Participant privacy notice (TH)

คำแถลงความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมการวิจัย Cint

วันที่มีผล: 28 กุมภาพันธ์ 2018
แก้ไขล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018

คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะอธิบายว่า Cint AB (“Cint”) ใช้งาน (รวบรวม, จัดเก็บ, และใช้งานข้อมูลในเชิงอื่นๆ) ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (“ข้อมูลส่วนตัว” ซึ่งอาจอ้างอิงรวมถึงข้อมูลตัวตนส่วนบุคคล หรือ “PII” ด้วย) และข้อมูลอื่นๆที่อธิบายไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกในบัญชี (“สมาชิกในบัญชี”) ของบัญชีที่เป็นของหนึ่งในเจ้าของบัญชี (“เจ้าของบัญชี”) ของเรา หรือเป็นผู้เข้าร่วม (“ผู้เข้าร่วม”) ที่ได้รับการชักนำมาสู่แบบสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ จากหนึ่งในลูกค้า (“ลูกค้า”) ของเรา หรือหุ้นส่วน (“หุ้นส่วน”) การเข้าร่วมของคุณอาจได้รับการควบคุมโดยคำแถลงความเป็นส่วนตัวจากหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเราด้วย

Cint ก่อตั้งขึ้นในกลุ่มประเทศ EU และข้อมูลในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้จะอิงจากกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (2016/679) หรือ GDPR ซึ่งกำหนดมาตรฐานระดับสูงที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม อาจมีการปรับใช้กฎข้อบังคับความเป็นส่วนตัวอื่นๆ ร่วมด้วย ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่คุณพำนัก คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้กับประชากรของทุกประเทศทั่วโลก

Cint จะ, และจะกำหนดให้หน่วยงานในเครือจัดสร้างและคงไว้ซึ่งขั้นตอนทางธุรกิจที่สอดคล้องคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Cint คือใคร
Cint คือแพลตฟอร์มสำหรับการทำวิจัยและศึกษาข้อมูลเชิงลึกระดับโลกผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเชื่อมโยงเจ้าของบัญชีเข้ากับกับนักวิจัยตลาด, แบรนด์ต่างๆ และสมาชิกในบัญชี และผู้เข้าร่วมวิจัยเพื่อให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลและความคิดเห็นของผู้บริโภค มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน Cint ยังมีสาขาในเมืองใหญ่ต่างๆ ทั่วทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชียแปซิฟิก

ผู้เข้าร่วมการสำรวจตลาดแต่ละคนบนแพลตฟอร์มของ Cint ทั้งจากการเป็นสมาชิกในบัญชีของหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเรา ซึ่งเป็นหนึ่งในหุ้นส่วนซึ่งกำกับดูแลผู้เข้าร่วมให้มาทำการสำรวจ หรือจากโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ สมาชิกบัญชีและผู้เข้าร่วมจะมีส่วนร่วมในการสำรวจ หรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ เพื่อโอกาสในการได้รับและแลกรับรางวัล และสิ่งจูงใจต่างๆ สำหรับการเข้าร่วม

เจ้าของบัญชี Cint และหุ้นส่วนซึ่งกำกับดูแลผู้เข้าร่วมให้มาทำการสำรวจ หรือจากโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ คือผู้ควบคุมข้อมูลซึ่งจะกำหนดวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลได้ Cint จะดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลเท่านั้น ตามคำขอจากผู้ควบคุมข้อมูล

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกใช้งานเพื่อจุดประสงค์หลายประการ ซึ่งจะอธิบายไว้ด้านล่างพร้อมทั้งตัวอย่างหมวดหมู่ข้อมูลส่วนตัวสำหรับจุดประสงค์แต่ละชนิด รายละเอียดที่ชัดเจนของการใช้งานข้อมูลส่วนตัวอาจมีการอธิบายเพิ่มเติมไว้ภายในแบบสำรวจ หรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ด้วย หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ทางเรายินดีให้คุณติดต่อมาได้เสมอตามที่ระบุไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ทางด้านล่าง

Cint ปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ
การลงทะเบียนและเข้าร่วมในบัญชีที่อยู่ในการครอบครองของหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเราเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Cint คุณสามารถดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Cint ได้ ที่นี่

การเข้าร่วมในการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ถือเป็นความสมัครใจของคุณโดยสมบูรณ์ และ Cint ใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณจากการยินยอมของคุณแล้ว การสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ จะได้รับการกำกับดูแลโดยลูกค้าของ Cint, หุ้นส่วน หรือบุคคลที่สาม และข้อมูลที่รวบรวมโดยเกี่ยวเนื่องกับการสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ เหล่านั้นจะไม่ขึ้นอยู่กับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

Cint กระทำการเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล Cint มุ่งมั่นที่จะดำเนินตามหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวโดยการปรับใช้กฎหมาย, มาตรการ, และข้อบังคับต่างๆ และมาตรการของมาตรฐานการปรับใช้ของสมาคมวิจัยทางการตลาดและการสำรวจข้อคิดเห็น ซึ่งรวมถึง (โดยไม่บังคับ) ESOMAR (www.esomar.org) และ Insight Association (www.insightsassociation.org)

ข้อมูลส่วนตัวของคุณได้รับการเก็บรวบรวมอย่างไร?
ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรวบรวมอยู่เสมออย่างเป็นธรรมและตามข้อกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ตัวอย่างเช่น Cint อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของคุณเมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการ/หรือเมื่อเข้าร่วมในบัญชีของหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเรา, ทำแบบสำรวจ, เข้าร่วมในโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ หรือโดยอัตโนมัติ หรือด้วยขั้นตอนอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในส่วน “ข้อมูลใดบ้างที่ได้รับการเก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีอัตโนมัติ?” ทางด้านล่าง

Cint จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาดเท่านั้น

ข้อมูลส่วนตัวใดบ้างที่ได้รับการเก็บรวบรวมและประมวลผล?
ข้อมูลส่วนตัวที่ประมวลผลแล้วอาจประกอบด้วยชื่อ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, วันเกิด, และข้อมูลอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันของคุณ Cint อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวโดยตรงจากคุณเมื่อคุณสมัครใจมอบให้ Cint หรือ Cint อาจได้รับข้อมูลส่วนตัวจากเจ้าของบัญชี, ลูกค้า หรือบริษัทวิจัยตลาดต่างๆ ของเรา ซึ่งได้รับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมแล้ว สำหรับสมาชิกบัญชีของบัญชีจากหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเรา Cint จะเก็บรวบรวมข้อมูลตามคำแนะนำของพวกเขา

Cint อาจหาข้อมูลส่วนตัวมาจากเจ้าของฐานข้อมูลผู้ซึ่งรับรองกับเราว่าฐานข้อมูลของพวกนั้นเขาประกอบด้วยเฉพาะข้อมูลจากผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมเท่านั้น และยอมให้แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของพวกเขาได้ ท้ายที่สุด Cint อาจเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากแหล่งที่เปิดเผย อย่างเช่นสมุดโทรศัพท์ เป็นต้น

ในบางโอกาส Cint อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนักอยู่ ซึ่งอาจประกอบด้วยเชื้อชาติหรือชาติกำเนิด, ประวัติสุขภาพ, ข้อมูลด้านการเงิน, ความเห็นทางการเมืองและศาสนา หรือความเชื่อทางปรัชญา หาก Cint ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อน Cint จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณก่อนเสมอ

คุณอาจส่ง, อัปโหลด หรือถ่ายทอดเนื้อหาหรือวัตถุดิบ ได้แก่รูปภาพ, วิดีโอ, และ/หรือเนื้อหาหรือวัตถุดิบอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันหรือเกี่ยวข้องกัน ซึ่งอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัวของคุณด้วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเข้าร่วมในการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ข้อมูลส่วนตัวนั้นอาจได้รับการใช้งานและเปิดเผยตามที่ได้ระบุไว้ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และไม่ควรรวมเอาสื่อเสียง, วิดีโอ, รูปภาพ, หรืออื่นใดที่เป็นของผู้อื่นที่ไม่ใช่คุณเอาไว้

ข้อมูลส่วนตัวจะได้รับการเก็บรวบรวมและประมวลผลอย่างไร?
Cint อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเหตุผลหลายประการ รวมถึง:

 • อนุญาตให้คุณเข้าร่วมในบัญชีของหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเรา;
 • รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับคุณ เพื่อให้ Cint สามารถเจาะจงเป้าหมายการสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ สำหรับคุณได้ดีขึ้น;
 • ติดต่อกับคุณเพื่อเชิญคุณเข้าร่วมในการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ;
 • อัปเดตประวัติที่เราเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้;
  จัดการโครงการจูงใจของเรา และเติมเต็มคำขอการจูงใจของคุณ;
 • ยอมให้คุณเข้าร่วมในการชิงโชค (หากได้รับอนุญาต);
 • เพื่อตอบกลับข้อความหรือคำขอใดๆ ที่คุณอาจส่งถึงเรา;
 • ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของคุณ หรือตอบแบบสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ของคุณ;
 • มอบบริการและการสนับสนุนให้แก่คุณ;
 • ตรวจจับและป้องกันการละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงของเรา;
 • เพื่อสืบสวนกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นการหลอกลวง หรือฝ่าฝืนสิทธิ์ของอีกฝ่าย;
 • เพื่อตอบสนองการร้องขอข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของรัฐ หรือตามที่กฎหมายต้องการ;
 • เพื่อเชื่อมต่อกับการขาย, งานมอบหมาย, หรือการโยกย้ายอื่นๆ เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ในกรณีนี้ Cint จะพยายามดำเนินการด้านการพาณิชย์อย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ซื้อจะยอมรับในการปฏิบัติกับข้อมูลส่วนบุคคลตามแนวทางของคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้; หรือ
 • การอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคุณแล้ว

โปรดทราบว่าการได้รับอีเมลสื่อสารอาจเป็นเงื่อนไขสำหรับเข้าร่วมการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ของเรา คุณสามารถถอนตัวจากการรับอีเมลเหล่านี้ได้โดยการเลิกสมัครรับการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ

Cint รับรองว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต้องได้รับอนุญาตเสมอ โดยปกติแล้ว Cint จะกระทำโดยได้รับความยินยอมจากคุณ อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีจริงๆ ที่ Cint อาจต้องใช้ข้อกำหนดทางกฎหมายเพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนตัว

หากข้อกำหนดทางกฎหมายอนุญาตให้ Cint ดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณ และคุณทำการเพิกถอนการยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ อาจไม่แน่เสมอไปว่า Cint จะยุติการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวนั้นตาม ตัวอย่างเช่น เมื่ออยู่ภายในคำสั่งทางกฎหมายให้ประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณต่อไปเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง เช่น เพื่อเก็บรักษาสำเนาธุรกรรมทางการพาณิชย์เอาไว้เป็นเวลาอย่างน้อยเจ็ดปี

ข้อมูลใดที่ได้รับการเก็บรวบรวมโดยเทคโนโลยีอัตโนมัติ?
Cint อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณพำนักอยู่ ข้อมูลบางอย่างอาจได้รับการกำหนดให้เป็นข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ และความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นั้น รวมถึง (แต่ไม่จำกัดว่าต้องเป็น) ระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์, แอปพลิเคชันอื่นๆ บนอุปกรณ์ของคุณ, ข้อมูลคุ้กกี้, IP address, ผู้ให้บริการเครือข่ายของอุปกรณ์, ชนิดของอุปกรณ์, เขตเวลา, สถานะเครือข่าย, ชนิดของเบราว์เซอร์, ตัวบ่งชี้เบราว์เซอร์, หมายเลขประจำเฉพาะของเครื่อง (อย่างเช่นรหัสสำหรับการวิเคราะห์หรือโฆษณา) ID ผู้ใช้งานจากผู้ให้บริการเครือข่าย (หมายเลขเฉพาะที่ผู้ให้บริการเครือข่ายมอบให้คุณ), Media Access Control (MAC) address, ตัวบ่งชี้การโฆษณาบนมือถือ, ตำแหน่งที่ตั้ง และข้อมูลอื่นๆ ทั้งตัวมันเองเดี่ยวๆ หรือทำงานร่วมกันที่อาจใช้สำหรับระบุตัวตนอุปกรณ์ของคุณโดยเฉพาะ เทคโนโลยีบางอย่างดังที่ระบุไว้ด้านล่าง:

คุ้กกี้:

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งาน ซึ่งเว็บไซต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของผู้ใช้งานนั้นเป็นผู้บันทึกไว้ Cint จะวางคุ้กกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณเพื่อการสำรวจและควบคุมโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการป้องกันการฉ้อโกง

Cint ยังอาจใช้งานการติดตามคุ้กกี้, แท็ก, และสคริปต์ต่างๆ เพื่อติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณโดยอิงจากกิจกรรมของคุณในเว็บไซต์ของเราหรือของบุคคลที่สาม Cint อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกำหนดสิ่งที่คุณเห็น, คลิก, หรือมีปฏิสัมพันธ์ด้วยกับโฆษณาออนไลน์หรือโปรโมชันที่ Cint กำลังดำเนินงานอยู่ เพื่อช่วยประเมินหนึ่งในลูกค้าที่เราทำผลสำรวจ ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ Cint อาจเลือกคุณสำหรับการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นด้วย ซึ่งจะใช้คุ้กกี้สำหรับนำเสนอคุณต่อโฆษณาหรือโปรโมชันที่กำหนดไว้ก่อนการสำรวจหรือกิจกรรมโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ เพื่อการประเมินโฆษณาหรือโปรโมชันตามที่กำหนดไว้

ด้วยความยินยอมของคุณ ลูกค้าหรือหุ้นส่วนของ Cint อาจทำการวางคุ้กกี้ไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ และใช้คุ้กกี้, แท็ก, และสคริปต์เหล่านั้นในการติดตามข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณในบางเว็บไซต์ ลูกค้าหรือหุ้นส่วนของ Cint อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อกิจกรรมการสำรวจตลาดหลายประการ

หากคุณต้องการ คุณสามารถเลือกที่จะไม่ยินยอมหรือเลือกที่จะไม่ยอมรับการใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้ โดยการปรับค่าความเป็นส่วนตับนเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ เพื่อทำการลบคุ้กกี้ออกเมื่อออกจากเว็บไซต์ หรือเมื่อคุณทำการปิดเบราว์เซอร์ คุณอาจปรับแต่งเบราว์เซอร์ของคุณให้ปิดกั้นการใช้คุ้กกี้ การไม่ยินยอม ลบคุ้กกี้ หรือปิดกั้นคุ้กกี้อาจทำให้คุณไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ หรือส่งผลกระทบด้านลบต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนตัวจากการใช้งานคุ้กกี้กรุณาอ้างอิงจากส่วนที่ชื่อ “ฉันจะถอนตัวได้อย่างไร?”

การใช้งานคุ้กกี้ของ Cint จะต้องได้รับความยินยอมจากคุณเสมอ

หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้ของ Cint กรุณาคลิก ที่นี่

ตัวบ่งชี้การโฆษณาบนมือถือ:

ตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือคือค่าตัวเลขและตัวอักษรที่บ่งชี้ถึงสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตเครื่องนั้น บน iOS ตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือจะถูกเรียกว่า “Identify For Advertisers” (IDFA หรือสั้นๆ ว่า IFA) บน Android ตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือจะถูกเรียกว่า GPS ADIA (หรือ Google Play Services ID สำหรับ Android) Cint อาจเก็บรวบรวมตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือหรือได้รับมาจากหุ้นส่วน Cint อาจใช้งานตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือในโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับลูกค้าหรือหุ้นส่วน ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณ Cint อาจเลือกคุณสำหรับการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ซึ่งตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือจะได้รับการใช้งานเพื่อนำเสนอคุณสู่โฆษณามือถือหรือโปรโมชันที่กำหนดไว้ก่อนกิจกรรมการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ เพื่อการประเมินโฆษณามือถือหรือโปรโมชันตามที่กำหนดไว้

Cint จะเก็บรวบรวมหรือได้รับตัวบ่งชี้การโฆษณามือถือด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น

เว็บบีคอน:

เว็บบีคอน (หรือที่รู้จักกันในชื่อของ แท็ก, clear gif หรือ 1×1 pixel) ประกอบด้วยกลุ่มโค้ดขนาดเล็ก ที่ฝังไว้ภายในเว็บเพจหรืออีเมล พวกมันอาจเป็นหรือไม่เป็นภาพกราฟิกที่มองเห็นได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเว็บบีคอนก็ได้ และบ่อยครั้งที่รูปภาพนั้นได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กลมกลืนเข้ากับพื้นหลังของเว็บเพจหรืออีเมล

Cint อาจใช้เว็บบีคอนในข้อความอีเมลของเราเพื่อช่วยในการกำหนดว่าข้อความของเราจะเปิดหรือไม่ และเพื่อยืนยันการคลิกใดๆ ผ่านทางลิงก์ภายในอีเมล หรือในโฆษณา หรือการวิจัยเว็บไซต์เพื่อตัดสินว่าผู้เข้าร่วมได้ชมโฆษณาหรือเนื้อหาออนไลน์อื่นๆ ที่ Cint กำหนดมาตรวัดแล้วหรือไม่ Cint และตัวแทนที่ได้รับอนุญาตแล้วอาจเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวเข้ากับเว็บบีคอนเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงานและวิจัย

ข้อมูลการระบุพิกัด:

Cint อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการระบุพิกัดจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ Cint อาจใช้งานข้อมูลการระบุพิกัดของคุณเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาด รวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การวิจัยโฆษณา หรือกิจกรรมวิจัยตลาดอื่นๆ ที่ใช้การติดตามเป็นพื้นฐาน Cint ต้องได้รับการยินยอมจากคุณก่อนหาก Cint จะทำการเก็บรวบรวมหรือใช้งานข้อมูลการระบุพิกัดของคุณ

ลายนิ้วมือดิจิทัล:

Cint อาจใช้เทคโนโลยีลายนิ้วมือดิจิทัลเพื่อรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณและ/หรือคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของคุณ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่น IP address เช่นเดียวกับข้อมูลที่ไม่ได้เป็นส่วนตัวอย่างเช่นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์หรือหมายเลขเวอร์ชันของเบราว์เซอร์ เทคโนโลยีนี้สร้างตัวบ่งชี้เอกลักษณ์คอมพิวเตอร์ที่อาจใช้สำหรับป้องกันการฉ้อโกง หรือเพื่อระบุและติดตามการเข้าร่วมของคุณในการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ และจำกัดการเข้าร่วมให้สอดคล้องกับความต้องการของการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ที่กำหนดไว้

ข้อมูลโซเชียลมีเดีย:

คุณอาจได้รับข้อเสนอโอกาสในการเข้าร่วมการสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ผ่านการใช้หรือด้วยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย หากคุณเลือกที่จะเข้าร่วมการสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ผ่านการใช้หรือด้วยการใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย เมื่อได้รับความยินยอมจากคุณแล้ว Cint อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลโปรไฟล์บางอย่างที่เก็บไว้ในบัญชีโซเชียลมีเดียของคุณ

ไฟล์ประวัติ:

Cint รวบรวมและเก็บข้อมูลบางอย่างไว้โดยอัตโนมัติระหว่างเข้าร่วมการสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกประวัติข้อมูลที่เบราว์เซอร์ส่งให้เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ประวัติในเซิร์ฟเวอร์นี้อาจรวมถึงข้อมูลอย่างเช่นคำขอจากเว็บ, IP address, ชนิดของเบราว์เซอร์, ภาษาของเบราว์เซอร์, วันที่และเวลาที่คุณขอ และคุ้กกี้หนึ่งหรือหลายตัวที่อาจระบุเอกลักษณ์ของเบราว์เซอร์ของคุณ ข้อมูลนี้จะได้รับการลบเป็นระยะตามส่วนหนึ่งของขั้นตอนซ่อมบำรุงทั่วไป

ข้อมูลที่ Cint เก็บรวบรวมจากบุคคลที่สาม:

Cint อาจได้รับข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลทางสถิติและ/หรือพฤติกรรมจากบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูล, เครือข่ายโฆษณา, สำนักบริการข้อมูล, ซัพพลายเออร์วิจัยตลาดรายอื่นๆ และ/หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Cint อาจใช้ข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลทางสถิติและ/หรือพฤติกรรมจากบุคคลที่สามเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงการตรวจสอบข้อมูล, การผนวกข้อมูล, การพัฒนาข้อมูลการตลาดเชิงลึก, วัตถุประสงค์เพื่อตรวจจับการฉ้อโกง

ใครที่ Cint แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวด้วย?
Cint จะไม่ทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณพร้อมใช้งานได้โดยบุคคลที่สามโดยปราศจากการยินยอมของคุณ เว้นแต่ว่าจะเป็นความต้องการโดยกฎหมาย ตามที่จะระบุไว้ต่อไปด้านล่าง

หากการสำรวจและโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่รวมถึงการเปิดให้บุคคลที่สามใช้งานข้อมูลส่วนตัวได้ Cint จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะหากคุณยินยอมเท่านั้น หากข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกใช้งานในแบบจำลองสถิติเพื่อให้เข้าใจแนวโน้มและความต้องการได้ดียิ่งขึ้นท่ามกล่างกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ชมภายในกลุ่มประชากรทั่วไป เฉพาะข้อมูลส่วนตัวที่จำกัดการแบ่งปันเท่านั้นจึงจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยตลาด และแน่นอนว่าด้วยความยินยอมของคุณเท่านั้น

Cint อาจเผยข้อมูลส่วนตัว, ข้อมูลโปรไฟล์, หรือข้อมูลวิจัยอื่นๆ ของคุณให้กับบุคคลที่สามดังนี้:

 • เพื่อเชื่อมต่อกับบริการวิจัยการตลาดของเรา (รวมทั้งโครงการจูงใจของเราด้วย) แก่เจ้าหน้าที่, คู่สัญญา, หรือหุ้นส่วนของเราที่อำนวยความดวกด้านบริการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะถูกจำกัดการใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณในทางอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อมอบบริการให้แก่ Cint;
 • กับเจ้าหน้าที่, คู่สัญญา หรือหุ้นส่วนของ Cint เพื่อเชื่อมต่อกับบริการที่บุคคลหรือหน่วยงานเหล่านี้ดำเนินการให้, หรือด้วยกันกับ Cint เจ้าหน้าที่, คู่สัญญา หรือหุ้นส่วนเหล่านี้จะถูกจำกัดการใช้ข้อมูลนี้ในทางอื่นใดนอกเหนือจากเพื่อมอบบริการให้แก่ Cint ตัวอย่างเช่น Cint อาจมอบข้อมูลส่วนตัวให้เจ้าหน้าที่, คู่สัญญา หรือหุ้นส่วนเพื่อจัดทำเว็บไซต์แบบสำรวจของเรา เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือประมวลผลบริการต่างๆ หรือเพื่อส่งข้อมูลให้คุณตามที่ร้องขอ แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ของพวกเขาเองที่ไม่เกี่ยวกับงานใดๆ ที่พวกเขาทำให้เราได้;
 • กับลูกค้าของ Cint แต่ในกรณีนี้ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับการแบ่งปันเฉพาะกับลูกค้าที่:
  i) ได้รับการยินยอมจากคุณแล้ว หรือ ii) เพื่ออนุญาตวัตถุประสงค์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมาตรการของ Insight Association และ ESOMAR
 • เพื่อเชื่อมต่อกับคำขอหรือข้อกำหนดของกฎหมายใดๆ ที่มาจากอำนาจรัฐ เพื่อเป็นไปตามความปลอดภัยของชาติหรือข้อกำหนดของการบังคับใช้กฎหมาย;
 • ตามขั้นตอนทางกฎหมาย เพื่อกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง;
 • เมื่อ Cint เชื่อว่าการเผยข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น หรือเหมาะควรเพื่อป้องกันอันตรายทางกายภาพหรือภาวะสูญเสียด้านการเงิน หรือที่เกี่ยวกับกิจกรรมต้องสงสัยหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายจริง;
 • เพื่อเชื่อมต่อกับการขาย, งานมอบหมาย, หรือการโยกย้ายอื่นๆ ของ Cint ซ฿่งในกรณีดังกล่าว Cint จะต้องการให้ผู้ซื้อรายใดก็ตามเห็นชอบด้วยกับการรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นไปตามคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ในเหตุการณ์ที่ฝ่ายขาย, งานมอบหมาย, หรือ
 • การโยกย้ายอื่นๆ ของ Cint ไม่ครบถ้วนกับผู้ซื้อที่คาดหวังไว้ Cint จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามไม่ใช้งานหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม และเพื่อลบอย่างสมบูรณ์; หรือ
  การอื่นๆ ที่ได้รับอนุญาตจากคุณแล้ว

Cint อาจอนุญาตข้อมูลส่วนตัวที่ถูกจำกัดบางอย่างแก่บุคคลที่สาม (เช่นโบรกเกอร์ข้อมูล, ผู้รวบรวมข้อมูล, ฯลฯ) เพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยตลาด รวมถึงแต่ปราศจาก

ข้อจำกัดการออกใบอนุญาตของข้อมูลระดับบุคคลและ/หรือระดับรวม (เช่น ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ซื้อหรือใช้งาน, ข้อมูลการเข้าเยี่ยมเว็บไซต์, ประวัติการค้นหาอินเทอร์เน็ต, ฯลฯ) สำหรับการพัฒนาข้อมูลเชิงลึกของผู้ชม และ/หรือแบบจำลองที่คล้ายคลึงกัน สำหรับ

วัตถุประสงค์ของการขายข้อมูลดังกล่าวให้กับลูกค้าบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการทำการวิเคราะห์และมอบข้อมูลข่าวสารทางการตลาด ข้อมูลนี้อาจได้รับการแบ่งปันผ่านทางคุ้กกี้ (cookie ID), ตัวบ่งชี้การโฆษณาบนมือถือ, ที่อยู่อีเมล หรือวิธีการอื่นๆ หลังจากดำเนินการแบบจำลองหรือการรวมกลุ่มที่คล้ายคลึงกันแล้ว ข้อมูลส่วนตัวนั้นจะถูกลบไป

นอกจากนี้ การบ่งชี้ข้อมูลและข้อมูลที่รวบรวมได้โดยวิธีอัตโนมัติอาจได้รับการมอบให้แก่บุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึงลูกค้า, หุ้นส่วน

เจ้าหน้าที่และ/หรือผู้จัดจำหน่ายเพื่อวัตถุประสงค์ในการระบุผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อการสำรวจหรือสื่อสาร, ตรวจสอบ และ/หรือป้องกันการฉ้อโกง, การจับคู่ฐานข้อมูล, การตรวจสอบข้อมูล, การผนวกข้อมูล, การทำรหัส, การแบ่งส่วนข้อมูล, และรางวัล, การจูงใจ, และ/หรือการชิงโชค หรือบริการโปรโมชันที่เกี่ยวข้อง

Cint อาจคงไว้ซึ่งข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่ระบุได้โดยเครื่องจักร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในคำร้องของคุณ และ/หรือข้อกำหนดทางธุรกิจของ Cint ตัวอย่างเช่น Cint อาจเก็บที่อยู่อีเมลของผู้เข้าร่วมที่ถอนตัวไปแล้วเอาไว้เพื่อรับรองว่า Cint จะตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ ข้อมูลส่วยตัวใดๆ ที่ยังเก็บไว้จะเป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่บังคับใช้

อีกครั้ง Cint จะแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของคุณเฉพาะหากคุณยินยอมเท่านั้น

Cint เก็บรวบรวมข้อมูลจากเด็กๆ ด้วยหรือไม่?
Cint ไม่ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากเด็กๆ ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่ผู้ปกครองจะต้องให้ความยินยอมก่อน หาก Cint ตระหนักได้ว่า Cint ได้ทำการเก็บข้อมูลส่วนตัวจากเด็กๆ ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ซึ่งผู้ปกครองจะต้องให้ความยินยอมก่อน Cint จะลบข้อมูลส่วนตัวนั้นออกจากฐานข้อมูลของเราทันที

Cint มีมาตรการป้องกันอย่างไรบ้างเพื่อช่วยรับรองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณ?
ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของคุณคือสิ่งสำคัญสำหรับเรา ดังนั้น Cint จึงได้วางมาตรการป้องกันทางเทคนิก, กายภาพ, และมาตรการจัดการความปลอดภัยเพื่อปกป้องข้อมูลที่ Cint รวบรวมมาได้ เฉพาะพนักงานที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลของคุณเพื่อดำเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นจึงจะได้รับการอนุมัติให้เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวได้

แม้ Cint จะปรับใช้มาตรการป้องกันแล้ว การส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเครือข่ายมือถืออาจไม่ปลอดภัยโดยสมบูรณ์ และ Cint ไม่รับรองความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลออนไลน์ Cint จะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการที่บุคคลทำการส่งข้อมูลส่วนตัวนั้มายัง Cint

การคงอยู่ของข้อมูลส่วนบุคคล
Cint จะเก็บข้อมูลส่วนตัวไว้ไม่นานเกินที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณแล้ว ระยะเวลานี้ยังจะอ้างอิงตามสัญญาผูกพันที่ Cint, หรือหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเรา, หรือหุ้นส่วนของเราได้ทำไว้กับคุณ, ระยะเวลาบังคับใช้ของข้อจำกัด (เพื่อการร้องเรียน) หรือตามข้อบังคับของกฎหมาย

สิทธิ์ของคุณ
คุณมีสิทธิ์ในการพิจารณา, แก้ไข, หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณได้ตามข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ:

 • สิทธิในการเข้าถึง — คุณมีสิทธิ์ในการได้รับการยืนยันและข้อมูลเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ
 • สิทธิในการแก้ไข — ให้ถูกต้อง คุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ของคุณที่ไม่แม่นยำให้ถูกต้อง
 • สิทธิ์ในการลบ — คุณมีสิทธิ์ในการทำให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกลบ (สิทธิ์นี้จำกัดเฉพาะข้อมูลที่เป็นไปตามกฎและข้อบังคับทางกฎหมายเท่านั้น อาจดำเนินการด้วยการยินยอมของคุณ หากคุณเพิกถอนความยินยอมให้ดำเนินการต่อ)
 • สิทธิ์จำกัดการดำเนินการข้อมูล — คุณมีสิทธิ์ในการเรียกร้องให้การดำเนินการข้อมูลส่วนตัวของคุณถูกจำกัดไว้ (ระหว่างขั้นตอนการสืบสวนใดๆ เพื่อเป็นการเคารพคำขอของคุณ Cint จะถูกจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของคุณไว้
 • สิทธิ์ในการขนย้ายข้อมูล — คุณมีสิทธิ์ในการโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณไปยังบุคคลอื่น (สิทธิ์นี้จำกัดเฉพาะข้อมูลที่คุณมอบให้เท่านั้น)

หากคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ที่คุณมี คุณสามารถติดต่อเราเพื่อยื่นคำร้องได้โดยใช้

ข้อมูลติดต่อในส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง

เมื่อทำการขอรับข้อมูลจากบุคคล Cint จะพยายามมอบข้อมูลที่ร้องขอมาให้ภายใน 30 วัน เพื่อให้เวลาดำเนินการคำร้องที่สมเหตุสมผลและตอบกลับภายในกรอบเวลานั้น หากจำเป็นต้องมีเวลาเพิ่ม Cint จะแจ้งให้คุณทราบภายใน 30 วัน

อย่างไรก็ตาม ในบางสถานการณ์ Cint อาจไม่สามารถมอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบางอย่างใด ซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อ:

 • การมอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจะเหมือนกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวให้กับบุคคลที่สาม
 • การเผยข้อมูลนั้นจะเป็นการเผยข้อมูลทางการพาณิชย์ที่เป็นความลับ; หรือ
 • ข้อมูลได้รับการรวบรวมมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสืบสวนทางกฎหมาย

หาก Cint ปฏิเสธคำขอของบุคคล ’ สำหรับการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพวกเขา Cint จะอธิบายให้บุคคลนั้นเข้าใจถึงเหตุผลในการปฏิเสธ

ฉันจะถอนตัวได้อย่างไร?
การตัดสินใจเข้าร่วมของคุณในแบบสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ, ตอบกลับคำถามแบบสำรวจที่กำหนด หรือมอบข้อมูลส่วนตัวให้ รวมถึงข้อมูลส่วนตัวที่ละเอียดอ่อนด้วย จะได้รับการเคารพเสมอ

คุณอาจเลือกว่าจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมในการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ บางอย่าง, ปฏิเสธการตอบคำถามบางอย่าง หรือหยุดการเข้าร่วมได้ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หากมอบข้อมูลบางอย่างไม่สำเร็จ หรือการเข้าร่วมการสำรวจบางอย่างโดยสมบูรณ์อาจทำให้คุณไม่ได้รับค่าชดเชยหรือไม่ได้เข้าร่วมการศึกษาวิจัยบางอย่างในอนาคต สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจูงใจ กรุณาอ้างอิงจากข้อตกลงและเงื่อนไขของ Cint โดยคลิกที่นี่

สมาชิกบัญชีของบัญชีของหนึ่งในเจ้าของบัญชีของเราซึ่งไม่ประสงค์จะเข้าร่วมในแบบสำรวจ, โครงการวิจัยตลาดอื่นๆ หรือเป็นหัวข้อใช้งานของเทคโนโลยีอัตโนมัติ หรือกิจกรรมอื่นๆ รวมทั้งคุ้กกี้ สามารถถอนตัวได้โดยไปที่หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของช่องทางสมาชิกของบัญชีที่คุณเข้าร่วมอยู่ หน้าการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวยังสามารถเข้าถึงได้โดยการคลิกที่ลิงก์สำหรับถอนตัวในเอกสารการเชิญเข้าร่วมการสำรวจ และสุดท้าย สมาชิกบัญชีและผู้เข้าร่วมสามารถติดต่อเราได้โดยการใช้ข้อมูลติดต่อที่มอบให้ไว้ในส่วน “ติดต่อเรา” ทางด้านล่าง

นโยบายข้อมูลข้ามเขต
Cint เก็บข้อมูลไว้ในสหภาพยุโรป (EU) และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) อย่างไรก็ตาม ในฐานะขององค์กรระดับโลก บริษัทในเครือ Cint หรือผู้ให้บริการที่ไม่อยู่ในเครืออาจเก็บรวบรวม, ประมวลผล, จัดเก็บ หรือโอนย้ายข้อมูลส่วนตัวของคุณไปนอกประเทศเดิมของคุณได้

EU และเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA):

หน่วยงานทางกฎหมายของ Cint ที่อยู่นอก EU และ EAA ได้ทำสัญญาปกป้องข้อมูลภายในของบริษัท โดยใช้ข้อสัญญามาตรฐาน ซึ่งจัดทำโดยคณะกรรมาธิการยุโรป Cint มีสัญญากับผู้ให้บริการและผู้ให้บริการธุรกิจรายอื่นๆ ที่ต้องการให้คู่สัญญาเคารพข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นความลับ และเพื่อจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของยุโรปตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลของยุโรปที่บังคับใช้

สหพันธรัฐรัสเซีย:

ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันข้อมูลของสหพันธรัฐรัสเซีย Cint จะเก็บรวบรวม, ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวของพลเมืองสหพันธรัฐรัสเซีย ในสหพันธรัฐรัสเซีย และหลังจากนั้นจะถ่ายโอนข้อมูลดังกล่าวไปยังสหภาพยุโรปหรือ EEA เท่านั้น

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม
คำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะปรับใช้เฉพาะกับการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ของเรา และไม่ใช้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นๆ การสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ของเราอาจประกอบด้วยลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ของบุคคลที่สามซึ่ง Cint เชื่อว่าอาจมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ นโยบายและขั้นตอนที่ Cint อธิบายไว้ที่นี้จะไม่ปรับใช้กับเว็บไซต์เหล่านั้น Cint ขอแนะนำให้คุณอ่านคำแถลงความเป็นส่วนตัวหรือนโยบายของแต่ละเว็บไซต์ที่คุณเข้าไปเยี่ยมชมอย่างละเอียด เพื่อทราบถึงนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว, ความปลอดภัย, การเก็บรวบรวมข้อมูล และการจัดจำหน่าย ในการเข้าร่วมการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ใดๆ ก็ตามของเรา หรือเว็บไซต์ใดๆ ของเราตามการเปลี่ยนแปลงของคำแถลงความเป็นส่วนตัว จะถือว่าคุณยินยอมให้เรามีอิสระและเจาะจงในการเก็บรวบรวม, ใช้งาน, โอนย้าย และเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณในลักษณะที่ระบุไว้เฉพาะในคำแถลงความเป็นส่วนตัว

ติดต่อเรา
Cint ให้คุณค่ากับผลตอบรับและความคิดเห็นของคุณเป็นอย่างมาก หากคุณต้องการพิจารณา, แก้ไข, หรือลบข้อมูลส่วนตัวของคุณ หรือมีข้อสงสัย, ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใดๆ หรือหากคุณต้องการถอนตัวจากการสำรวจหรือโครงการวิจัยตลาดอื่นๆ ของเรา หรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาติดต่อเรา:

ทางอีเมลที่: privacy@cint.com

หรือทางไปรษณีย์ที่:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

โปรดทราบ: เจ้าหน้าที่ควบคุมความเป็นส่วนตัว