Panel Üyeliği, Anket Katılımı ve Hizmet Kullanımı için Koşullar ve Şartlar
Geçerlilik Tarihi: 28 Şubat 2018

Son Düzenleme: 28 Şubat 2018

Tanımlar
Bu Şartlarda kullanıldığında, aşağıdaki terim ve ifadeler aşağıdaki anlamlara gelecektir.

“Aktif Panelci” şunları gerçekleştiren Panel Üyesi anlamına gelir: (a) bir Ankete, (b) başka Araştırma Programına; veya (c) başka Hizmet kısımlarına, son on iki (12) ay içerisinde en az bir kez katılan; veya (d son on iki (12) ay içerisinde en az bir kez kendi profilini veya üye bilgilerini güncelleyen.

“Pazar Araştırması İzleme Hizmeti” Kullanıcı tarafından kabul edilen ve Kullanıcının eriştiği web siteleri ve reklam izleme araştırması da dahil olmak üzere Kullanıcıya pazar araştırması için gösterilen çevrim içi kampanyalar gibi söz konusu Kullanıcının çevrim içi davranışını izleyebilen Hizmet anlamına gelir.

Yürürlükteki Kanun” yürürlükteki ulusal ve/veya yerel kanunlar anlamına gelir.

“Müşteri” Kendilerine hizmetler sunduğumuz Müşterilerimiz anlamına gelir.

İçerik” Sitemiz, bir Anket Sitesi, bir Panel Sitesi veya bir Ortak Sitesindeki bilgiler anlamına gelir.

“Panel” Pazar Araştırma Anketleri, başka Araştırma Programları veya pazar araştırması için Hizmetlerin başka kısımlarına daveti ve katılmayı kabul eden bir grup bireyler anlamına gelir.

“Panel Üyesi” Bir Panel üyesi anlamına gelir.

“Panel Sahibi” Panel Üyesi olduğunuz Panelin ve Panel Sitesinin sahibi anlamına gelir.

“Panel Sitesi” Bireylerin Panel Üyesi olabilmek için kayıt yaptırabileceği web sitesi anlamına gelir.

“Ortak” Panel Sahipleri ve başka ortaklar da dahil olmak üzere, Ortaklarımızdan birisi anlamına gelir.

“Ortak Sitesi” Ortaklarımızdan birisi tarafından işletilen web sitesi anlamına gelir.

“Katılımcı” Ortaklarımızdan birisi tarafından bir Ankete, başka Araştırma Programına veya başka Hizmet kısımlarına yönlendirilen ve Panel Üyesi olmayan birey anlamına gelir.

“Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir gerçek kişiye (“Veri Öznesi“) ilişkin her türlü veri anlamına gelir; tanımlanabilir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle de tek başına veya başka kişisel ya da tanımlayıcı bilgilerle birlikteyken bir tanımlayıcıyı referans alarak tanımlanabilen veya izlenebilen kişi anlamına gelir. Kişisel Veriler; ad, sosyal güvenlik numarası doğum tarihi ve yeri, anne kızlık soyadı, biyometrik kayıtlar, fotoğraflar, ses ya da video kaydı ile tıbbi, eğitim, finansal ve çalışma bilgileri gibi bir bireyle bağlantılı veya bağlantılı olabilecek başka bilgiler içerebilir. (NOT:Kişisel Veriler ayrıca Kişisel Tanımlanabilir Bilgiler veya PII olarak da adlandırılabilir.)

“Araştırma Programı” Anketten başka bir araştırma fırsatı anlamına gelir.

“Kısıtlı İçerik” Bize ve/veya bir Panel Sahibine, bir Anket Sahibine, bir Müşteriye, bir Ortağa ve/veya lisans sahibine ait gizli ve/veya özel bilgiler, materyaller, ürünler ve İçerik anlamına gelir.

“Hizmet” Bizim tarafımızdan sunulan ve Size, bir Panel Üyesi veya bir Katılımcı olarak (a) bir Panel veya Ankete, (b) başka araştırma programına, veya (c) Pazar Araştırması İzleme Hizmeti gibi Bizim tarafımızdan sunulan ve Sizin tarafınızdan kullanılan herhangi bir başka hizmete katılmanıza izin veren bir hizmet anlamına gelir.

“Sunulanlar” Bir Panele katıldığınızda, bir Anketi veya Araştırma Programını yanıtladığınızda veya bir Hizmeti kullandığınızda Sunduğunuz ve Bizim topladığımız yorumlar, görüşler, öneriler, fikirler ve başka bilgiler anlamına gelir.

“Anket Sahibi” Genellikle bir Müşteri olan Anket sahibi anlamına gelir.

“Anket Sitesi” Bir Anleti yanıtladığınız ve tamamladığınız web sitesi anlamına gelir.

“Anketler” Bizim tarafımızda Size sunulan pazar araştırma anketleri anlamına gelir.

“Üçüncü Taraf Web Siteleri” Üçüncü tarafların elinde bulundurduğu ve/veya işlettiği web siteleri anlamına gelir.

“Kullanıcı” Hizmeti kullandığınızda bir birey olarak Siz anlamına gelir.

“Kullanıcı İçeriği” İnternet kullanım düzeni verileri gibi Reklam İzleme Hizmeti aracılığıyla alınan bilgiler de dahil olmak üzere Hizmeti kullandığınızda, kullandığınız, yüklediğiniz, yayınladığınız veya gönderdiğiniz veya Bizim topladığımız tüm içerik, materyal, bilgi ve yorumlar anlamına gelir.

“Siz“, “Kendiniz“, “Sizin” ve “Sizlerin”  bir birey olarak Siz anlamına gelir.

“Biz“, “Bize“, “Bizim” ve “Cint” 556559-8769 kayıt numaralı İsveçli kuruluş Cint AB anlamına gelir.

1. Uygulanabilirlik; Sözleşme
Panel Üyesi olduğunuz Paneldeki Panel Sahibi ile yapılan her türlü Sözleşmeye ve de bir Anket, başka Araştırma Programı veya başka Hizmet için geçerli herhangi bir özel koşula ek olarak geçerli olan bu Koşullar ve Şartlar (buradan itibaren “Koşullar” şeklinde atıfta bulunulacaktır). Bu Koşullar, Sizin ve Panel Sahibinin arasında imzalanan sözleşmenin şartlarıyla veya Panel Sahibi ya da Müşteri tarafından Sizin Anket ve başka Araştırma Programına katılımınızın için sunulan özel bir şartla uyuşmazlık oluşturana kadar, ancak bu diğer şartların bu Koşullarda belirtilen Haklarımızı azaltmaması veya Yükümlülüklerimizi artırmaması koşuluyla geçerli kabul edilmeyecektir.

2. Giriş
Bu Koşulların amacı, Anketlere, Panele veya başka Araştırma Programlarına Katılımınız da dahil olmak üzere Sizin Hizmetleri kullanımız için genel koşul ve şartları belirlemektir.

Bir Anket Sahibi ve Panel Sahibi arasındaki ilişkiyi yönetiriz ve Panel Sahibi adına hareket ederiz. Biz, ayrıca, Panel Üyeleri için Anketlere, başka Araştırma Programlarına katılmak ve başka hizmetleri kullanmak için fırsatlar sunan platform tedarikçisiyiz.

Yukarıdakilere ek olarak ayrıca teşvikleri de yönetebiliriz. Bu tür teşvik planıyla ilgili ayrıntılar bu Koşullarda bulunabilir.

3. Panel Üyeliği Uygunluğu
Panel üyeliği genellikle minimum yaş gereksinimleri ve coğrafi konum gereksinimleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üyelik için gerekli şartları sağlayan kişilere açıktır. Panel üyeliği için gerekli şartlar Panele göre değişir ve Panel Sahibi tarafından belirlenir. Panel Üyesi olmayı kabul ederek Siz, Anketlere, Araştırma Programlarına veya başka Hizmetlere katılmak için hem Panel üyeliği için başvurduğunuz Panel Sahibinden, hem de başka Panel Sahiplerinden davetler almayı kabul etmiş sayılırsınız. Panel üyeliğinden dilediğiniz zaman ayrılabilirsiniz, lütfen aşağıda 12. Bölümde “Vazgeçme Politikası” kısmına göz atın.

Her Panelde tek bir e-posta adresi için yalnızca bir Panel Üyesine izin veriyoruz.

4. Panel Kaydı
Bir Panel Üyesi olabilmek için, bir Panel Sitesine kayıt yaptırmanız ve Kendiniz hakkında bazı bilgiler vermeniz gerekmektedir. Verdiğiniz bilgiler doğru, hatasız ve eksiksiz olmalıdır. Vermiş olduğunuz bilgilerin doğru, hatasız ve eksiksiz olmaması veya Bizim bu yönde şüphelerimizin olması durumunda Hizmetlere erişiminizi veya bir Anket veya Araştırma Programına katılımınızı kısıtlama veya yasaklama hakkımızı saklı tutuyoruz.

Panel üyeliği kişiseldir ve yalnızca bir Panelde üyelik kaydı yaptıran kişi tarafından kullanılabilir. Tüm kullanıcı bilgilerini ve parolasını gizli tutmaktan sorumlusunuz ve Üyelik Hesabınızın ister yetkili ister yetkisiz her türlü kullanımından sorumlusunuz.

5. Bir Anket, Başka Araştırma Programı veya Başka Hizmetlere Katılım Şartları
Bir Anket, başka Araştırma Programı veya başka Hizmete, ve/veya Bizim Sitemize, Anket Sitesine veya Panel Sitesine Katıldığınızda, bu Koşullar ve de Siz ile bir Panel Sahibi arasında imzalanan herhangi bir sözleşme veya bir Müşteri veya Ortak için geçerli koşullar da dahil olmak üzere Katılımınız için geçerli tüm koşullar ve şartlara uymakla yükümlüsünüz.

Bir Anket, başka Araştırma Programı veya başka Hizmete katılarak, Kendinizle ilgili doğru, hatasız ve eksiksiz bilgiler sunmayı kabul etmiş sayılırsınız. Vermiş olduğunuz bilgilerin doğru, hatasız ve eksiksiz olmaması veya Bizim bu yönde şüphelerimizin olması durumunda, Anket, başka Araştırma Programı veya başka Hizmete katılamayabilirsiniz ve sonuç olarak Katılımınız için herhangi bir teşvik alamazsınız. Ayrıca, bir Panel Sahibi bir daha herhangi bir başka Anket veya başka Araştırma Programlarına katılımınız mümkün olmayacak şekilde üyeliğinizi sonlandırabilir.

Hesabınızdan gerçekleştirilen veya aktarılan tüm işlem ve yazışmalar için sorumlusunuz.

6. Hizmetlerin Kullanımı
Ankete, başka Araştırma Hizmetine katılım veya başka Hizmetin kullanımı isteğe bağlıdır. Hizmetler kişisel ve ticari olmayan amaçlarla kullanım içindir ve herhangi bir bildirimde bulunmadan Hizmetlerin tamamını veya bir kısmına erişimi değiştirme, değişiklik yapma, kısıtlama veya engelleme hakkımızı saklı tutuyoruz.

Herhangi bir zamanda, kendi takdirimize dayanarak herhangi birisine Hizmetler sunmayı reddedebiliriz.

Bu Koşullarla, Hizmetlere erişim, kullanım ve/veya katılımınızın, bağımsız bir yüklenici olarak olduğunu ve herhangi bir temsilci, ortak girişim, ortaklık, çalışan-işveren veya imtiyaz veren-imtiyaz alan ilişkisinin amaçlanmadığını veya oluşturulmadığını kabul etmiş sayılırsınız.

7. İzinsiz Kullanım
Şunları yapmamayı kabul ediyorsunuz:

(a) Hizmetin veya Sitemizin, Anket Sitesinin, Panel Sitesinin, Ortak Sitesinin veya bir Anket veya bir Anket Sitesi veya bağlı ya da bağlantılı siteleriyle bağlanan veya erişilebilir her türlü hizmetin, sistem kaynağının, hesabın, sunucunun veya ağların bozulması, güvenliğine karışılması veya başka türlü kötüye kullanılması;

(b) Hizmetler veya başka şekillerde Anket sonuçlarının maniple edilmesiyle bağlantılı olarak veri veya içeriklerin kataloğunun çıkarılması, indirilmesi, saklanması veya başka türlü çoğaltılması veya dağıtılması için örümcekler, robotlar veya başka otomatik veri madenciliği teknikleri kullanmak;

(c) Sitemiz, bir Anket Sitesi, bir Panel Sitesi veya bir Ortak Sitesi veya bir bireyin, bir web sitesinin aşırı yüklenmesi veya “çökertilmesi” de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla söz konusu siteleri kullanmasına müdahale etmek için herhangi bir eylem gerçekleştirmek;

(d) casus yazılım, kötü amaçlı yazılım ve trojanlar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir virüs, bozuk veri veya başka türlü zararlı, bozucu veya yıkıcı kod, dosya veya bilgi göndermek veya aktarmak;

(e) Hizmetlerdeki diğer Kullanıcıların herhangi bir Kişisel Verisini toplamak;

(f) ürünler veya hizmetler için promosyonlar ve reklamlar gibi istenmeyen e-postalar göndermek;

(g) Bir Panelde bir (1)’den fazla üyelik hesabı açmak, kullanmak veya tutmak;

(h) İzinsiz olarak başka bir Kullanıcının hesabını kullanmak veya kullanmaya kalkmak veya sahte bir kimlikle bir hesap oluşturmak;

(i) Genel erişime açık olmayan Sitemiz, bir Anket, bir Anket Sitesi, bir Panel Sitesi, bir Ortak Sitesine veya bir Anket, Sitemiz, bir Anket Sitesi, bir Panel Sitesi, bir Ortak Sitesinin bir kısmına izinsiz erişim elde etmeyi denemek;

(j) Gerçek kimliğinizi taklit etmek veya maskelemek;

(k) Sitemizin, bir Anket Sitesinin, bir Panel Sitesinin veya bir Ortak Sitesinin bir kısmını (veya kısımlarını) kopyalamak ve bunu başka bir web sitesinde ya da medya aracında göstermek veya herhangi bir Anket Sitesi, Panel Sitesi ve Partner Sitesinin görünümünü değiştirmek;

(l) bir web sitesinden Bizim Sitemize, bir Anket Sitesine, bir Panel Sitesine veya bir Ortak Sitesine veya Hizmetlere, önceden yazılı iznimiz olmadan bağlantılar kurmak;

(m) herhangi bir tehdit içeren, iftira niteliğinde, küçük düşürücü, açık saçık, pornografik, müstehcen, lekeleyici veya kışkırtıcı materyal veya içerik göndermek veya aktarmak;

(n) Sitemizde, bir Anket veya Anket Sitesinde, bir Panel Sitesinde veya Ortak Sitesinde herhangi bir kaba, küfürlü veya müstehcen dil kullanmak;

(o) Anketleri hızlandırmak, bir Anketi birden fazla almak, kayıt işlemi sırasında yalan bilgi vermek, yalan veya yanlış Anket verileri sunmak, yalan veya hileli yollarla teşvikler almak veya almaya teşebbüs etmek, Anketleri tahrif etmek ve Reklam İzleme Hizmetiyle ilgili olarak da, web sitelerine veya kampanyalara çevrim içi davranışınızı yanlış yansıtmak amacıyla katılmak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir hileli faaliyete girişmek;

(p) Bir Hizmetin herhangi bir yönünün ters mühendisliğini yapmak veya kaynak kodunu ortaya çıkaracak veya ifşa edecek herhangi bir faaliyette bulunmak veya Yürürlükteki Kanunlarca açıkça izin verilenler hariç olmak üzere herhangi bir web sayfası, içerik ve koda erişimi yasaklamak, kısıtlamak veya sınırlandırmak için kullanılan önlem ve kontrolleri devre dışı bırakmak veya atlatmak;

(q) Sitemiz, bir Anket veya Anket Sitesi, bir Panel Sitesi veya Ortak Sitesiyle bağlantılı olarak herhangi bir suç teşkil eden veya yasa dışı faaliyette bulunmak;

(r) Bu Koşullara aykırı veya ihlal eden Kısıtlı İçerik kullanmak; veya

(s) Panel Üyeleri, Katılımcılar veya Çalışanlarımızdan herhangi birisi de dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir kişiye, bu Koşullara aykırı şekilde hareket etmek için teşvikte ve/veya tavsiyede bulunmak.

8. Kısıtlı İçerik
Aksi belirtilmediği sürece, bir Anket, başka Araştırma Programı ve başka Hizmette ve/veya Sitemizde, bir Anket Sitesinde, bir Panel Sitesinde veya bir Ortak Sitesinde kullanılan tüm kavramlar, metinler, tasarımlar, grafikler, çizimler, fotoğraflar, video klipler, müzikler ve sesler ile tüm ticari markalar, hizmet markaları ve ticari adlar ve de bunların seçkileriyle düzenlemeleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm materyaller; Bizim, bir Anket Sahibinin, bir Panel Sahibinin, bir Ortağın veya söz konusu Kısıtlı İçeriklerin sahibi ya da onları kontrol eden başka üçüncü tarafların telif hakları, ticari markalar ve patentler veya bunların dünyanın herhangi bir yerinde tescili için başvuru hakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, fikri mülkiyet haklarına tabidirler.

Bir Hizmet kullandığınızda veya bir Ankete, başka Araştırma Programına veya başka Hizmete katıldığınızda, Kısıtlı İçeriklere maruz kalabilirsiniz. Kısıtlı İçeriğe ilişkin olarak size herhangi bir hak verilmez ve tüm fikri mülkiyet hakları açıkça muhafaza edilmiştir. Size, Kısıtlı İçeriği veya Kısıtlı İçeriğin konusu olan bir şeyi kullanmanız, ortaya çıkarmanız, indirmeniz, kopyalamanız, dağıtmanız veya çoğaltmanız için (herhangi bir web sitesi, sosyal medya veya blog üzerinde yayınlamak da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir lisans verilmemektedir. Lütfen Kısıtlı İçeriği izinsiz kullanmanızın tespit edilmesi durumunda yasal işlemler gerçekleştirilebileceğini unutmayın. Bu madde ile, tamamen meşru olduğunu kabul ettiğimiz bu Koşulları ihlal ederek Kısıtlı İçeriği kullandığınıza yönelik her türlü hak talebi durumunda, bilgilerinizin açıklanmasına (Kimliğinizin açıklanması da dahil ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm üçüncü taraf talepleriyle tam bir işbirliği gerçekleştireceğimizi size bildiriyoruz ve siz de bunu kabul ediyorsunuz.

Bir Anket, başka Araştırma Programı, başka Hizmete katılımınız ve/veya Sitemizi, Anket Sitesini, Panel Sitesini veya Ortak Sitesini kullanımız, ancak Bizim veya herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediği sürece mümkün olabilir.

9. Kullanıcı İçeriği
Tüm Kullanıcı İçeriğinden sorumlusunuz. Ayrıca, gerektiği durumlarda Sizin ve Bizim Kullanıcı İçeriğinizi kullanmamız için tüm üçüncü taraf izinleri, onayları ve/veya yetkilerini de almaktan sorumlusunuz. Fotoğraflar, sesler veya vide kayıtları da dahil olmak üzere Kullanıcı İçeriği Kişisel Veri olarak kabul edilebilir. Kullanıcı İçeriğiniz herkese açık hale gelebilir veya Müşterilerimiz, Müşterilerimizin müşterileri, Anket Sahipleri, Panel Sahipleri, Ortaklar ve üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü taraflarla paylaşılabilir. Kullanıcı İçeriğinizin, Sizin veya Bizim söz konusu Kullanıcı İçeriğini kullanmamız için üçüncü taraflardan gerekli izin, onay ve/veya yetkileri almadığınız sürece, ses, video, görsel veya Sizden başka birisine benzeyen şeyler de dahil olmak üzere üçüncü taraflardan herhangi bir telifli veya ticari markalı içerik içermediğini garanti etmeniz gerekmektedir. Bizim, Partnerlerimizin veya Müşterilerimizin herhangi bir Kullanıcı İçeriğini kullanmamızdan dolayı herhangi bir tazminat almayacaksınız.

Hizmetlerle bağlantılı olarak Kullanıcı İçeriğini kullanarak, yükleyerek, yayınlayarak, göndererek veya Bizim toplamamıza izin vererek (bu tür bir izin, sizin bu Koşullara ve ilgili Hizmeti kullanmaya onay vermeniz olarak kabul edilecektir) Bize Kendi takdirimize dayanarak Sizin Kullanıcı İçeriğinizi düzenlememiz, kopyalamamız, aktarmamız, yayınlamamız, göstermemiz, türev çalışmalarını oluşturmamız, çoğaltmamız, değiştirmemiz, dağıtmamız ve başka türlü kullanmamız için sürekli, geri dönülemez, sınırsız, devredilebilir, alt lisanslanabilir, dünya çapında, telif haksız, haklar ve lisanslar vermiş olursunuz. Açık bir şekilde kabul edilmesi haricinde, Kullanıcı İçeriğiniz veya Bizim onu kullanmamız için herhangi bir tazminat almayacaksınız.

Kullanıcı İçeriğinizin ve Bizim onu kullanmamızın, bu Koşullara uygun olduğundan ve herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmediğinden emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Kullanıcı İçeriğinin tamamını gözden geçirmemiz mümkün değildir ve bu nedenle Kullanıcı İçeriğiniz için herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz. Kullanıcı İçeriğinizi, bir zorunluluk olarak değil, ancak bir hak olarak kendi takdirimize dayanarak, silme, kaldırma veya düzenleme hakkımız vardır, şayet Kullanıcı İçeriğiniz: (a) bu Koşulları ihlal ediyorsa; (b) fikri mülkiyet haklarını ihlal ediyorsa; veya (c) küfür, karalama, müstehcenlik içeriyorsa veya başka türlü kabul edilemezse.

10. Puan Tabanlı Teşvik Programları Politikası
Bir Anketi cevapladığınızda veya başarıyla tamamladığınızda, başka bir Araştırma Programına veya başka Hizmete katıldığınızda, teşvik programımız kapsamında çeşitli ödüller veya nakit almak için kullanılabilecek puanlar kazanabilirsiniz. Puan almak için bir şey satın almak zorunda değilsiniz. Kazandığınız puanlar kişiseldir ve başkasına transfer edemezsiniz. Hesabınız devre dışı olduktan yirmi dört (24) ay sonra puanlarınız geçersiz ve kullanılamaz olacaktır. Kullanmadığınız tüm puan ve teşvikler Bizim tarafımızdan iptal edilebilir.

Bir Anketin, başka Araştırma Programının veya başka Hizmetin başında, kazanabileceğiniz puan sayısı hakkında bilgi alabilirsiniz. Verilen veya kullanılan puanlar veya teşvikler sonucunda oluşabilecek herhangi bir vergi veya resmi yükümlülük sonuçlarından sorumlu veya yükümlü olmayı kabul etmiyoruz. Koşulları ihlal etmeniz durumunda kazandığınız tüm puan ve teşvikleri kaybedebilirsiniz. Kazandığınız puanlarla ilgili olarak Size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmiyoruz.

11. Profil Güncellemeleri
Panel Üyeleri üyelik profillerini güncel tutmayı kabul ederler. Bir Panel Üyesi, üyelik profilinde yer alan bilgilerinde güncelleme, düzeltme ve/veya silme işlemlerini şu şekilde yapabilir: (a) kendi Panel üyelik hesabına erişerek; veya (b) ilgili Panel için uygun Panel Üye hizmet ekibine bir e-posta göndererek.

12. İptal Politikası
Panel Üyeleri Hizmetlerin herhangi birini veya tamamını (Anket davetleri, bültenler veya yazışmalar almak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) dilediği zaman kullanmaktan şu şekilde vazgeçebilir: (a) İlgili Panel Sitesinde veya ilgili sitelerde açıklanan veya Bizden aldıkları e-postada bulunan abonelikten ayrılma prosedürlerini takip ederek, veya (b) buradan Panel Üye hizmet ekibine e-posta göndererek.

Almış olduğumuz her e-posta talebine, aldıktan makul bir süre sonra kanunlar veya mevzuatların gerektirdiği şekilde yanıt vermek için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz. Hizmetlerin sona ermesinden sonra, bir Panel Üyesinin iletişim bilgileri, sona eren Hizmet(ler) ile ilgili tüm yazışma veya iletişim listelerinden çıkarılacaktır. Lütfen çıkarma işleminin tamamlanmasının bir kaç gün alabileceği ve bu süre zarfında Bizden, iptal talebinizden önce oluşturulan veya derlenen mesajlar alabileceğinizi unutmayın.

13. Bağlantılar
Hizmeti kullanımınızla bağlantılı olarak, Üçüncü Taraf Web sitelerine bağlantınız yapılabilir. Lütfen, söz konusu Üçüncü Taraf Web Sitesi aracılığıyla veya bağlantılı olarak reklamı yapılan, önerilen herhangi bir Üçüncü Taraf Web Sitesi veya ürünleri, hizmetleri ve/veya fırsatlarını onaylamadığımızı unutmayın. Lütfen söz konusu Üçüncü Taraf Web Siteleri için geçerli tüm politika ve koşulları dikkatle inceleyin.

14. Bizimle iletişim
Sizin tarafınızdan elektronik posta veya başka şekilde Bize gönderilen veya aktarılan ya da başka şekilde Bizim tarafımızdan toplanan tüm yazışmalar (Kişisel Veriler hariç) ve Kullanıcı İçeriği, söz konusu yazışmaları ve Kullanıcı İçeriğinizi toplamamız için bize izin vermeniz için veya bilgi sunmanız sırasında açıkça aksi yönde bir husus belirtmediyseniz, Size ait, gizli olmayan ve sizin mülkiyetinizde olmayan bilgiler olarak değerlendirilecektir. Bu tür yazışma ve Kullanıcı İçeriğinin Bizim tarafından kendi takdirimize göre kullanılabileceğini kabul etmiş sayılırsınız.

15. Gizlilik
Panel Üyeliği için başvururken, bir Hizmeti kullanırken veya başka bir şekilde Bizimle veya bir Panel Sahibi ile iletişim kurarken, Size ait Kişisel Veriler işlenebilir. Cint’in gizlilik ve Sizin Kişisel Verilerinizin işlenmesi uygulamaları hakkında daha fazla bilgi için lütfen buradan Araştırma Katılımcısı Gizlilik Bildirimine göz atın.

16. Sorumluluk Reddi
Ankete, başka Araştırma Programına katılımınız ve Hizmeti kullanımınız, Sitemiz, bir Anket Sitesi, bir Panel Sitesi veya bir Ortak Sitesinde gezinmeniz sırasında tüm risk ve sorumluluğun size ait olduğunu açıkça kabul edersiniz. Kanunların izin verdiği tüm ölçüde, Biz, Müşterilerimiz, Anket Sahipleri, Panel Sahipleri, Ortakları veya başka üçüncü taraflar ve Bizim ve onların ilgili yöneticileri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, acenteleri, üçüncü taraf içerik sağlayıcıları ve lisans sahipleri; satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve Ankete katılmanın veya Hizmeti, Sitemizi, bir Anket Sitesini, Panel Sitesini veya Ortak sitesini kullanmanın kesintisiz veya hatasız olacağı da dahil olmak üzere açıkça, ima yoluyla veya kanuni olarak herhangi bir taahhütte bulunmaz. Kanunların izin verdiği tüm ölçüde, Biz, Müşterilerimiz, Anket Sahipleri, Panel Sahipleri, Ortakları veya başka üçüncü taraflar ve Bizim ve onların ilgili yöneticileri, görevlileri, çalışanları, temsilcileri, acenteleri, üçüncü taraf içerik sağlayıcıları ve lisans sahipleri; satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya herhangi bir bilginin ya da bir Anket veya Sitemiz, bir Anket Sitesi, bir Panel Sitesi veya Ortak Sitesi aracılığıyla sunulan hizmetin içeriğinin doğruluğu ve güvenilirliği de dahil olmak üzere, açıkça, ima yoluyla veya kanuni olarak bu koşullardan açıkça belirtilenlerden hariç herhangi bir taahhütte bulunmaz.

17. Sorumluluğun Sınırlandırılması
KANUNLARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, BİZ, ANKET SAHİPLERİ, PANEL SAHİPLERİ VE ORTAKLAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLAR VEYA YÖNETİCİLER, GÖREVLİLER, HİSSEDARLAR, ÇALIŞANLAR, TEMSİLCİLER, YÜKLENİCİLER, HALEFLER VEYA DEVRALANLAR, SİZE KARŞI, HERHANGİ BİR ŞEKİLDE, BU KOŞULLAR, HİZMET, SİTEMİZ, BİR ANKET, BİR PANEL SİTESİ, BİR ORTAK SİTE VEYA YAPTIĞINIZ HER TÜRLÜ AKTARIM DA DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KAYDIYLA, HER TÜRLÜ DOĞRUDAN, DOLAYLI, ÖZEL, CEZAİ, ARIZİ, İSTİNAİ, ÖRNEK TEŞKİL EDEN VEYA NEDEN OLUNAN HASARLAR, KAR KAYIPLARI, BEKLENEN TASARRUF KAYIPLARI, YA DA BAŞKA DİĞER DOĞRUDAN OLMAYAN HASARLAR, İSTER BU TÜR HASARLARIN OLABİLECEĞİNİ BELİRTMİŞ OLALIM İSTER OLMAYALIM; SORUMLU TUTULMAYACAKTIR.

Bu Koşullardaki sorumluluk sınırlaması ve sorumluluk reddi, sözleşme, garanti, ihlal, yarı ihlal, ihmal veya başka haksız fiilden kaynaklanıp kaynaklanmadığına bakılmaksızın yürürlükte olacak ve temel ihlal veya ihlaller veya sözleşmenin temel amacının yerine getirilmemesi veya özel bir çözümün yapılmaması durumlarında geçerliliğini koruyacaktır.

18. Tazminat
Yöneticiler, görevliler, hissedarlar, çalışanlar, temsilciler, yükleniciler, bağlı kuruluşlar, halefler veya devralanlar da dahil olmak üzere Biz, Anket Sahipleri, Panel Sahipleri ve Ortaklar ve başka ilgili üçüncü tarafları, doğrudan veya dolaylı olarak Sizin bu Koşulları ihlal etmenizden kaynaklansın veya kaynaklanmasın, her türlü hasar, masraf, yükümlülük ve kayıplara karşı korumayı ve zarar görmemeleriniz sağlamayı kabul etmiş sayılırsınız.

19. Değişiklikler
Bu madde ile, tamamen kendi takdirimize dayanarak, bu Koşullarda değişiklik yapma hakkımızı saklı tutuyoruz. Sizin bu Koşulları sürekli olarak gözden geçirmenizi öneriyoruz. Onayınızın gerektiği veya zorunlu olduğu türden değişiklikler yapmadan önce onayınızı alacağız. Onay gerektirmeyen değişiklikler için, sizin hizmetleri kullanmaya, erişmeye ve/veya katılmaya devam etmeniz, bu Koşullardaki değişikliği kabul ettiğinize dair onay olarak kabul edilecektir.

20. Yürürlükteki Kanunlara Uygunluk
Ankete yanıt verdiğinizde, başka bir Araştırma Programına katıldığınız veya başka şekilde Hizmeti kullandığınızda her zaman Yürürlükteki Kanunlara uyacağınızı kabul ediyor ve onaylıyorsunuz.

21. Askıya Alma, Fesih ve Etkinliğin Kaldırılması
Diğer herhangi veya tüm mümkün olan çözümlere ek olarak, bu Koşulları ihlal etmeniz veya Hizmeti kötü şekilde kullanmanız veya Biz, bir Anket Sahibi, Panel Sahibi veya Ortak tarafından kabul edilemeyecek bir şekilde kullanmanız durumunda, herhangi bir bildirimde bulunmadan Hizmeti kullanmanızı ve erişiminizi veya Paneldeki üyeliğinizi askıya alabilir ve/veya sonlandırabiliriz. Hizmeti kullanma hakkınızı sonlandırırsak ve/veya Panel üyeliğiniz sonlandırılırsa: (a) almadığınız tüm ödüller, teşvikler ve/veya ödüllerdeki tüm hak, yetki ve çıkarlarınızı, sonlandırma tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kaybedersiniz; (b) Panel üyeliğiniz hemen iptal edilir; (c) Hizmete erişiminiz ve kullanımınıza hemen son verilir; ve (d) Hizmet aracılığıyla gelecekte sunulacak hiç bir Ankete katılmanıza izin verilmeyecektir.

Ayrıca, şu durumlarda Panel üyelik hesabınızın etkinliğini durdurma hakkımızı saklı tutuyoruz: (a) Eğer artık bir Aktif Panelist değilseniz; (b) Eğer e-posta hesabınıza gönderdiğimiz postalar ulaşmıyor veya hata veriyorsa; veya (c) Eğer e-posta hesabınıza gönderdiğimiz postalara cevap olarak üç (3) kez “posta kutusu dolu” uyarısı alınıyorsa.

Sizin tarafınızdan Etkinliğin durdurulması veya sonlandırılması ya da Bizim tarafımızdan sonlandırılması durumunda kazandığınız tüm teşvikleri kaybedersiniz.

22. Bölünebilirlik ve Devir
Şayet, herhangi bir nedenle bu Koşulların herhangi bir şartı veya maddesinin geçersiz veya uygulanamaz olması durumunda, söz konusu şart veya madde bu Koşulların kalan kısmından bölünebilir kabul edilecek ve Koşulların kalan kısmı, uygulanamaz şarta atıfta bulunulmadan yorumlanacaktır.

Bu Koşulları, bizim önceden yazılı onayımız olmadan devredemezsiniz. Bu Koşulları dilediğimiz zaman herhangi bir tarafa devredebileceğimizi kabul etmiş sayılırsınız.

23. Geçerli Kanunlar, Yargı Yetkisi ve Mahkeme Yeri
Bu Koşullardan veya Koşullarla ilgili ortaya çıkan her türlü uzlaşmazlıkta, mevcudiyeti, geçerliliği veya feshi de dahil olmak üzere Stockholm bölge mahkemesine (Sw. Stockholms tingsrätt) başvurulacak ve başka bir yargı yetkisindeki kanunlara başvurma hakkı veren kanun ilkesi seçimine bakılmaksızın (ister İsveç isterse başka ülkenin kanunları olsun) çözümü İsveç kanunlarına göre yönetilerek yorumlanacaktır.