Panelist terms (SR-LATN)

Pravila i uslovi za članstvo u panelu, učešće u istraživanju i korišćenje usluga
Datum stupanja na snagu: 28. februar 2018.

Poslednji put izmenjeno: 28. februar 2018.

Definicije
Prilikom korišćenja u ovim pravilima, sledeći termini i izrazi će imati sledeća značenja.

“Aktivan panelista” odnosi se na učesnika panela koji je: (a) učestvovao u istraživanju, (b) drugim programima istraživanja; ili (c) drugim delovima usluge najmanje jednom tokom poslednjih (12) meseci; ili (d) ažuriro njegov/njen profil ili informacije o članu najmanje jednom u poslednjih dvanaest (12) meseci.

“Usluga praćenja istraživanja tržišta” odnosi se na uslugu koju je korisnik prihvatio i koja može da prati ponašanje takvog korisnika na mreži, kao što su internet sajtovi kojima korisnik pristupa i kampanje na mreži kojima je korisnik izložen u svrhe marketinškog istraživanja, uključujući istraživanje praćenja reklamiranja.

“Primenjiv zakon” se odnosi na primenjive nacionalne i/ili lokalne zakone i propise.

“Klijent” se odnosi na naše klijente kojima mi pružamo usluge.

“Sadržaj” se odnosi na informacije na našem sajtu, sajtu istraživanja, sajtu panela ili sajtu partnera.

“Panel” se odnosi na grupu pojedinaca koji su pristali da budu pozvani i da učestvuju u anketama istraživanja tržišta, drugim programima istraživanja ili drugim delovima usluga za istraživanje tržišta.

“Član panela” se odnosi na člana panela.

“Vlasnik panela” se odnosi na vlasnika panela i sajta panela čiji ste Vi član panela.

“Sajt panela” se odnosi na internet sajt na kome pojedinci mogu da se registruju da postanu članovi panela.

“Partner” se odnosi na jednog od naših partnera, uključujući vlasnike panela i druge partnere.

“Partnerski sajt” se odnosi na internet sajt kojim upravlja jedan od naših partnera.

“Učesnik” se odnosi na pojedinca, koji nije član panela, a koji se upućuje na anketu, drugi program istraživanja ili druge delove usluga od strane jednog od naših partnera.

“Lični podaci” podrazumevaju svaku informaciju koja se odnosi na identifikovano fizičko lice ili fizičko lice koje može da se identifikuje (“Predmet podataka“); fizičko lice koje može da se identifikuje ili prati je lice koje se može identifikovati, direktno ili indirektno, pomoću reference identifikatora, same ili u kombinaciji sa drugim ličnim ili identifikacionim informacijama. Lični podaci mogu uključivati informacije kao što je ime, jedinstveni matični broj građana, datum i mesto rođenja, devojačko prezime majke, biometrijske zapise, fotografije, zvučne ili video snimke i druge informacije koje su povezane ili se mogu povezati sa pojedincem, kao što je medicinska, obrazovna, finansijska i informacija u vezi zaposlenja. (NAPOMENA: Lični podaci se takođe mogu nazivati ‘Lične informacije koje mogu da se identifikuju ’ ili PII.)

“Program istraživanja” se odnosi na vidistraživanja koje nije anketa.

“Za štićeni sadržaj” se odnosi na poverljive i/ili vlasničke informacije, materijale, proizvode i sadržaj koji pripada nama i/ili vlasniku panela, vlasniku ankete, klijentu, partneru i/ili davaocu licence.

“Usluga” se odnosi na (a) uslugu koju mi pružamo a koja Vam dozvoljava da Vi, kao član panela ili učesnik, učestvujete u (a) panelu ili anketi, (b) drugom programu istraživanja, ili (c) bilo kojoj usluzi koju mi pružamo i koju Vi koristite, kao što je usluga praćenja istraživanja tržišta.

“Podnesci” se odnose na sve komentare, povratne informacije, sugestije, ideje i druge informacije koje Vi dostavite ili mi prikupimo kada učestvujete u panelu, odgovarate na anketu ili drugi program istraživanja ili koristite uslugu.

“Vlasnik ankete” se odnosi na vlasnika ankete, koji je obično klijent.

“Sajt ankete” se odnosi na internet sajt na kome Vi možete da odgovarate i popunjavate anketu.

“Ankete” se odnosi na ankete istraživanja tržišta koje smo mi obezbedili za Vas.

“Internet sajtovi trećih lica” se odnosi na internet sajtove koje održavaju i/ili koriste treća lica.

“Korisnik” se odnosi na Vas kao pojedinca kada koristite uslugu.

“Korisnički sadržaj” se odnosi na sve sadržaje, materijale, informacije i komentare koje Vi koristite, učitate, objavite ili pošaljete ili mi prikupimo kada Vi koristite uslugu, uključujući informacije dobijene putem usluge praćenja oglasa, kao što su podaci šablona korišćenja interneta.

“Vi“, “Samo Vi“, “Vaš” i “Vaše” se odnosi na Vas kao pojedinca.

“Mi“, “Nas“, “Naš” i “Cint” se odnosi na švedski entitet Cint AB, reg. br. 556559-8769.

1. Primenljivost; Ugovor
Ovi uslovi i odredbe (u daljem tekstu “Uslovi“) primjenjuju se uz bilo koji ugovor sa vlasnikom panela čiji ste član, kao i bilo koji od specifičnih pravila koji se mogu primeniti za anketu, drugi program istraživanja ili drugu uslugu. Ovi uslovi neće se primenjivati u meri suprotnoj uslovima ugovora između Vas i vlasnika panela ili sa specifičnim pravilima koje daje vlasnik panela ili klijent kao uslov za Vaše učestvovanje u anketi ili drugom programu istraživanja, ipak, pod uslovom da takva druga pravila ne umanjuju naša prava niti povećavaju našu odgovornost navedenu u ovim pravilima.

2. Uvod
Svrha ovih pravila je da postave opšta pravila i uslove za Vaše korišćenje usluga, uključujući Vaše učestvovanje u anketama, panelu ili drugim programima istraživanja. Mi uredjujemo odnos između vlasnika ankete i vlasnika panela i mi delujemo u ime vlasnika panela. Mi smo takođe dobavljač platforme, pružajući mogućnosti članovima panela da učestvuju u anketama, drugim programima istraživanja i da koriste druge usluge. Osim gore navedenog, možemo takođe upravljati podsticajima. Detalji o takvoj šemi podsticaja mogu se naći u ovim uslovima.

3. Podobnost za članstvo u panelu
Članstvo u panelu je generalno otvoreno za pojedince koji zadovoljavaju uslove za članstvo, uključujući, ali ne ograničavajući se na minimalne zahteve za uzrast i geografsku lokaciju. Uslovi za članstvo u panelu mogu da variraju u zavisnosti od određenog panela i određuje ih vlasnik panela. Prihvatanjem da postanete član panela, slažete se da primate pozive za učestvovanje u anketama, programima istraživanja ili drugim uslugama i to vlasnika panela u kojem ste se prijavili za članstvo u panelu i vlasnika drugih panela. Možete da se odjavite iz članstva u panelu u bilo kom trenutku, molimo da pogledate odeljak 12 “Politika odjavljivanja” u nastavku.

Mi dozvoljavamo samo jednog člana panela po jedinstvenoj elektronskoj adresi u okviru svakog panela.

4. Registracija na panelu
Da biste postali član panela, morate da se registrujete na sajtu panela i da dostavite određene informacije o sebi. Informacije koje dostavite moraju biti tačne, ispravne i potpune. Zadržavamo pravo ograničenja ili zabrane Vašeg pristupa usluzi ili učešću u anketi ili drugom programu istraživanja ukoliko dostavite informacije ili imamo razloga da sumnjamo da informacije koje ste dostavili nisu tačne, ispravne i potpune.

Članstvo u panelu je lično i može ga koristiti samo osoba koja je registrovana za članstvo u panelu. Vi ste odgovorni za odrzavanje bilo kakvih korisničkih informacija i lozinki poverljivim i odgovorni ste za svaku upotrebu, bilo ovlašćenu ili neovlašćenu, Vašeg naloga članstva.

5. Uslovi za učestvovanje u anketi, drugom programu istraživanja ili drugim uslugama
Kada učestvujete u anketi, drugom programu istraživanja ili drugoj usluzi i/ili koristite naš sajt, sajt ankete ili sajt panela, obavezni ste da se pridržavate ovih pravila, kao i bilo kojih drugih pravila i uslova koji se primenjuju na Vaše učešće, uključujući bilo koji ugovor između Vas i vlasnika panela ili pravila koje primenjuje klijent ili partner.

Učestvujući u anketi, drugom programu istraživanja ili drugoj usluzi, Vi prihvatate da dostavite istinite, tačne i potpune informacije o sebi. Ako dostavite informacije ili imamo razloga za sumnju da informacije koje ste dostavili nisu tačne, ispravne i potpune, možda se nećete kvalifikovati za anketu, drugi program istraživanja ili drugu uslugu i shodno tome, nećete dobiti nikakve podsticaje za Vaše učešće. Takođe, vlasnik panela može da prekine Vaše članstvo rezultirajući time da nećete moći da učestvujete više u drugim anketama ili drugim programima istraživanja.

Vi ste odgovorni za aktivnosti i komunikacije koje se preduzmu ili prenesu sa Vašeg naloga.

6. Korišćenje usluga
Učestvovanje u anketi, drugoj istraživačkoj usluzi ili korišćenju druge usluge je dobrovoljno. Usluge su za ličnu i nekomercijalnu upotrebu i mi zadržavamo pravo da izmenimo, modifikujemo, ograničimo ili blokiramo pristup svim ili nekom delu usluga bez prethodne najave. Mi možemo da u svakom trenutku odbijemo da pružimo usluge bilo kome po našem sopstvenom nahođenju.

Vi potvrđujete da pristupate, koristite i/ili učestvujete u uslugama u svojstvu nezavisnog ugovarača i da nijedna agencija, partnerstvo, zajedničko ulaganje, radnik-poslodavac ili odnos franšizor-franšizant nije planiran niti kreiran ovim pravilima.

7. Neovlašćena upotreba
Vi prihvatate da nećete:

(a) remetiti, ometati sigurnost ili na drugi način zloupotrebiti uslugu ili naš sajt, sajt ankete, sajt panela, sajt partnera ili bilo koje usluge, sistemske resurse, naloge, servere ili mreže povezane ili dostupne putem ankete ili sajt ankete ili povezanih sajtova;

(b) koristiti paukove, robote ili druge automatizovane tehnike istraživanja podataka za katalogizaciju, preuzimanje, čuvanje ili na drugi način reprodukovanje ili distribuciju podataka ili dostupnog sadržaja povezanog sa uslugom ili na druge načine manipulisati rezultatom ankete;

(c) preduzimati bilo kakve aktivnosti da ometate naš sajt, sajt ankete, sajt panela ili sajt partnera ili za individualnu upotrebu takvih sajtova, uključujući ali ne ograničavajući se na preopterećenje ili “obaranje” sajta;

(d) slati ili prenositi bilo koje viruse, oštećene podatke ili bilo koji drugi štetni, ometajući ili uništavajući kod, dokument ili informacije, uključujući ali ne ograničavajući se na špijunski softver, zlonamerni softver i trojance;

(e) prikupljati bilo kakve lične podatke drugih korisnika usluga;

(f) slati neželjene elektronske poruke, kao što su promocije i reklame za proizvode ili usluge;

(g) otvarati, koristiti ili održavati više od jednog (1) naloga članstva u panelu;

(h) koristiti ili pokušati da koristite nalog drugog korisnika, bez dozvole, ili napraviti nalog sa lažnim identitetom;

(i) pokušati da dobijete neovlašćeni pristup našem sajtu, istraživanju, sajtu ankete, sajtu panela, sajtu partnera ili delovima ankete, našeg sajta, sajta ankete, sajta partnera ili sajta partnera koji imaju ograničenje od opšteg pristupanja;

(j) falsifikovati ili maskirati svoj pravi identitet;

(k) uokviriti deo/delove našeg sajta, sajta ankete, sajta panela ili sajta partnera i prikazati ga na nekom drugom sajtu ili mediju ili izmeniti izgled bilo kog sajta ankete, sajta panela ili sajta partnera;

(l) uspostavljati veze sa internet sajta na naš sajt, sajt ankete, sajt panela ili sajt partnera ili na usluge bez naše prethodne pismene saglasnosti;

(m) objavljivati ili prenositi bilo kakav preteći, pogrdan, klevetnički, opsceni, pornografski, nepristojan, skandalozni ili raspaljiv materijal ili sadržaj;

(n) koristiti bilo sta pogrdno; uvredljiv ili opsceni jezik na našem sajtu, u anketi ili na sajtu ankete, na sajtu panela ili na sajtu partnera;

(o) da se angažujete u bilo kojoj prevarantstoj aktivnosti, uključujući, bez ograničenja, jurnjavu kroz ankete, popunjavanje iste ankete više puta, ostavljanje lažnih informacija tokom procesa registracije, ostavljanje lažnih ili neistinitih podataka iz ankete, otkup ili pokušaj otkupa podsticaja putem lažnih ili prevarantskih sredstava, falskifikovanjem anketa i, u odnosu na upotrebu usluge praćenja oglasa, pristupanje
internet sajtovima ili onlajn kampanjama s jedinom namerom da obezbede
pogrešno predstavljanje Vašeg ponašanja na mreži;

(p) obrnuti inženjering bilo kog aspekta usluge ili preduzimanje bilo kojih dela koja mogu odati ili otkriti izvorni kod, ili zaobići ili obmanuti mere ili kontrole korišćene da zabrane ili ograniče pristup bilo kojoj internet strani, sadržaju ili kodu, osim ako je izričito dozvoljeno primenjivim zakonom;

(q) da se uključite u bilo koji krivični ili nezakoniti postupak/-ke koji može biti povezan sa našim sajtom, anketom ili sajtom ankete, sajtom panela ili sajtom partnera;

(r) koristiti zaštićeni sadržajprotivno ovim uslovima; ili

(s) ohrabrujete i/ili savetujete bilo kog pojedinca, uključujući, ali ne ograničavajući se na članove panela, učesnike ili bilo kog drugog našeg zaposlenog lica, da izvrše delo u sukobu sa pravilima.

8. Zaštićeni sadržaj
Ukoliko nije drugačije naznačeno, svi materijali, uključujući, bez ograničenja, sve koncepte, tekst, dizajn, grafiku, crteže, fotografije, video snimke, muziku i zvuke, kao i sve zaštitne znake, servisne znakove i robne marke korišćene u anketi, drugim programima istrazivanja ili drugim usluvama i/ili na našem sajtu, na sajtu ankete, na sajtu panela ili na partnerskom sajtu, kao i na izbor i aranžmane o njima, podležu pravima intelektualne svojine, uključujući ali ne ograničavajući se na autorska prava, zaštićene znakove i patente ili pravo na prijavu njihove registracije bilo gde u svetu, koju mi posedujemo ili licenciramo, vlasnik ankete, vlasnik panela, partner ili druga treća lica koja su odgovarajući vlasnici ili kontrolori, takvog ograničenog sadržaja.

Kada koristite uslugu ili učestvujete u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možda ćete biti izloženi zaštićenom sadržaju. Prava na zaštićeni sadržaj nisu Vam dodeljena, a sva prava intelektualne svojine su izričito rezervisana. Nemate dozvolu za korišćenje, otkrivanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju ili reprodukciju (uključujući, ali ne ograničavajući se na objavljivanje na bilo kojoj elektronskoj stranici, društvenim medijima ili blogu) zaštićenog sadržaja ili predmeta zaštićenog sadržaja. Molimo Vas da imate u vidu da se može preduzeti pravni postupak u slučaju da neovlašćeno korišćenje zaštićenog sadržaja dovede do Vas. Ovim ste informisani i upoznati da ćemo u potpunosti sarađivati sa svim zahtevima trećih lica za objavljivanjem (uključujući, ali ne ograničavajući se na otkrivanje Vašeg identiteta) koji se odnose na tvrdnje da ste koristili zaštićeni sadržaj u suprotnosti sa ovim pravilima za koje smatramo da su legitimni.

Možete učestvovati samo u anketi, drugom programu istraživanja, drugoj usluzi i/ili korišćenju našeg sajta, sajtu ankete, sajtu panela ili sajtu partnera na način kojim se ne narušavaju naša ili prava trećeg lica intelektualne svojine.

9. Sadržaj korisnika
Vi ste odgovorni za sav korisnički sadržaj. Takođe ste odgovorni da pribavite, tamo gde je to relevantno, odobrenja, saglasnosti i/ili ovlašćenja trećeg lica za Vašu i našu upotrebu Vašeg korisničkog sadržaja. Korisnički sadržaj, uključujući fotografije, zvučne ili video snimke mogu se smatrati ličnim podacima. Vaš korisnički sadržaj može da postane javno dostupan i da se deli sa trećim licima, uključujući ali ne ograničavajući se na naše klijente, klijente naših klijenata, vlasnike ankete, vlasnike panela, partnere i pružaoce usluga kao trećih lica. Proverite da korisnički sadržaj ne sadrži sadržaj ili materijal bilo kog trećeg lica zaštićen autorskim pravom, uključujući audio, video, slike ili sličnosti bilo koga osim Vas, osim ako ste dobili odobrenja, saglasnosti i/ili ovlašćenja od takvog trećeg lica potrebna za Vašu i našu upotrebu takvog korisničkog sadržaja. Nećete dobiti kompenzaciju za korišćenje bilo kog našeg korisničkog sadržaja, našeg partnera ili naših klijenata.

Korišćenjem, učitavanjem, objavljivanjem, podnošenjem ili odobrenjem nama da prikupljamo (takva dozvola se smatra odobrenjem nakon Vaše saglasnosti sa ovim pravilima i upotrebom relevantne usluge) korisnički sadržaj u vezi sa uslugama, Vi nam dajete stalno, neopozivo, neograničeno, prenosivo, sub-licencirano, svetsko, oslobođeno licencne naknade pravo i licencu da uređujemo, kopiramo, prenosimo, objavljujemo, prikazujemo, kreiramo sekundarne radove, reprodukujemo, modifikujemo, distribuiramo i na drugi način koristimo Vaš korisnički sadržaj po sopstvenom nahođenju. Nećete dobiti nikakvu nadoknadu za Vaš korisnički sadržaj ili našu upotrebu njega, osim gde je izričito dogovoreno.

Vi ste isključivo odgovorni da obezbedite da Vaš korisnički sadržaj i naša upotreba istog u skladu sa ovim pravilima, neće prekršiti prava intelektualne svojine bilo kojih trećih lica. Mi nećemo i ne možemo da pregledamo sav korisnički sadržaj i ne prihvatamo nikakvu odgovornost za Vaš korisnički sadržaj. Imamo pravo, ali ne i obavezu, da obrišemo, uklonimo ili izmenimo Vaš korisnički sadržaj koji mi, po našem isključivom nahođenju, smatramo da: (a) krši ova pravila; (b) krši prava intelektualne svojine; ili (c) su uvredljiv, klevetnički, opscen ili na neki drugi način neprihvatljiv.

10. Politika o programima podsticanja po tačkama
Ako odgovorite i uspešno završite anketu, učestvujete u drugom programu istraživanja ili drugoj usluzi, možete da zaradite bodove, koje možete da povučete za različite nagrade ili novac u našem programu podsticaja. Ne morate ništa da kupujete da biste dobijali bodove. Bodovi koje ste zaradili su lični i ne možete ih preneti na bilo koga drugog. Vaši bodovi će biti važeći i otkupljivi u periodu od dvadeset četiri (24) meseca nakon što Vaš račun postane neaktivan. Bilo koje bodove ili podsticaje koje Vi ne otkupite možemo poništiti.

Na početku ankete, drugog programa istraživanja ili druge usluge, dobićete informacije o broju bodova koje možete da zaradite. Mi ne prihvatamo da budemo obavezni ili odgovorni na bilo koji način za poreske posledice ili obaveze koje mogu nastati kao rezultat izdatih ili povučenih bodova ili podsticaja. Ako prekršite pravila, možete da izgubite sve tačke ili podsticaje koje ste zaradili. Mi ne prihvatamo nikakvu obavezu prema Vama u odnosu na bodove koje ste zaradili.

11. Ažuriranje profila
Članovi panela prihvataju da redovno ažuriraju svoje članske profile. Član panela može da ažurira, ispravlja i/ili briše informacije sadržane u njegovim ili njenim članskim profilima putem: (a) pristupa njegovom ili njenom nalogu članstva u panelu; ili (b) slanjem elektronske poruke odgovarajućem timu za usluge članovima panela za relevantni panel.

12. Politika povlačenja
Članovi panela mogu da se odjave od korišćenja bilo koje ili svih usluga (uključujući, bez ograničenja, prijem poziva za istraživanje, biltena ili komunikacije) u bilo kom trenutku putem: (a) praćenja procedura za odjavljivanje opisanih na relevantnom sajtu panela ili na povezanim sajtovima ili sadržanih u elektronskoj poruci koju ste dobili od nas; ili (b) slanja elektronske poruke našem timu usluga članovima panela ovde.

Koristićemo razumne napore, u skladu sa zakonom ili propisima, da odgovorimo na svaki elektronski zahtev u razumnom vremenskom roku nakon prijema. Po prestanku usluga, kontakt informacije za člana panela biće uklonjene iz svih komunikacija ili kontaktnih lista koje se odnose na prekinutu uslugu/-e. Imajte na umu da može da potraje nekoliko dana da se završi uklanjanje i tokom takvog perioda možete da primate poruke od nas koje su kreirane ili sastavljene pre Vašeg odjavljivanja.

13. Veze
U vezi sa Vašim korišćenjem usluge, možda ćete biti u mogućnosti da se povežete ili konektujete na internet sajt trećeg lica. Molimo da imate u vidu da mi ne podržavamo nijedan internet sajt trećeg lica niti proizvode, usluge i/ili mogućnosti koje se oglašavaju, nude preko ili u vezi sa takvim internet sajtom trećeg lica. Molimo da pažljivo pregledate sve smernice i pravila koje se odnose na takve internet sajtove trećeg lica.

14. Komunikacija sa nama
Sva komunikacija (izuzev ličnih podataka) i korisnički sadržaj koji ste podneli ili preneli od Vas ka nama, elektronskom poštom ili na drugi način, ili na drugi način prikupljena od naše strane, tretiraće se kao Vaša nepoverljiva i nevlasnička informacija, osim ukoliko Vi izričito ne navedete drugačije pre ili istovremeno sa Vašim podnošenjem ili Vašim odobrenjem nama da prikupljamo takvu komunikaciju i korisnički sadržaj. Prihvatate da bilo kakvu takvu komunikaciju i korisnički sadržaj mi možemo da koristimo po sopstvenom nahođenju.

15. Privatnost
Prilikom podnošenja zahteva za članstvo u panelu, tokom korišćenja usluge ili druge komunikacije sa nama ili sa vlasnikom panela, mogu se obraditi lični podaci koji se odnose na Vas. Za informacije o praksi privatnosti kompanije Cint i obradi Vaših ličnih podataka, molimo da pregledate napomenu o privatnosti učesnika u istraživanju ovde.

16. Izjava o odricanju odgovornosti
Izričito prihvatate da je Vaše učešće u anketi, drugom programu istraživanja i korišćenju usluge i pretraživanju našeg sajta, sajta ankete, sajta panela ili sajta partnera na Vaš isključivi rizik i odgovornost. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici anketa, vlasnici panela, partneri ili druga treća lica, kao i naši i njihovi odgovarajući direktori, službenici, zaposleni, predstavnici, agenti, pružaoci sadržaja trećeg lica i davaoci licence, ne dajemo nikakve garancije, izražene, implicirane ili zakonske, uključujući one koji se odnose na prodaju, pogodnost za određenu svrhu, da učešće u anketi ili upotreba usluge, našeg sajta, sajta ankete, sajta panela ili sajta partnera neće biti neprekidana ili bez grešaka. U najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, mi, naši klijenti, vlasnici anketa, vlasnici panela, partneri ili druga treća lica, kao i naši i njihovi odgovarajući direktori, službenici, zaposleni, predstavnici, agenti, pružaoci sadržaja trećeg lica i davaoci licence, ne garantujemo nikakve garancije, izražene, implicirane ili zakonske, uključujući one koji se odnose na prodaju, pogodnost za određenu svrhu, tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije ili usluga pruženih putem ankete ili našeg sajta, ankete, sajta panela, sajta partnera, osim onih koji su izričito postavljeni u ovim pravilima.

17. Ograničenje odgovornosti
U MERI KOJU DOZVOLJAVA PRIMENJIVO PRAVO, MI, VLASNICI ANKETE, VLASNICI PANELA ILI PARTNERI, TREĆA LICA, ILI DIREKTORI, SLUŽBENICI, VLASNICI AKCIJA, ZAPOSLENI, PREDSTAVNICI, UGOVARAČI, NASLEDNICI ILI ZASTUPNICI NEĆE BITI VAMA ODGOVORNI U BILO KOM SMISLU,UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ZA BILO KOJE PITANJE U VEZI SA OVIM PRAVILIMA, USLUGAMA, NAŠIM SAJTOM, ANKETOM, SAJTOM PANELA, SAJTOM PARTNERA ILI ZA BILO KOJE VAŠE PODNESKE, ILI ZA BILO KOJE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSEBNE, KAZNENE, SLUČAJNE, UPOTREBNE, PRIMERNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE, GUBITAK PROFITA, GUBITAK OČEKIVANIH UŠTEDA, ILI BILO KOJE DRUGE NEDIREKTNE ŠTETE, BEZ OBZIRA DA LI SMO BILI OBAVEŠTENI O MOGUĆNOSTI TAKVIH ŠTETA.

Ograničenje odgovornosti i izjava o odricanju odgovornosti u ovim pravilima će se primenjivati bez obzira na oblik postupka, bilo u ugovoru, garanciji, deliktima, kvazi-deliktima, strogoj odgovornosti, nemarnosti ili drugom deliktu nadživeće osnovnu povredu ili povrede ili neuspeh osnovnih svrha ugovora ili neuspeh isključivog pravnog leka.

18. Odšteta
Vi prihvatate da u potpunosti i efikasno nadoknadite, branite i podržite nas, vlasnike ankete, vlasnike panela i partnere i druga povezana treća strana, uključujući direktore, službenike, akcionare, zaposlene, predstavnike, ugovarače, podružnice, naslednike ili zastupnike, bezbedne od i protiv bilo koje i svake štete, troškova, obaveza i gubitaka bilo koje vrste, uključujući pravne naknade, koje nastaju, bilo direktno ili indirektno, iz bilo koje Vaše povrede pravila.

19. Izmene
Mi ovim zadržavamo pravo, po našem isključivom nahođenju, da izvršimo izmene ovih pravila. Mi Vas ohrabrujemo da kontinuirano pregledate ova pravila redovno. Zatražićemo Vašu saglasnost pre promena koje su takve prirode da je potrebna ili tražena saglasnost. Za promene koje ne zahtevaju saglasnost, Vaše kontinuirano korišćenje, pristup i/ili učešće u uslugama čini i predstavljaće Vaše prihvatanje ovih pravila u skladu sa izmenama.

20. Usklađenost sa primenljivim zakonom
Saglasni ste da ćete u svakom trenutku poštovati primenjivi zakon kada odgovorate na anketu, učestvujete u drugom programu istraživanja ili na drugi način koristite uslugu.

21. Suspenzija, prekid i deaktivacija
Pored bilo kojih i svih drugih raspoloživih pravnih lekova, mi možemo, bez najave, suspendovati i/ili prekinuti Vašu upotrebu i pristup usluzi ili Vaše članstvo u panelu, ako Vi kršite ova pravila ili u slučaju da usluge koristite na nezakonit način ili ako bilo kako postupate na način koji je po našem nahođenju neprihvatljiv za nas, vlasnika ankete, vlasnika panela ili partnera. Ako prekinemo sa Vašim pravom da koristite usluge i/ili ako se Vaše članstvo u panelu prekine: (a) Vi gubite sva prava, titulu i interesovanje za Vas i/ili na sva nepovučena priznanja, podsticaje i/ili nagrade, koje stupaju na snagu nakon prekida; (b) Vaše članstvo u panelu će odmah biti otkazano; (c) Vaš pristup i korišćenje usluga će odmah prestati; i (d) neće Vam biti dozvoljeno da učestvujete u bilo kojim budućim anketama ponuđenim putem usluge.

Takođe, zadržavamo pravo da deaktiviramo nalog Vašeg članstva u panelu: (a) ako Vi više niste aktivni panelista; (b) ako primimo neisporučenu poruku nazad ili obaveštenje o neuspeloj dostavi u našoj elektronskoj komunikaciji sa Vašim nalogom elektronske pošte; ili (c) ako primimo odgovor “poštansko sanduče puno” tri (3) puta u našoj elektronskoj komunikaciji sa Vašim nalogom elektronske pošte.

U slučaju deaktivacije, prekida sa Vaše strane ili prekida od strane nas, Vi gubite sve podsticaje koje ste zaradili.

22. Odvojivost i zadatak
Ako se, iz bilo kog razloga, bilo koje pravilo ili odredba ovih pravila smatra nevažećim ili neobavezujućim, smatra se da je takvo pravilo ili odredba odvojiva od ostatka ovih pravila, a ostatak ovih pravila će se tumačiti i interpretirati bez pozivanja na neobavezujuće pravilo.

Ne možete da dodelite ova pravila bez naše prethodne pismene saglasnosti, koja može da se zadrži po našem isključivom nahođenju. Prihvatate da mi možemo da dodelimo ova pravila u bilo kom trenutku bilo kome.

23. Merodavno pravo, nadležnost i nadležni sud
Svi sporovi koji proističu iz ili u vezi sa ovim pravilima, uključujući bilo koja pitanja u vezi sa njihovim postojanjem, važenjem ili prekidom, upućuju se Okružnom sudu u Štokholmu (Sw. Stockholms tingsrätt) i regulišu se i tumače u skladu sa zakonima Švedske, bez obzira na bilo koji izbor odredbi zakona (bilo Švedske ili neke druge jurisdikcije) koji bi mogli da obezbede primenu zakona različitog zakonodavstva.