Participant privacy notice (BG-BG)

Известие за поверителност на участник в изследване на Cint
Дата на влизане в сила: 28 февруари 2018 г.

Последна актуализация: 28 февруари 2018 г.

Настоящото Известие за поверителност определя как Cint AB (“Cint”) използва (събира, съхранява, използва и разкрива, и по друг начин използва) Вашите Лични данни (“Лични данни”, които могат да бъдат наречени също Лични идентифициращи данни или “ЛИД”) и други данни, описани в настоящото Известие за поверителност, независимо дали сте член на панел (“Член на панел”) на панел, притежаван от един от нашите Собственици на панел (“Собственици на панел”) или участник (“Участник”), предназначен за проучване или друга програма за пазарно изследване от един от нашите клиенти (“Клиенти”) или Партньори (“Партньори”). Участието Ви може да бъде регулирано също от известие за поверителност на един от нашите Собственици на панел.

Cint е учредена в ЕС и информацията в настоящото Известие за поверителност се основава на Общия регламент на ЕС относно защитата на данните (2016/679) или ОРЗД, който осигурява висок стандарт относно защитата на Личните данни. В зависимост от това къде живеете обаче, могат да се прилагат също други закони и нормативни изисквания за поверителност. Настоящото Известие за поверителност се отнася за жители на всяка държава в целия свят.

Компанията Cint трябва и ще направи така, че нейните филиали да установят и да поддържат процедури за стопанска дейност, които са съвместими с настоящото Известие за поверителност.

КОЙ Е CINT?
Cint осигурява глобална платформа за онлайн проучвания и данни, която свързва Собствениците на панел с лицата, занимаващи се с проучване на пазара, марки и Членове на панел и Участници в изследвания за споделяне на потребителски мнения и данни. С главно управление в Стокхолм, Швеция, Cint има офиси в главните градове в Европа, Северна Америка и Тихоокеанска Азия.

Физическите лица участват в пазарни проучвания на платформата Cint чрез членство в панел на един от нашите Собственици на панел или чрез един от нашите Партньори, които насочват участниците към едно проучване или друга програма за изследване на пазара. Членовете на панела и Участниците участват в проучвания или други програми за изследване на пазара за възможността да получат и да използват възнаграждения и стимули за своето участие.

Собствениците на панел на Cint и Партньори, които насочват участници към проучвания или други програми за изследване на пазара, са Администратори на данни, които определят целите и средствата за обработване на Лични данни. Cint ще обработва Вашите Лични данни само като Администратор на данни по искане на Администратор на данни.

Вашите Лични данни могат да се използват за множество цели, които са обяснени по-долу, заедно с примери на категории Лични данни за всяка цел. Конкретни данни за използването на Лични данни могат да бъдат описани също допълнително в рамките на едно проучване или друга програма за изследване на пазара. Ако желаете повече информация, винаги можете да се свържете с нас, както е описано в раздела по-долу “ЗА КОНТАКТ С НАС” .

CINT ЗАЩИТАВА ВАШАТА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
регистрацията и участието в един панел, притежаван от един от нашите Собственици на панел, подлежи на Условията и изискванията на Cint. Можете да намерите Условията и изискванията на Cint тук.

Вашето участие в едно проучване или друга програма за изследване на пазара е напълно доброволно и използването на Вашите Лични данни от Cint се извършва с Ваше съгласие. Проучвания и други програми за изследване на пазара, администрирани от Клиенти на Cint, Партньори или други трети страни и данните, събрани във връзка с тези проучвания и други програми за изследване на пазара, не са обект на това Известие за поверителност.

Компанията Cint е ангажирана със защита на поверителността на Личните данни. Cint се стреми да приведе своите практики за поверителност в съответствие с приложимите закони, кодекси и нормативни изисквания, както и кодексите за стандарти на приложимите асоциации за проучване на пазара и обществените мнения, включително, но без да се ограничава до ESOMAR (www.esomar.org) и Асоциацията за пазарни проучвания (www.insightsassociation.org).

КАК СЕ СЪБИРАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Вашите Лични данни винаги ще се събират чрез честни и законни средства за конкретни цели. Например, Cint може да получава Вашите Лични данни, когато се регистрирате за или участвате в панел на един от нашите Собственици на панел, завършите едно проучване, участвате в друга програма за изследване на пазара или чрез автоматизирани средства или други методи, както е описано в раздела по-долу “КАКВА ИНФОРМЦИЯ СЕ СЪБИРА ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ?”.

Cint събира Лични данни само за целите, свързани с пазарно проучване.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ?
Личните данни, които се обработват, може да включват Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес, дата на раждане и друга подобна информация. Cint може да получи Лични данни директно от Вас, когато ги осигурявате доброволно на Cint или Cint може да получи Лични данни от нашите Собственици на панел, Клиенти или компании за проучване на пазара, които са получили съгласието на Участника. За Членове на панел на панел на един от нашите Собственици на панел, Cint ще събира данни в съответствие с техните указания.

Cint може също да получи Лични данни от собственици на бази от данни, които са ни уверили, че техните бази от данни обхващат само физически лица, които са дали съгласието си да бъдат включени и Личните им данни да бъдат споделени. Освен това, Cint може да получава и използва Лични данни, получени от обществено-достъпни източници, като телефонни директории.

Понякога Cint може да събира чувствителни Лични данни, които в зависимост от държавата, в която живеете, могат да включват расов или етнически произход, документация за здравето, финансова информация, политически мнения и религиозни или философски убеждения. Ако Cint събира Вашите чувствителни лични данни, Cint винаги ще получава Вашето изрично съгласие.

Можете също да изпращате, качвате или предавате съдържание или материал, включително снимки, видео записи и/или друго подобно или свързано съдържание или материал, който може да включва Вашите Лични данни, например, когато участвате в проучвания или други програми за изследване на пазара. Такива Лични данни могат да се използват и разкриват, както е описано в това Известие за поверителност и не трябва да включват аудио, видео записи, снимки или образ на друго лице, освен Вас.

КАК СЕ СЪБИРАТ И ОБРАБОТВАТ ЛИЧНИ ДАННИ?
Cint може да събира и обработва Вашите Лични данни за множество причини, включително:

 • позволяване на Вашето участие в панел на един от нашите Собственици на панел;
 • събиране на информация за профилиране за Вас, за да може Cint да насочва по-добре специфични проучвания и други програми за изследване на пазара за Вас;
 • свързване с Вас, за да Ви поканим да участвате в проучвания или други програми за изследване на пазара;
 • актуализиране на нашите записи за Вашите Лични данни;
 • управление на нашите програми за стимули и изпълнение на Вашите искания за такива стимули;
 • позволяването Ви да участвате в лотарийни залагания (ако е разрешено);
 • отговаряне на съобщения или искания, които може да ни изпратите;
 • потвърждение на информацията за Вашето профилиране или отговори, които сте осигурили в едно проучване или друга програма за изследване на пазара;
 • осигуряване на услуга и подкрепа за Вас;
 • установяване и предотвратяване на нарушение на нашите Условия и изисквания;
 • проучване на заподозряна измамна дейност или нарушение на правата на друга страна;
 • отговаряне на надлежно оторизирани искания за информация на правителствените органи или когато се изисква от закона;
 • във връзка с продажбата, прехвърлянето или друг трансфер на нашата стопанска дейност, в който случай Cint ще положи разумни търговски усилия да осигури, че всеки такъв купувач приема да обработва Лични данни в съответствие с настоящото Известие за поверителност; или
 • както е оторизирано по друг начин от Вас.

Моля, обърнете внимание, че получаването на комуникации по имейл може да бъде изискване за Вашето участие в нашите проучвания или други програми за изследване на пазара. Можете да откажете да получавате тези имейли като се отпишете от проучвания или други програми за изследване на пазара.

Cint винаги осигурява, че е разрешено обработването на Вашите Лични данни. Cint обикновено прави това чрез получаване на Вашето съгласие, но в ограничени случаи може да използва изисквано от закона условие за обработване на Лични данни.

Ако се прилага изисквано от закона условие, позволяващо на Cint да обработва Вашите Лични данни и Вие оттеглите съгласието си за обработване на Вашите лични данни, това няма да означава непременно, че Cint ще спре да обработва Вашите Лични данни, както може да бъде, например под законно задължение да продължи да обработва Вашите Лични данни за определени цели, напр. за запазване на копия на търговски трансакции най-малко за седем години.

КАКВА ИНФОРМАЦИЯ СЕ СЪБИРА ЧРЕЗ АВТОМАТИЗИРАНИ ТЕХНОЛОГИИ?
Cint може да събира определена информация автоматично. В зависимост от държавата, в която живеете, такава информация може да се счита за Лични данни. Такава информация включва, но не е ограничена до информация за Вашето устройство и неговия капацитет, включително, но не само операционна система, други приложения в него, информация за бисквитки, IP адрес, доставчик на мрежа, тип на устройството, часова зона, статус на мрежа, тип браузър, идентификатор на браузър, уникален идентификциращ номер на устройството (като идентификатори за анализ или рекламиране), потребителски ID на доставчик на мрежа (уникално разпределен за Вас номер от Вашия доставчик на мрежа), адрес за контрол на достъпa до медиите (MAC), идентификатор за мобилно рекламиране, местоположение и друга информация, която може да се използва самостоятелно или в комбинация за уникално идентифициране на Вашето устройство. По-долу е посочена конкретна технология:

Бисквитки:

Бисквитката е малък текстов файл, съдържащ информация за потребителя, който се поставя чрез уебсайта на компютъра или устройството на потребителя. Cint поставя бисквитки на Вашия компютър или устройство за цели, свързани с контролиране и предотвратяване на измама на проучване и друга програма за изследване на пазара.

Cint може да използва също бисквитки, тагове и скриптове за проследяване на определена информация за Вас въз основа на Вашата дейност на нашия сайт или на сайтове на трета страна. Cint може да използва тази информация за определяне дали сте видяли, кликнали на или по друг начин взаимодействали с онлайн реклама или промоция, по който работи Cint за съдействие за оценка за един от нашите Клиенти за изследване. Въз основа на Вашето съгласие, Cint може също да Ви избере за проучване или друга програма за изследване на пазара, където ще се използват бисквитки, за да видите специфично рекламиране или промоции преди извършване на проучването или друга програма за изследване на пазара за оценката на такова специфично рекламиране или промоции.

С Ваше съгласие, Клиентите на Cint или Партньорите могат също да поставят бисквитки на Вашия компютър или устройство и да използват тези бисквитки, тагове и скриптове за проследяване на определена информация за Вашата активност на определени уебсайтове. Клиентите на Cint или Партньорите могат да използват тази информация за различни дейности, свързани с маркетингово проучване.

Ако желаете, можете да изберете да не дадете съгласието си за бисквитки или да изберете да не приемете бисквитки чрез регулиране на настройките за поверителност на Вашия уеб браузър за изтриване на бисквитки при излизане от уебсайтове или когато затваряте Вашия браузър. Можете също да конфигурирате Вашия браузър да блокира бисквитки. Ако не дадете съгласие, изтриете или блокирате бисквитките, може да бъдете изключени от участие в проучвания или други програми за изследване на пазара или да има отрицателен ефект върху използването на уебсайта. За информация относно отказване на бисквитки, моля, вижте раздела, озаглавен ”КАК ДА ОТКАЖА?”

Използването на бисквитки от Cint винаги е с Ваше съгласие.

Ако искате да научите повече за бисквитките, използвани от Cint, моля, кликнете тук.

Идентификатори на мобилно рекламиране:

Идентификаторът за мобилно рекламиране е поредица от цифри и букви, която идентифицира един смартфон или таблет. В iOS идентификаторът на мобилно рекламиране е наречен “Идентичност за рекламодатели” (IDFA или IFA накратко). В Android идентификаторът за мобилно рекламиране е GPS ADID (или Google Play Services ID за Android). Cint може да събира идентификатори за мобилно рекламиране или да ги получава от Партньор. Cint може да използва идентификатори за мобилно рекламиране в нашите програми за изследване на пазара или за споделяне на Вашите данни с Клиенти или Партньори. Въз основа на Вашето съгласие, Cint може също да Ви избере за проучване или друга програма за изследване на пазара, където ще се използват идентификатори за мобилно рекламиране, за да Ви бъдат представени специфични реклами или промоции преди провеждане на проучване или друга програма за изследване на пазара за оценката на такива специфични реклами или промоции.

Cint ще събира или получава идентификатори за мобилно рекламиране само с Ваше съгласие.

Уеб бийкъни:

Уеб бийкън (известен също като таг, ясен gif или 1×1 пиксел) се състои от малък низ от код, който се вмъква в уеб страница или имейл. Може да има или да няма видимо графично изображение, свързано с уеб бийкъна и изображението често е предназначено за смесване с фона на една уеб страница или имейл.

Cint може да използва уеб бийкъни в нашите съобщения по имейл за установяване дали съобщенията ни са отворени и за потвърждаване на кликвания върху връзки в имейл, в реклами или уебсайт за установяване дали един участник е видял рекламите или друго онлайн съдържание, което Cint оценява. Cint и нашите оторизирани представители можем да свържем Личните данни с уеб бийкъни за оперативни и изследователски цели.

Данни за геолокация:

Cint може да събира данни за геолокация от Вашия компютър или устройство. Cint може да използва Вашите данни за геолокация за предотвратяване на измама или за целите на пазарно проучване, включително, но не само за проучване на реклами или други дейности за пазарно проучване чрез проследяване. Cint ще получи Вашето съгласие, ако събира или използва Вашите данни за геолокация.

Цифрови пръстови отпечатъци:

Cint може да използва технология за цифрови пръстови отпечатъци за събиране на определени данни за Вас и/или Вашия компютър или устройство. Тези данни може да включват Лични данни, като IP адрес и нелични данни, като компютърна операционна система или номер на версия на браузър. Тази технология създава уникален компютърен идентификатор, който може да се използва за предотвратяване на измама или за идентифициране и проследяване на Вашето участие в едно проучване или друга програма за изследване на пазара и ограничаване на участието в съответствие с изискванията на конкретно проучване или друга програма за изследване на пазара.

Данни за социални медии:

Възможно е също да Ви бъде предложено да участвате в проучвания и други програми за изследване на пазара чрез или с платформите на социални медии. Ако изберете да участвате в проучвания или други програми за изследване на пазара чрез или с платформите на социални медии, Cint може с Ваше съгласие да събира определена информация от профила, която е записана във Вашия акаунт на социалната медия.

Регистрационни файлове:

Cint събира и запазва автоматично определени данни по време на участието Ви в едно проучване и друга програма за изследване на пазара. Нашите сървъри записват автоматично данни, които браузърът Ви изпраща винаги, когато посещавате един уебсайт. Тези регистри на сървъра могат да включват информация като Вашето търсене в мрежата, Интернет протокол (IP) адрес, вид и език на браузъра, дата и час на Вашето търсене и една или повече бисквитки, които могат да идентифицират уникално Вашия браузър. Тези данни се изтриват периодично, като част от обичайните дейности по поддръжка.

Данни, които Cint събира от трети страни:

Cint може да получава Лични данни, поведенчески и/или демографски данни от трети страни, включително, но не само платформи за управление на данни, мрежи за рекламиране, служби за информационни услуги, други доставчици на пазарни проучвания и/или платформи на социални медии. Cint може да използва Личните данни, поведенчески и/или демографски данни, получени от трети страни за различни цели, включително, но не само потвърждаване на данни, добавяне на данни, разработване на пазарни изследвания, предотвратяване на измама.

С КОГО СПОДЕЛЯ CINT ЛИЧНИ ДАННИ?
Cint няма да предостави в наличност Вашите Лични данни на трета страна без Ваше съгласие, освен ако не се изисква от закона, както е посочено допълнително по-долу.

Ако едно проучване, друга програма за изследване на пазара или друга дейност включват предоставяне на Лични данни на разположение на трета страна, Cint ще споделя Вашите Лични данни само с Ваше съгласие. Ако събраните данни се използват за статистическо моделиране за по-добро разбиране на тенденциите и предпочитанията сред специфични групи или публики в рамките на общата популация, ще се използват само ограничени споделени Лични данни за целите на пазарно проучване и отново само с Ваше съгласие.

Cint може да разкрива на трети страни Лични данни, данни за профилиране или други данни от изследване, както следва:

 • във връзка с услуги за пазарно проучване (включително наши програми за стимулиране), на наши представители, изпълнители или Партньори, които улесняват такива услуги; при условие обаче, че тези страни не могат да използват Вашите Лични данни по друг начин, освен за осигуряване на услуги на Cint;
 • с представители, изпълнители или Партньори на Cint във връзка с услугите, които тези физически или юридически лица изпълняват за или със Cint. Тези представители, изпълнители или Партньори не могат да използват тази информация по друг начин, освен за осигуряване на услуги за Cint. Cint може например да осигурява Лични данни на представители, изпълнители или Партньори за хостинг на нашите уебсайтове за проучване, за събиране на данни или обработване на услуги, или за изпращането на поискана от Вас информация, но тези страни не могат да използват Вашите Лични данни за свои собствени цели, които не са свързани с работата, която извършват за нас;
 • с Клиенти на Cint, но в тези случаи Вашите Лични данни ще се споделят само с Клиенти:
  i) с Ваше съгласие или ii) за разрешени изследователски цели в съответствие с кодексите на Асоциацията за пазарни проучвания и ESOMAR.
 • във връзка с искането или изискването на всяко законно искане от държавните органи за защита на националната сигурност или изискванията за спазване на правния ред.
 • съгласно изисквания законен процес за съответната изискваща страна;
 • когато Cint счита, че разкриването е необходимо или уместно за предотвратяване на телесна повреда, финансова загуба или във връзка със заподозряна или действителна незаконна дейност;
 • Във връзка с продажбата, прехвърлянето или друг трансфер на Cint, в който случай Cint ще изисква всеки такъв купувач да приеме да обработва Лични данни в съответствие с настоящото Известие за поверителност. В случай, че няма извършена продажба, прехвърляне или друг трансфер на Cint с потенциален купувач, Cint ще изисква третата страна да не използва и да не разкрива Вашите Лични данни по какъвто и да е начин и да ги изтрие напълно; или
 • както е оторизирано по друг начин от Вас.

Cint може да разреши определени ограничени Лични данни на трети страни (напр., брокери на данни, лица, събиращи данни и др.) за целите на пазарно проучване, но без

да ограничи разрешаването на данни на индивидуално и/или съвкупно равнище (напр., продукт и/или дейност по закупуване или използване на услуга, данни за посещаване на уебсайт, история на търсене в интернет и др.) за разработването на обществени проучвания и/или подобни модели за

цел за продажба на такива данни на клиенти на трета страна за извършване на анализ и осигуряване на пазарно проучване. Тази информация може да се споделя чрез бисквитка (ID на бисквитка), идентификатор на мобилно рекламиране, имейл адрес или друг метод. Личните данни се изтриват след извършване на подобно моделиране или добавяне.

Освен това, идентифициращи данни и данни, събрани чрез автоматизирани средства, могат да се осигуряват на трети страни, включително, но не само на Клиенти, Партньори,

представители и/или продавачи с цел идентифициране на отговарящите лица за повторен контакт за проучвания или комуникации, установяване и/или предотвратяване на измама, съгласуване на база от данни, потвърждение на данни, добавяне на данни, кодиране, сегментиране на данни и услуги, свързани с възнаграждение, стимули и/или лотарийни залагания или промоции.

Cint може да поддържа Лични данни или машинно идентифицирани данни за удовлетворяване на Вашите искания и/или бизнес изискванията на Cint. Например, Cint може да запази имейл адреса на Участници, които са отказали, за осигуряване, че изпълнява всяко такова желание. Всяко запазване на Лични данни се извършва в съответствие с приложимите закони и нормативни изисквания.

Cint ще споделя Вашите Лични данни само с Ваше съгласие.

СЪБИРА ЛИ CINT ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДЕЦА?
Cint не събира съзнателно Лични данни от деца, чиято възраст изисква родителско съгласие. Ако Cint научи, че е записала непреднамерено Лични данни от дете, чиято възраст изисква родителско съгласие, Cint ще изтрие такива Лични данни от нашата база от данни.

КАКВИ ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ИМА CINT ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Сигурността на Вашите Лични данни е много важна за нас. Съобразно с това, Cint разполага с разумни технически, физически и административни предпазни мерки за защита на информацията, събрана от Cint. Само онези служители, които се нуждаят от достъп до Вашите данни за изпълнение на своите задължения, имат право на достъп до Вашите Лични данни.

Въпреки въведените от Cint предпазни мерки, прехвърлянията чрез интернет и/или мобилна мрежа не са напълно сигурни и Cint не гарантира сигурността на онлайн прехвърляния. Cint не носи отговорност за грешки на физически лица при изпращането на Лични данни до Cint.

ЗАПАЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Cint ще съхранява Лични данни за не по-дълго от необходимото за извършване на обработването или както е разрешено от Вас.Този период може да се основава също на договорните задължения към Вас на Cint или на един от нашите Собственици на панел, приложимите периоди на ограничаване (за предявяване на искове) или според приложимия закон.

ВАШИТЕ ПРАВА
Вие имате правото да прегледате, коригирате или изтриете Вашите Лични данни според приложимите закони и нормативни изисквания. По-конкретно:

 • Право на достъп — Вие имате правото да получите потвърждение и информация за обработването на Вашите Лични данни
 • Право на коригиране — Вие имате правото да бъдат коригирани васички неточности във Вашите Лични данни
 • Правото на изтриване — Вие имате правото Вашите Лични данни да бъдат изтрити (това право е ограничено до данни, които според законите и нормативните изисквания могат да се обработват само с Ваше съгласие, ако оттеглите Вашето съгласие за обработване)
 • Право на ограничаване на обработването на данни — Вие имате правото да изисквате ограничаване на обработването на Вашите Лични данни (в процеса на едно проучване за спазване на Вашето искане ще бъде ограничен достъпът на Cint до Вашите Лични данни)
 • Право на преносимост на данните — Вие имате правото Вашите Лични данни да бъдат предадени на друга страна (това право е ограничено до данни, осигурени от Вас)
  Ако искате да упражните правата си, можете да се свържете с нас с Вашето искане, използвайки

данните за контакт, осигурени в раздела по-долу “ЗА КОНТАКТ С НАС”.

При получаване на искане от едно лице, Cint ще се опита да осигури изискваната информация в рамките на 30 дни, ако искането е от такъв характер, че може да се отговори в този срок. Ако е необходимо повече време, Cint ще Ви уведоми в рамките на тридесет дни.

В някои сутуации обаче, Cint може да не е способна да осигури достъп до определени Лични данни. Това може да се случи, когато:

 • осигуряването на достъп до Лични данни може да разкрие Лични данни за трета страна;
 • разкриването на информацията би разкрило поверителна търговска информация; или
 • информацията е събрана за целите, свързани със законно проучване.

Ако Cint откаже искането на едно лице’ за достъп до неговите/нейните Лични данни, Cint ще му/й предостави причината за отказа.

КАК ДА ОТКАЖА?
Вашето решение да участвате в едно проучване или друга програма за изследване на пазара, да отговорите на конкретен въпрос от проучване или да осигурите Лични данни, включително Чувствителни лични данни, винаги ще бъде уважено.

Вие можете да решите дали да участвате или не в конкретно проучване или друга програма за изследване на пазара, да откажете да отговорите на определени въпроси или да прекратите участието си по всяко време. Въпреки това, ако не осигурите определени данни или не участвате изцяло в конкретно проучване, може да не получите възнаграждение за стимулиране или да не участвате в бъдещи изследователски проучвания. За повече информация за стимулите, моля, вижте Условията и изискванията на Cint, като кликнете на тук.

Членовете на панел на един от нашите Собственици на панел, които не искат повече да участват в проучвания, в други програми за изследване на пазара или да са обект на използване на автоматизирани технологии или други дейности, включително бисквитки, могат да откажат, като посетят страницата с настройки за поверителност на портала за членове относно панела, на който принадлежите. Страницата с настройки за поверителност е достъпна също чрез кликване върху връзките за отказ на поканите за проучване. Членовете на панел и Участниците могат да се свържат с нас, като използват данните за контакт, осигурени в раздела по-долу “ЗА КОНТАКТ С НАС”.

ТРАНСГРАНИЧНА ПОЛИТИКА
Cint съхранява данни в Европейския съюз (ЕС) и Европейската икономическа зона (ЕИЗ). Въпреки това, като глобална организация, свързана със Cint компания или несвързан с нея доставчик на услуги може да събира, обработва, съхранява или прехвърля Вашите Лични данни извън Вашата страна на произход.

(ЕС) и Европейската икомоческа зона (ЕИЗ):

Юридическите лица на Cint извън ЕС и ЕИЗ имат сключени вътрешнофирмени споразумения за защита на данните, използвайки стандартни договорни клаузи, изготвени от Европейката комисия. Cint има сключени договори с доставчици на услуги и други доставчици на стопанска дейност, изискващи договорните страни да спазват поверителността на Вашите Лични данни и да обработват Европейски лични данни в съответствие с приложимите европейски закони за защита на данните.

Руска федерация:

В съответствие със законите за защита на данните на Руската федерация, Cint събира, обработва и съхранява Лични данни на граждани на Руската федерация в Руската федерация и едва впоследствие предава тези данни на ЕС или ЕИЗ.

ВРЪЗКИ КЪМ УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Настоящото Известие за поверителност се прилага само за нашите проучвания и други програми за изследване на пазара. Нашите проучвания или други програми за изследване на пазара могат да съдържат връзки към множество уебсайтове на трети страни, за които Cint счита, че може да предлагат полезна информация. Политиките и процедурите, които Cint описва в настоящото, не се прилагат за тези уебсайтове. Cint препоръчва да прочетете внимателно известията или политиките за поверителност на всеки сайт, който посещавате, за информация за неговите политики за поверителност, сигурност, събиране на данни и разпространение. Чрез участието в някое от нашите проучвания или други програми за изследване на пазара на някой от нашите уебсайтове след промяна на Известието за поверителност, Вие ни давате свободно и конкретно Вашето съгласие да събираме, използваме, изпращаме и разкриваме Вашите Лични данни по начина, посочен в действащото по това време Известие за поверителност.

ЗА КОНТАКТ С НАС
Cint оценява високо Вашето мнение и обратна връзка. Ако искате да прегледате, коригирате или изтриете Вашите Лични данни или имате въпроси, коментари или предложения, ако искате да откажете да участвате в нашите проучвания или други програми за изследване на пазара, или имате въпроси за Вашите Лични данни, моля, свържете се с нас:

По имейл на: privacy@cint.com

Или по пощата на:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

НА ВНИМАНИЕТО НА: Директора за законосъобразност за поверителност