Participant privacy notice (LT-LT)

„Cint“ tyrimo dalyvio privatumo pranešimas

Įsigaliojimo data: 2018 m. vasario 28 d.
Paskutinis pataisymas: 2018 m. vasario 28 d.

Šis privatumo pranešimas apibūdina, kaip „Cint AB“ („Cint“) naudoja (renka, saugo, atskleidžia ir kitaip naudoja) jūsų asmeninius duomenis („Asmeniniai duomenys“, kurie taip pat gali būti vadinami asmenį identifikuojančia informacija arba AII) ir kitą šiame privatumo pranešime aprašytą informaciją nepriklausomai nuo to, ar esate grupės narys („Grupės narys“), kai grupė priklauso vienam iš mūsų grupės savininkų („Grupės savininkai“) arba esate dalyvis („Dalyvis“), nukreiptas atlikti paslaugą arba kitą rinkos tyrimo programą vieno iš mūsų klientų („Klientai“) arba partnerių („Partneriai“). Jūsų dalyvavimui taip pat gali būtų taikomas vieno iš mūsų grupės dalyvių privatumo pranešimas.

„Cint“ yra įsteigta ES ir šiame privatumo pranešime pateikta informacija yra parengta pagal Europos Sąjungos Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (2016/679) arba BDAR, kuris nustato aukštą asmeninių duomenų apsaugos standartą. Tačiau atsižvelgiant į tai, kur gyvenate, taip pat gali būti taikomi kiti privatumo įstatymai ir reglamentai. Šis privatumo pranešimas taikomas bet kurios pasaulio šalies gyventojams.

„Cint“ bei jos filialai nustatys ir taikys privatumo pranešimą atitinkančias bendrovės darbo tvarkas.

KAS YRA „CINT“?
„Cint“ teikia visuotinę tyrimų ir įžvalgų platformą, kuri sieja grupės savininkus su rinkos tyrėjai, prekės ženklais ir grupės nariais bei tyrimo dalyviais, kad būtų kur pasidalyti vartotojų nuomonėmis ir duomenimis. Įsteigusi būstinę Stokholme, Švedijoje, „Cint“ turi biurus didžiausiuose Europos, Šiaurės Amerikos bei Azijos ir Ramiojo vandenyje regiono miestuose.

Asmenys dalyvauja rinkos tyrime „Cint“ platformoje tapę nariais vienoje iš mūsų grupės savininkų grupių arba per vieną iš mūsų partnerių, kurie nukreipia dalyvius į apklausą arba kitą rinkos tyrimo programą. Grupės nariai ir dalyviai dalyvauja apklausose arba kitose rinkos tyrimo programose už galimybę gauti ir panaudoti atlygį ir skatinamąsias priemones už dalyvavimą.

„Cint“ grupės savininkai ir partneriai, kurie nukreipia dalyvius į apklausas arba kitas rinkos tyrimo programas, yra duomenų valdytojai, kurie nustato asmeninių duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. „Cint“ tvarkys jūsų asmeninius duomenis tik kaip duomenų tvarkytoja, duomenų valdytojo prašymu.

Jūsų asmeniniai duomenys gali būti naudojami daugeliu tikslų, kurie yra paaiškinti toliau, kartu pateikiant kiekvienam tikslui skirtos asmeninės informacijos kategorijų pavyzdžius. Konkretūs duomenys apie tai, kaip naudoti asmeninę informaciją, gali taip pat pat būti išsamiau aprašyti apklausoje ar kitoje rinkos tyrimo programoje. Jei pageidautumėte daugiau informacijos, visada galite su mumis susisiekti kaip aprašyta tolesniame skyriuje „SUSISIEKITE SU MUMIS“.

„CINT“ SAUGO MŪSŲ PRIVATUMĄ
Registruojantis ir dalyvaujant vienam iš mūsų grupės savininkų priklausančioje grupėje, taikomos „Cint“ sčlygos. „Cint“ sąlygas galite rasti čia.

Jūsų dalyvavimas apklausoje ar kitoje rinkos tyrimo programoje yra visiškai savanoriškas ir „Cint“ naudoja jūsų asmeninius duomenis tik gavusi jūsų leidimą. „Cint“ klientų, partnerių ar kitų trečiųjų šalių administruojamoms rinkos tyrimo programoms ir dėl šių apklausų bei kitų rinkos tyrimo programų renkamiems duomenims netaikomas šis privatumo pranešimas.

„Cint“ yra įsipareigojusi apsaugoti asmeninių duomenų privatumą. „Cint“ stengiasi laikytis savo privatumo praktikos pagal taikomus įstatymus, kodeksus ir reglamentus bei taikomų rinkos ir nuomonių apklausos tyrimų asociacijų, įskaitant, bet neapsiribojant ESOMAR (www.esomar.org) ir Insights Association (www.insightsassociation.org) standartų kodeksų.

KAIP RENKAMI JŪSŲ ASMENINIAI DUOMENYS?
Jūsų asmeniniai duomenys visada renkami sąžiningais ir teisėtais būdais, konkrečiais tikslais. Pavyzdžiui, „Cint“ gali rinkti jūsų asmeninius duomenis tada, kai užsiregistruojate dalyvauti vienoje iš mūsų grupės savininkų grupėje, užpildote apklausą, dalyvaujate kitoje rinkos tyrimo programoje arba automatizuotomis priemonėmis ar kitais būdais, aprašytais tolesniame skyriuje „KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKA AUTOMATIZUOTOS TECHNOLOGIJOS?“.

„Cint“ renka asmeninius duomenis tik rinkos tyrimo tikslais.

KOKIE ASMENINIAI DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI?
Tvarkomi asmeniniai duomenys gali apimti jūsų vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, el. pašto adresą, gimimo datą ir kitą panašią informaciją. „Cint“ gali rinkti asmeninius duomenis tiesiai iš jūsų tada, kai juos savo noru suteikiate „Cint“ arba „Cint“ gali gauti asmeninius duomenis iš savo grupės savininkų, klientų arba rinkos tyrimo bendrovių, kurie gavo dalyvio sutikimą. Vieno iš mūsų grupės savininkų narių duomenis „Cint“ gali rinkti pagal jų nurodymus.

„Cint“ gali gauti asmeninius duomenis iš duomenų bazių savininkų, kurie mus užtikrino, kad jų duomenų bazėse yra tik asmenys, kurie davė sutikimą įtraukti juos ir pasidalijo savo asmeniniais duomenimis. Galiausiai, „Cint“ gali rinkti ir naudoti iš viešai prieinamų šalinių, pavyzdžiui, telefonų knygų gautus asmeninius duomenis.

Retkarčiais „Cint“ gali rinkti jautrius duomenis, kurie atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, gali apimti rasinės arba etninės kilmės, sveikatos įrašus, finansinę informaciją, politines nuomones arba religinius ar filosofinius įsitikinimus. Jei „Cint“ rinks jūsų jautrius asmeninius duomenis, „Cint“ visada gaus jūsų tiesioginį sutikimą.

Taip pat galite pateikti, įkelti arba persiųsti turinį arba medžiagą, įskaitant nuotraukas, vaizdo įrašus ir (arba) kitą panašų ar susijusį turinį ar medžiagą, kuriuose gali būti asmeninių duomenų, pavyzdžiui, dalyvaudami apklausose arba kitose rinkos tyrimo programose. Tokie asmeniniai duomenys gali būti naudojami ir atskleisti kaip aprašyta šiame privatumo pranešime ir neturėtų apimti kitų asmenų garso, vaizdo įrašų, nuotraukų ar panašių dalykų.

KAIP ASMENINIAI DUOMENYS RENKAMI IR TVARKOMI?
„Cint“ gali rinkti ir tvarkyti jūsų asmeninius duomenis dėl daugybės priežasčių, įskaitant šiuos:

 • leisti jums dalyvauti vienoje iš mūsų grupės savininkų grupėje;
 • rinkti profiliavimo informaciją apie jus, kad „Cint“ galėtų specialiai jums pritaikyti konkrečiais apklausas ir kitas rinkos tyrimo programas;
 • kreiptis į jus ir pakviesti dalyvauti apklausose ir kitose rinkos tyrimo programose;
 • atnaujinti jūsų asmeninių duomenų įrašus;
 • tvarkyti savo skatinamąsias programas ir vykdyti jūsų prašymus gauti skatinamąsias priemones;
 • leisti jums dalyvauti loterijose (jei leidžiama);
 • atsakyti į bet kokius jūsų atsiųstus pranešimus ar prašymus;
 • patikrinti jūsų profiliavimo informaciją arba jūsų apklausoje ar kitoje rinkos tyrimo programoje pateiktus atsakymus;
 • teikti paslaugą ir jums padėti;
 • nustatyti mūsų Sąlygų pažeidimus ir nuo to apsaugoti;
 • ištirti įtariamą apgaulingą veiklą arba kitų šalių teisių pažeidimą;
 • atsakyti į valdžios institucijų tinkamai patvirtintos informacijos prašymus arba kai to reikalauja įstatymai;
 • bendrovės pardavimo, paskyrimo arba kitokio perleidimo atveju, „Cint“ dės visas komerciškai įmanomas pastangas, kad užtikrintų, jog bet koks pirkėjas sutiktų tvarkyti jūsų asmeninius duomenis pagal šį privatumo pranešimą; arba
 • pagal kitokį jūsų leidimą.

Atkreipkite dėmesį, kad el. pašto pranešimų gavimas gali būti dalyvavimo apklausose ar kitose rinkos tyrimo programose sąlyga. Galite atsisakyti gauti šiuos el. laiškus atsisakydami apklausų ar kitų rinkos tyrimo programų.

„Cint“ visada pasirūpina, kad būtų gautas leidimas tvarkyti jūsų asmeninius duomenis. „Cint“ paprastai tai daro gaudama jūsų sutikimą, tačiau ribotais atvejais, „Cint“ gali naudoti teisines sąlygas asmeniniams duomenims tvarkyti.

Jei taikomos teisinės sąlygos leidžia „Cint“ tvarkyti jūsų asmeninius duomenis ir jūs atsiimate savo sutikimą tvarkyti savo asmeninius duomenis, tai nebūtinai reikš, kad „Cint“ daugiau netvarkys jūsų asmeninių duomenų, nes pavyzdžiui, gali egzistuoti teisinė pareiga tvarkyti jūsų asmeninius duomenis tam tikrais tikslais, pavyzdžiui, norint išsaugoti komercinių sandorių kopijas mažiausiai septynis metus.

KOKIĄ INFORMACIJĄ RENKA AUTOMATIZUOTOS TECHNOLOGIJOS?
„Cint“ gali tam tikrą informaciją rinkti automatiškai. Atsižvelgiant į šalį, kurioje gyvenate, tokia informacija gali būti laikoma asmeniniais duomenimis. Tokia informacija apima, bet neapsiriboja informacija apie jūsų įrenginį ir įrenginio galimybes, įskaitant, bet neapsiribojant įrenginio operacine sistema, kitomis jūsų įrenginio taikomosiomis programomis, slapukų informacija, IP adresu, įrenginio tinklo teikėju, įrenginio tipu, laiko juosta, tinklo statusu, naršyklės tipu, naršyklės identifikatoriumi, unikaliu įrenginio identifikavimo numeriu (pavyzdžiui, analizės ar reklamos identifikatoriais), tinklo teikėjo naudotojo ID (tai unikalus numeris, kurį jums suteikė tinklo teikėjas), prieigos prie medijos kontrolės (MAC) adresu, reklamos mobiliuosiuose telefonuose idenfikatoriumi, vietos ir kita informacija, kuri viena arba kartu gali būti naudojama unikaliai identifikuoti jūsų įrenginį. Konkreti technologija yra nurodyta toliau:

Slapukai:

Slapukas – tai paprasčiausiai nedidelis teksto failas, kuriame pateikiama informacija apie naudotoją ir kurį interneto svetainė patalpina naudotojo kompiuteryje ar įrenginyje. „Cint“ talpina slapukus jūsų kompiuteryje ar įrenginyje, kad kontroliuotų apklausas ar kitą rinkos tyrimo programą ir apgaulių prevencijos tikslais.

„Cint“ taip pat naudoja sekimo slapukus, žymas ir skriptus, kad sektų tam tikrą informaciją apie jus pagal jūsų veiksmus mūsų svetainėje ar trečiųjų šalių svetainėse. „Cint“ gali naudoti šią informaciją, kad nustatytų, ar jūs matėte, paspaudėte arba atlikote kitus veiksmus su internetine reklama ar akcija, su kuria „Cint“ dirba, kad padėtų tai įvertinti vienam iš mūsų tyrimo klientų. Gavusi jūsų sutikimą, „Cint“ taip pat gali jus pasirinkti tyrimui ar kitai rinkos tyrimo programai, kurioje slapukai bus naudojami norint pateikti jums konkrečias reklamas ar akcijas prieš apklausą arba kitą rinkos tyrimo programą, kad įvertintumėte tokias konkrečias reklamas ar akcijas.

Gavę jūsų sutikimą, „Cint“ klientai arba partneriai taip pat gali talpinti slapukus jūsų kompiuteryje arba įrenginyje ir naudoti šiuos slapukus, žymas ir skriptus, kad sektų tam tikrą informaciją apie jūsų veiksmus tam tikrose interneto svetainėse. „Cint“ klientai arba partneriai gali naudoti šią informaciją įvairiai rinkos tyrimo veiklai.

Jei pageidaujate, galite pasirinkti nesutikti su slapukais arba pasirinkti nepriimti slapukų nustatydami savo žiniatinklio naršyklės privatumo nustatymus, kad ištrintumėte slapukus uždarydami interneto svetaines arba išjungdami savo naršyklę. Taip pat galite konfigūruoti savo naršyklę, kad užblokuotumėte slapukus. Nesuteikdami leidimo, ištrindami slapukus arba užblokuodami slapukus, galite neturėti galimybės dalyvauti apklausose arba kitose rinkos tyrimo programose arba tai gali turėti neigiamos įtakos jūsų naudotojo patirčiai. Informacija apie tai, kaip atsisakyti slapukų, pateikiama skyriuje pavadinimu „KAIP MAN ATSISAKYTI?“

„Cint“ visada naudoja slapukus tik gavusi jūsų sutikimą.

Jei norite sužinoti daugiau apie „Cint“ naudojamus slapukus, spauskite čia.

Mobiliosios reklamos identifikatoriai:

Mobiliosios reklamos identifikatorius yra eilutė skaičių ir raidžių, kuri identifikuoja asmeninį išmanųjį telefoną arba planšetę. „iOS“ įrenginiuose mobiliosios reklamos identifikatorius vadinamas „Reklamuotojų tapatybe“ (IDFA arba IFA, jei trumpiau). „Android“ įrenginiuose mobiliosios reklamos identifikatorius yra GPS ADID (arba „Google Play“ paslaugų ID „Android“ įrenginiams). „Cint“ gali rinkti mobiliosios reklamos identifikatorius arba gauti juos iš partnerio. „Cint“ gali naudoti mobiliosios reklamos identifikatorius mūsų rinkos tyrimo programose arba dalytis jūsų duomenimis su klientais ar partneriais. Gavusi jūsų sutikimą, „Cint“ taip pat gali pasirinkti jus apklausai arba kitai tyrimo programai, kurioje mobiliosios reklamos identifikatoriai bus naudojami norint pateikti jums konkrečią reklamą arba akcijas prieš apklausą ar kitą rinkos tyrimo programą, kad įvertintumėte tokią konkrečią reklamą ar akcijas.

„Cint“ rinks ir gaus mobiliosios reklamos identifikatorius tik gavusi jūsų sutikimą.

Žiniatinklio indikatoriai:

Žiniatinklio indikatorius (taip pat vadinamas žyma, tuščiu GIF arba 1×1 pikseliu) yra trumpa eilutė su kodu, kuri įterpiama interneto puslapyje arba el. pašte. Jis gali būti matoma arba nematoma grafinė nuotrauka, susieta su žiniatinklio indikatoriumi ir dažnai skirta įterpti žiniatinklio puslapio arba el. pašto fone.

„Cint“ gali naudoti žiniatinklio indikatorius savo el. pašto pranešimuose, kad padėtų nustatyti, ar mūsų pranešimai atidaromi ir patikrinti bet kokius paspaudimus naudojantis el. laiške ar skelbime esančiomis nuorodomis, kad nustatytų, ar dalyvis peržiūrėjo reklamą arba kitą internetinį turinį, kurį „Cint“ matuoja. „Cint“ ir mūsų įgalioti tarpininkai gali susieti asmeninius duomenis su žiniatinklio indikatoriais darbo ir tyrimo tikslais.

Geografinės vietovės duomenys:

„Cint“ gali rinkti geografinės vietovės informaciją iš jūsų kompiuterio ar įrenginio. „Cint“ gali naudoti jūsų geografinės vietovės duomenis apsaugai nuo sukčiavimo arba rinkos tyrimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant reklamos tyrimu ir kita su sekimu naudojama rinkos tyrimo veikla. Jei „Cint“ rinks arba naudos jūsų geografinės vietos informaciją, „Cint“ gaus jūsų leidimą.

Skaitmeniniai pirštų atspaudai:

„Cint“ gali naudoti skaitmeninių pirštų atspaudų technologiją, kad surinktų tam tikrus duomenis apie jus ir (arba) jūsų kompiuterį ar įrenginį. Šie duomenys gali apimti asmeninius duomenis, pavyzdžiui, IP adresą, o taip pat neasmeninius duomenis, pavyzdžiui, kompiuterio operacinę sistemą arba naršyklės versijos numerį. Ši technologiją sukuria unikalų kompiuterių identifikatorių, kuris gali būti naudojamas apsaugai nuo sukčiavimo arba norint identifikuoti ir sekti jūsų dalyvavimą apklausoje arba kitoje rinkos tyrimo programoje ir apriboti dalyvavimą pagal konkrečios apklausos ar kitos rinkos tyrimo programos reikalavimus.

Socialinės medijos informacija:

Jums taip pat gali būti pasiūlyta galimybė dalyvauti apklausose ir kitose rinkos tyrimo programose per socialinės medijos platformas arba naudojantis jomis. Jei nuspręsite dalyvauti apklausose ar kitose rinkos tyrimo programose per socialinės medijos platformas arba naudodamiesi jomis, gavusi jūsų leidimą, „Cint“ gali rinkti tam tikrą jūsų socialinės medijos platformos paskyroje saugomą profilio informaciją.

Registracijos failai:

„Cint“ automatiškai renka ir saugo tam tikrą informaciją dalyvaujant apklausoje arba kitoje rinkos tyrimo programoje. Mūsų serveriai automatiškai įrašo informaciją, kurią jūsų naršyklė išsiunčia kai tik apsilankote interneto svetainėje. Šie serverio registracijos failai gali apimti tokią informaciją, kaip jūsų žiniatinklio užklausa, interneto protokolo (IP) adresas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, užklausos data ir laikas ir vienas ar daugiau slapukų, kurie gali unikaliai identifikuoti jūsų naršyklę. Ši informacija periodiškai ištrinama įprastos priežiūros darbų metu.

Informacija, kurią „Cint“ renka iš trečiųjų šalių:

„Cint“ gali gauti asmeninius duomenis, elgesio ir (arba) demografinę informaciją iš trečiųjų šalių, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų valdymo platformomis, reklamų tinklais, informacinių paslaugų biurais, kitais rinkos tyrimo teikėjais ir (arba) socialinės medijos platformomis. „Cint“ gali naudoti asmeninius duomenis, elgesio ir (arba) demografinius duomenis, gautus iš šių trečiųjų šalių įvairiems tikslams, įskaitant, bet neapsiribojant, duomenų tikrinimu, duomenų pridėjimu, rinkodaros įžvalgų kūrimu, apgaulių aptikimo tikslais.

SU KUO „CINT“ DALIJASI ASMENINIAIS DUOMENIMIS?
„Cint“ neteiks jūsų asmeninių duomenų jokiai trečiajai šaliai be jūsų sutikimo, nebent to reikalauja įstatymai, kaip nurodyta toliau.

Jei tyrimas, kita rinkos tyrimo programa ar kita veikla vykdoma atskleidžiant asmeninius duomenis trečiajai šaliai, „Cint“ dalysis jūsų asmeniniais duomenimis tik gavusi jūsų leidimą. Jei surinkti duomenys yra naudojami statistiniam modeliavimui norint geriau suprasti konkrečių bendrosios visuomenės grupių ar auditorijų tendencijas ir pasirinkimus, tik riboti pasidalyti asmeniniai duomenys bus naudojami rinkos tyrimo tikslais ir tai bus daroma tik gavus jūsų sutikimą.

„Cint“ gali atskleisti jūsų asmeninius duomenis, profiliavimo duomenis ar kitus tyrimo duomenis trečiosioms šalims tolesniais atvejais:

 • teikiant rinkos tyrimo paslaugas (įskaitant skatinamųjų priemonių programas) mūsų tarpininkams, rangovams ar partneriams, kurie palengvina tokių paslaugų teikimą; tačiau su sąlyga, kad šioms šalims nebus leidžiama naudoti jūsų asmeninius duomenis kitais tikslais, nei paslaugų teikimas „Cint“;
 • tarpininkams, rangovams arba „Cint“ partneriams teikiant paslaugas, kurias šie asmenys arba subjektai teikia „Cint“ arba kartu su ja. Šie tarpininkai, rangovai arba partneriai negali naudoti informacijos jokiu kitu tikslu, o tik teikti asmeninius duomenis tarpininkams, rangovams arba tarpininkams, kurie talpina apklausų interneto svetaines, teikiant duomenų rinkimo arba tvarkymo paslaugas arba siunčia jums informaciją, kurios prašėte, bet šios šalys negali naudoti asmeninių duomenų savo pačių tikslais, kurie nesusiję su mums vykdomais darbais;
 • su „Cint“ klientais, bet šiais atvejais, jūsų asmeniniais duomenimis bus dalijamasi tik su klientais:
  • i) gavus jūsų sutikimą arba ii) leidžiamais tyrimo tikslais pagal „Insights Association“ ir „ESOMAR“ kodeksus.
 • gavus bet kokios valstybinės institucijos prašymą ar reikalavimą, norint laikytis nacionalinės saugos ar teisėtvarkos reikalavimų;
 • vykdant reikalingą teisinį procesą susijusiai reikalaujančiai šaliai;
 • kai „Cint“ tiki, jog atskleisti duomenis reikalinga arba tinkama norint išvengti fizinės žalos arba finansinio nuostolio, susijusio su įtariama arba realia neteisėta veikla;
 • „Cint“ pardavimo, paskyrimo ar kitokio perleidimo atveju „Cint“ reikalaus iš pirkėjo sutikti tvarkyti asmeninius duomenis pagal šį privatumo pranešimą. Jei „Cint“ pardavimo, paskyrimo ar kitokio perleidimo atveju nesusisieks su potencialiu pirkėju, „Cint“ prašys trečiosios šalies jokiu būdu nenaudoti ir neatskleisti asmeninių duomenų ir visiškai juos ištrinti; arba
 • pagal kitokį jūsų leidimą.

„Cint“ gali suteikti leidimą naudoti tam tikrus ribotus asmeninius duomenis trečioms šalims (pvz., duomenų makleriams, duomenų kaupėjams ir t. t.) rinkos tyrimo tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant

asmeninių ir (arba) bendrų duomenų ribojimas, licencijos suteikimas (pvz., produkto ir (arba) paslaugos pirkimo ir naudojimo veikla, apsilankymo interneto svetainėje duomenys, internetinės paieškos istorija ir t. t.) kuriant auditorijos įžvalgas ir (arba) panašius modelius,

tikslu parduoti tokius duomenis trečiosios šalies klientams, kad atliktų analizę ir suteiktų rinkodaros žvalgybos paslaugą. Šia informacija gali būti dalijamasi naudojant slapukus (slapuko ID), mobiliuoju reklamos identifikatoriumi, el. pašto adresu ar kitu būdu. Po panašaus modeliavimo ar kaupimo asmeniniai duomenys ištrinami.

Be to, indentifikuojanti informacija arba automatizuotomis primonėmis renkama informacija gali būti teikiama trečiosioms šalims, įskaitant, bet neapsiribojant klientais, partneriais,

tarpininkais ir (arba) tiekėjais norint identifikuoti atsakovus dėl pakartotinių apklausų ar pranešimų, nustatyti ir (arba) apsisaugoti nuo apgavysčių, suderinti duomenų bazę, patikrinti duomenis, papildyti duomenis, užkoduoti, segmentuoti duomenis teikiant su atlygiu, skatinamosiomis priemonėmis ir (arba) loterijomis ar akcijomis susijusius duomenis.

„Cint“ gali saugoti asmeninius duomenis arba įranga identifikuojamą informaciją tam, kad patenkintų jūsų užklausas ir (arba) „Cint“ verslo reikalavimus. Pavyzdžiui, „Cint“ gali išsaugoti atsisakiusių dalyvių el. pašto adresą norint užtikrinti, kad „Cint“ įvykdys tokį pageidavimą. Bet kokie asmeniniai duomenys išsaugomi pagal taikomus įstatymus ir reglamentus.

„Cint“ vėlgi dalysis jūsų asmeniniais duomenimis tik gavusi jūsų leidimą.

AR „CINT“ RENKA INFORMACIJĄ IŠ VAIKŲ?
„Cint“ sąmoningai nerenka asmeninių duomenų iš vaikų, kurie tokio amžiaus, jog reikalingas tėvų sutikimas. Jei „Cint“ sužinos, kad „Cint“ netyčia surinko asmeninius duomenis iš tokio amžiaus vaikų, kai reikalingas tėvų sutikimas, „Cint“ ištrins tokius asmeninius duomenis iš savo duomenų bazės.

KOKIAS APSAUGOS PRIEMONES „CINT“ ĮGYVENDINO, KAD PADĖTŲ UŽTIKRINTI JŪSŲ ASMENINIŲ DUOMENŲ SAUGUMĄ?
Asmeninių duomenų saugumas mums yra labai svarbus. Atitinkamai, „Cint“ įgyvendino specialias technines, fizines ir administracines apsaugos priemones, kad apsaugotų „Cint“ renkamą informaciją. Tik tiems darbuotojams, kuriems leidžiama prieiti prie jūsų informacijos, kad įvykdytų savo pareigas, suteikiamas leidimas prieiti prie jūsų asmeninių duomenų.

Nepaisant „Cint“ įgyvendintų apsaugos priemonių, perdavimas internetu ir (arba) mobiliuoju tinklu nėra visiškai saugus ir „Cint“ negarantuoja internetinių perdavimų saugos. „Cint“ nėra atsakinga už jokias asmenų klaidas teikiant asmeninius duomenis „Cint“.

ASMENINIŲ DUOMENŲ IŠSAUGOJIMAS
„Cint“ saugos asmeninius duomenis ne ilgiau nei to reikia atliekant tvarkymo darbus arba tiek, kiek leidote. Šis laikotarpis taip pat priklauso nuo „Cint“ arba vieno iš mūsų grupės savininkų arba partnerio sutartinių įsipareigojimų jums, taikomų apribojimo (teikti skundus) laikotarpiu ir atsižvelgiant į taikomus įstatymus.

JŪSŲ TEISĖS
Jūs turite teisę peržiūrėti, taisyti arba ištrinti savo asmeninius duomenis pagal taikomus įstatymus ir reglamentus. Konkrečiai:

 • teisė prieiti prie duomenų — Turite teisę gauti patvirtinimą ir informaciją apie jūsų asmeninių duomenų tvarkymą.
 • Teisė ištaisyti — turite teisę prašyti, kad būtų ištaisyti bet kokie jūsų asmeninių duomenų netikslumai
 • Teisė ištrinti — turite teisę prašyti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų ištrinti (ši teisė ribotai taikoma duomenims, kuriuos pagal įstatymus ir reglamentus galima tvarkyti tik gavus jūsų leidimą, jei atsiimsite savo sutikimą tvarkyti)
 • Teisė riboti duomenų tvarkymą — turite teisę reikalauti, kad jūsų asmenų duomenų tvarkymas būtų ribojamas (bet kokio tyrimo pagal jūsų prašymą metu „Cint“ prieiga prie jūsų asmenų gali būti ribota)
 • Teisė į duomenų mobilumą — turite teisę persiųsti savo asmeninius duomenis kitai šaliai (ši teisė ribotai taikoma tik jūsų pateiktiems duomenims)

Jei norite pasinaudoti bet kuriomis iš savo teisių, galite kreiptis į mus su tokiu prašymu, naudodamiesi

tolesniame skyriuje „SUSISIEKITE SU MUMIS“ pateiktais kontaktiniais duomenimis.

Gavusi prašymą iš asmens, „Cint“ bandys pateikti prašomą informaciją per 30 dienų, su sąlyga, kad prašymas bus toks, kad į jį bus galima atsakyti per šį laiko tarpą. Jei bus reikalinga daugiau laiko, „Cint“ apie tai jus informuos per trisdešimt dienų.

Tačiau tam tikrose situacijose, „Cint“ gali neturėti galimybės suteikti priėjimo prie kai kurių asmeninių duomenų. Tai gali pasitaikyti tada, kai:

 • asmeninių duomenų teikimas greičiausiai atskleistų asmeninius duomenis apie trečiąją šalį;
 • informacijos atskleidimas atskleistų konfidencialią komercinę informaciją; arba
 • informacija buvo surinkta teisinio tyrimo tikslais.

Jei „Cint“ atmes asmens prašymą prieiti prie savo asmeninių duomenų, „Cint“ nurodys asmeniui tokio atsisakymo priežastį.

KAIP MAN ATSISAKYTI?
Jūsų sprendimas dalyvauti apklausoje arba kitoje rinkos tyrimo programoje, atsakyti į bet kokį konkretų apklausos klausimą arba pateikti asmeninius duomenis, įskaitant jautrius asmeninius duomenis, visada bus gerbiamas.

Galite bet kuriuo metu nuspręsti, ar dalyvauti konkrečioje apklausoje arba kitoje rinkos tyrimo programoje, atsisakyti atsakyti į tam tikrus klausimus arba nebedalyvauti. Tačiau jei nepateiksite tam tikros informacijos arba iki galo nedalyvausite tam tikroje apklausoje, galite negauti kompensavimo priemonės arba netekti galimybės ateityje dalyvauti tam tikruose tyrimuose. Daugiau informacijos apie skatinamąsias priemones žr. „Cint“ sąlygose paspausdami čia.

Vieno ir mūsų grupės savininkų grupės nariai, kurie daugiau nenori dalyvauti apklausose, kitose rinkos tyrimo programose arba nesutinkantys, kad būtų naudojamos automatizuotos technologijos arba kiti veiksmai, įskaitant slapukus, gali atsisakyti apsilankę grupės, kuriai priklauso, nario portalo privatumo nustatymų puslapyje. Privatumo nustatymo puslapį taip pat galima atidaryti paspaudus kvietimų dalyvauti apklausose atsisakymo nuorodas. Galiausiai, grupės nariai arba dalyviai gali kreiptis į mus naudodamiesi tolesniame skyriuje „SUSISIEKITE SU MUMIS“ pateiktais kontaktiniais duomenimis.

TARPVALSTYBINĖ POLITIKA
„Cint“ saugo duomenis Europos sąjungoje (ES) ir Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Tačiau būdama pasauline organizacija, „Cint“ dukterinė bendrovė arba nesusijęs paslaugų teikėjas gali rinkti, tvarkyti, saugoti arba persiųsti jūsų asmeninius duomenis už jūsų pradinės šalies ribų.

ES ir Europos ekonominė erdvė (EEE):

„Cint“ juridiniai subjektai už ES ir EEE ribų sudarė tarpbendrovines duomenų apsaugos sutartis naudodami standartinius Europos Komisijos parengtus sutartinius punktus. „Cint“ parengė sutartis su paslaugų teikėjais ir kitais bendrovės teikėjais, pagal kurias, sutarties šalys reikalauja saugoti jūsų asmeninių duomenų konfidencialumą ir tvarkyti Europos asmeninius duomenis pagal taikomus Europos duomenų apsaugos įstatymus.

Rusijos federacija:

Pagal Rusijos federacijos duomenų apsaugos įstatymus, „Cint“ renka, tvarko ir saugo Rusijos federacijos piliečių asmeninius duomenis Rusijos federacijoje ir tik po to persiunčia šiuos duomenis į ES ar EEE.

NUORODOS Į TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINES
Šis privatumo pranešimas taikomas tik mūsų tyrimams ir kitoms rinkos tyrimo programoms, o ne bet kuriam kitam produktui ar paslaugai. Mūsų tyrimai arba kitos rinkos tyrimo programos gali turėti nuorodas į daugelį kitų trečiųjų šalių svetainių, kurios „Cint“ nuomone, gali pasiūlyti naudingos informacijos. Čia „Cint“ aprašomos politikos ir procedūros netaikomos toms interneto svetainėms. „Cint“ rekomenduoja jums atidžiai perskaityti kiekvienos svetainės, kurioje apsilankote, privatumo pranešimus ar politikas, kad gautumėte informacijos apie jų privatumo, saugos, duomenų rinkimo ir platinimo politikas. Dalyvaudami bet kurioje iš mūsų apklausų ar kitų rinkos tyrimo programų arba apsilankę bet kurioje iš mūsų interneto svetainių po privatumo pranešimo pakeitimo, jūs laisvai ir konkrečiai suteikiate mums savo leidimą rinkti, naudoti, persiųsti ir atskleisti savo asmeninę informaciją tuomet galiojusiame privatumo pranešime nurodytu būdu.

SUSISIEKITE SU MUMIS
„Cint“ labai vertina jūsų nuomonę ir atsiliepimą. Jei norite peržiūrėti, pataisyti arba ištrinti savo asmeninius duomenis arba turite klausimų, pastabų ar pasiūlymų arba, jei norėtumėte atsisakyti dalyvauti apklausose, kitose rinkos tyrimo programose arba turite klausimų dėl savo asmeninių duomenų, kreipkitės į mus:

El. paštu adresu: privacy@cint.com

Arba paprastu paštu adresu:

„Cint AB“
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stokholmas, Švedija

GAVĖJAS: privatumo apsaugos pareigūnas