tretjih vsebin in lastniki licenc, ne jamčimo, izrecno, naznačeno ali zakonsko, vključno z garancijo za tržnost, primernostjo za določen namen, da bo sodelovanje v anketi ali uporaba storitev, Naše strani, strani ankete, strani plošče ali partnerske strani neprekinjeno ali brez napak. V največji dovoljeni zakonski meri Mi, naše stranke, lastniki anket, lastniki plošč, partnerji ali druge tretje stranke ter Naši in njihovi direktorji, pooblaščenci, zaposleni, predstavniki, posredniki, ponudniki tretjih vsebin in lastniki licenc, ne jamčimo, izrecno, naznačeno ali zakonsko, vključno z garancijo za tržnost, primernostjo za določen namen, za točnost, zanesljivost ali vsebino katerih koli informacij ali storitev, ponujenih prek ankete ali Naše strani, strani ankete, strani plošče ali partnerske strani, razen kar izrecno določajo ti Pogoji.

17. Omejitev odgovornosti
V NAJVEČJI DOVOLJENI ZAKONSKI MERI MI, LASTNIKI ANKET, LASTNIKI PLOŠČ ALI PARTNERJI, TRETJE STRANKE ALI DIREKTORJI, POOBLAŠČENCI, DELNIČARJI, ZAPOSLENI, PREDSTAVNIKI, POGODBENIKI, NASLEDNIKI ALI PREVZEMNIKI, VAM NE BODO ODGOVORNI V NOBENEM POGLEDU, VKLJUČNO BREZ OMEJITVE, ZA KAKRŠNO KOLI ZADEVO GLEDE TEH POGOJEV, STORITEV, NAŠE STRANI, ANKETE, STRANI PLOŠČE, PARTNERSKE STRANI ALI ZA VSE VAŠE ODDAJE, ALI ZA KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, POSEBNE, KAZENSKE, NAKLJUČNE, ODVISNE, ZGLEDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, IZGUBE PROFITA, IZGUBE PRIČAKOVANIH PRIHRANKOV ALI KAKRŠNIH KOLI DRUGIH NEPOSREDNIH ODŠKODNIN, NE GLEDE NA OBVEŠČENOST O VERJETNOSTI ALI MOŽNOSTI TOVRSTNIH ODŠKODNIN.

Omejitev odgovornosti in zavrnitev odgovornosti v teh pogojih velja ne glede na obliko dejanja, bodisi prek pogodbe, jamstva, škodnega dejanja, kvazi škodnega dejanja, objektivne odgovornosti, malomarnosti ali drugega škodnega dejanja in velja tudi po temeljni kršitvi ali kršitvah ali neuspešnemu osnovnemu namenu pogodbe ali neuspelem ekskluzivnem pravnem sredstvu.

18. Odškodnina
Strinjate se, da boste v celoti in učinkovito povrnili, zagovarjali in obravnavali Nas, lastnike anket, lastnike plošč in partnerje ter druge povezane tretje stranke, vključno z direktorji, pooblaščenci, delničarji, zaposlenimi, predstavniki, pogodbeniki, podružnicami, nasledniki ali prevzemniki, kot neodgovorne in proti kakršnim koli in vsem odškodninam, stroškom, odgovornostim in izgubam vseh vrst, vključno s pravnimi stroški, ki posredno ali neposredno izhajajo iz katere koli kršitve Pogojev z Vaše strani.

19. Spremembe
S tem si pridržujemo pravico, da po lastni presoji spreminjamo te pogoje. Spodbujamo vas, da te pogoje redno pregledujete. Pred spremembami, ki so takšne narave, da potrebujejo soglasje, bomo pridobili vaše soglasje. Pri spremembah, ki ne potrebujejo soglasja, bo vaša neprekinjena uporaba, dostop do in/ali sodelovanje v storitvah, sestavlja in bo sestavljalo vaše sprejemanje teh pogojev v skladu s spremembami.

20. Skladnost z veljavno zakonodajo
Soglašate in se strinjate, da boste vedno in kadarkoli upoštevali veljavno zakonodajo, ko se odzovete na anketo, sodelujete v drugem programu raziskav ali na drugačen način uporabljate storitev.

21. Prekinitev, ukinitev in deaktivacija
Poleg katerih koli in vseh drugih razpoložljivih pravnih sredstev, lahko MI, brez obvestila, prekinemo in/ali ukinemo vašo uporabo in dostop do storitve, ali Vaše članstvo v plošči, če ste kršili te pogoje ali če uporabljate storitev na nezakonit način ali na drug način ravnate tako, kot je po Naši lastni presoji nedopustno za Nas, lastnika ankete, lastnika plošče ali partnerja. Če Vam ukinemo pravico do uporabe storitve in/ali če je vaše članstvo v plošči ukinjeno: (a) izgubite vse pravice, nazive in interese za in/ali vse nepovrnjene nagrade, spodbude, in/ali denarne nagrade, ki veljajo ob ukinitvi; (b) Vaše članstvo v plošči bo nemudoma preklicano; (c) Vaš dostop do in uporaba storitev bo nemudoma prekinjena; in (d) ne boste smeli sodelovati v nobenih bodočih anketah, ponujenih prek storitve.

Poleg tega si pridržujemo pravico do deaktivacije Vašega članskega računa plošče: (a) če niste več aktiven udeleženec; (b) če prejmemo nesprejeto vrnjeno sporočilo ali obvestilo napake pri dostavi v Naši e-poštni komunikaciji z vašim e-poštnim računom; ali (c) če prejmemo povratno obvestilo o »polnem nabiralniku« trikrat (3-krat) v Naši e-poštni komunikaciji z vašim e-poštnim računom.

V primeru deaktivacije, ukinitve z Vaše ali Naše strani, izgubite vse spodbude, ki ste jih pridobili.

22. Neodvisnost določb in dodelitev
Če se zaradi kakršnih koli razlogov kateri koli pogoj ali določba teh pogojev šteje kot neveljaven ali neizvršljiv, bo tak pogoj ali določba štet kot neodvisen od preostanka teh pogojev, in preostali del teh pogojev bo razumljen in razlagan brez povezave z neizvršljivim pogojem.

Teh pogojev ne smete dodeliti brez Našega pisnega soglasja, ki ga lahko zadržimo po lastni presoji. Strinjate se, da lahko te pogoje kadarkoli dodelimo komurkoli.

23. Zakon v veljavi, sodna oblast in pristojno sodišče
Vse spore, ki izhajajo iz ali so povezani s temi pogoji, vključno z vsemi vprašanji glede njihovega obstoja, veljavnosti ali ukinitve, bo nadalje obravnavalo okrožno sodišče v Stockholmu (švedsko: Stockholms tingsrätt) in urejalo ter tolmačilo v skladu s švedskimi zakoni, neodvisno od kakršne koli izbire pravnih načel (bodisi švedskih ali drugih oblasti), ki lahko zagotavljajo uporabo različnih zakonov sodnih oblasti.