Participant privacy notice (TR)

Cint Araştırma Katılımcısı Gizlilik Bildirimi

Geçerlilik Tarihi: 28 Şubat 2018
Son Düzenleme: 28 Şubat 2018

Bu Gizlilik Bildirimi, Cint AB (“Cint”)’in; sizin, Panel Sahiplerimizden (“Panel Sahipleri”) birisine ait bir panelin üyesi (“Panel Üyesi”) veya müşterilerimiz (“Müşteriler”) veya Ortaklarımızdan (“Ortaklar”) birisi tarafından idare edilen bir ankete ya da başka pazar araştırması programına katılan bir katılımcı (“Katılımcı”) olup olmadığınıza bakmaksızın bu Gizlilik Bildiriminde belirtilen size ait Kişisel Verileri (“Kişisel Veri” ifadesine Kişisel Tanımlanabilir bilgiler “PII” olarak da atıfta bulunulabilir) veya diğer bilgileri nasıl kullandığını (topladığını, muhafaza ettiğini, kullandığını ve açıkladığını ve başka şekilde kullandığını) tanımlar. Katılımınız ayrıca Panel Sahiplerimizden birisinin gizlilik bildirimine de tabi olabilir.

Cint, AB’de kurulmuştur ve bu Gizlilik Bildiriminde bulunan bilgilerde, Kişisel Verilerin korunmasına yönelik olarak yüksek standartlar sunan Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Düzenlemesi (2016/679) veya GDRP temel alınmıştır. Ancak, yaşadığınız yere bağlı olarak, başka gizlilik kanunları ve mevzuatları da geçerli olabilir. Bu Gizlilik Bildirimi dünya çapında her ülkede ikamet eden herkes için geçerlidir.

Cınt ve bağlı kuruluşları, bu Gizlilik Bildirimiyle uyumlu iş prosedürleri oluşturulması ve yürütülmesini sağlayacaktır.

CINT KİMDİR?
Cint, tüketici görüşleri ve verilerinin paylaşımı için, Panel Sahiplerini pazar araştırmacıları, markalar ve Panel Üyelerine bağlayan küresel bir çevrimiçi araştırma ve kavrama platformu sunmaktadır. Genel Merkezi İsveç’in Stockholm şehrinde bulunan Cint’in, Avrupa, Kuzey Amwrika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki büyük şehirlerde de ofisleri bulunmaktadır.

Cint platformunda, Panel Sahiplerimizden birisinin panelinde üyelik veya Katılımcıları bir anket veya başka pazar araştırması programına yönlendiren Ortaklarımızdan birisi aracılığıyla pazar araştırmasına katılan bireyler. Katılımları için ödüller ve teşvikler alma ya da kazanma fırsatı için anketlere veya başka pazar araştırması programlarına katılan Panel Üyeleri ve Katılımcılar.

Katılımcıları anketlere veya başka pazar araştırması programlarına yönlendiren Cint Panel Sahipleri ve Ortakları, Kişi Verilerinin işlenmesi amacı ve araçlarını belirleyen Veri Denetleyicileridir. Cint, Kişisel Verilerinizi, Veri Denetleyicisinin talebi üzerine yalnızca Veri İşleyici olarak işlemden geçirecektir.

Kişisel Verileriniz, aşağıda her bir amaç için Kişisel Bilgi kategori örnekleriyle birlikte açıklanan bir dizi amaçla kullanılabilir. Kişisel bilgilerin kullanımına yönelik olarak belirli ayrıntılar, anket veya başka pazar araştırması programında da açıklanabilir. Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması durumunda aşağıda “BİZE ULAŞIN” bölümünde açıklandığı gibi bizimle iletişime geçebilirsiniz.

CINT GİZLİLİĞİNİZİ KORUR
Panel Sahiplerimizden birisine ait bir panele kayıt ve katılım Cint’in Koşullar ve Şartlarına tabidir. Cint’in Koşullar ve Şartlarını burada bulabilirsiniz.

Anket veya başka pazar araştırması programına katılımınız tamamen isteğe bağlıdır ve Cint’in Kişisel Verilerinizi kullanımı onayınızla gerçekleşir. Cint’in Müşterileri, Ortakları veya başka üçüncü taraflarca yönetilen anketler ve başka pazar araştırma programları ve bu anket ve başka pazar araştırma programları ile bağlantılı olarak toplanan veriler bu Gizlilik Bildirimine tabi değildir.

Cint, Kişisel Verilerin gizliliğinin korunmasına çok önem verir. Cint; ESOMAR (www.esomar.org) İçgörü Birliği (www.insightsassociation.org) de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, gizlilik uygulamalarının yürürlükteki kanunlar, kurallar ve mevzuatlar ile geçerli pazar ve görüş anket araştırma birlikleri standart ve kurallarına uygun olması için çaba göstermektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZ NASIL TOPLANIR?
Kişisel Verileriniz, her zaman belirli amaçlar için adil ve kanuni yollarla toplanacaktır. Örneğin, Cint, siz Panel Sahiplerimizden birisinin paneline kayıt yaptırdığınızda veya katıldığınızda, bir anketi tamamladığınızda, başka bir pazar araştırma programına katıldığınızda veya otomatik araçlarla ya da aşağıda “OTOMATİK TEKNOLOJİLERİMİZLE HANGİ BİLGİLER TOPLANIR?” bölümünde açıklanan başka yöntemlerle Kişisel Verilerinizi toplayabilir.

Cint, Kişisel Verileri sadece pazar araştırması amacıyla toplar.

HANGİ KİŞİSEL VERİLER TOPLANIR VE İŞLENİR?
İşlemden geçirilen Kişisel Veriler, ad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi ve diğer benzer bilgileri içerebilir. Cint; siz gönüllü olarak Cint’e verdiğinizde doğrudan sizden Kişisel Veriler alabilir veya bir Katılımcının onayını alan Panel Sahiplerimizden, Müşterilerimizden veya pazar araştırma şirketlerinden de Kişisel Veriler elde edebilir. Panel Sahiplerimizden birisinin panelinde bulunan Panel Üyeleri için Cint, onların talimatlarına göre veri toplar.

Cint ayrıca, veri tabanlarının yalnızca Kişisel Verilerinin kullanımına ve paylaşımına izin veren bireylerden oluştuğunu bize garanti eden veri tabanı sahiplerinden de Kişisel Veriler elde edebilir. Son olarak Cint, telefon rehberleri gibi herkese açık kaynaklardan elde edilen Kişisel Verileri toplayabilir ve kullanabilir.

Zaman zaman Cint, yaşadığınız ülkeyle ilgili olan ve ırk veya etnik köken, sağlık kayıtları, mali bilgiler, siyasi görüşler, dini ya da felsefi inançları içerebilecek Hassas Kişisel Veriler de toplayabilir. Cint’in Hassas Kişisel Verilerinizi toplaması durumunda Cint her zaman sizin açık onayınızı alacaktır.

Ayrıca, Kişisel Verilerinizi içeren fotoğraf, video içeren içerik veya materyaller ve/veya diğer herhangi benzer veya alakalı içerik ve materyalleri de, örneğin anketlere veya başka pazar araştırması programlarına katılırken, gönderebilir, yükleyebilir veya aktarabilirsiniz. Bu tür Kişisel Veriler Gizlilik Bildiriminde belirtildiği şekilde kullanılabilir ve açıklanabilir ve sizden başkasına ait herhangi bir ses, video, görsel veya benzeri şeyler içeremez.

KİŞİSEL VERİLER NASIL TOPLANIR VE İŞLENİR?
Cint, Kişisel Verilerinizi pek çok nedenle toplayabilir ve işleyebilir, bu nedenler arasında şunlar yer alır:

 • Panel Sahiplerimizden birisinin paneline katılımınızın gerçekleştirilmesi;
 • Cint’in size daha iyi özel anketler ve başka pazar araştırması programları seçmesi için sizin hakkınızda profil bilgilerinin toplanması;
 • Anketlere veya başka pazar araştırması programlarına davet edilmeniz amacıyla sizinle iletişim kurulması;
 • Bizdeki Kişisel Veri kayıtlarınızın güncellenmesi;
 • Teşvik programlarımızın yönetilmesi ve bu tür teşviklerle ilgili taleplerinizin yerine getirilmesi;
 • Sizin çekilişlere katılımınızın sağlanması (izin veriliyorsa);
 • Bize göndereceğiniz herhangi bir mesaja veya talebe yanıt verilmesi;
 • Profil bilgilerinizin veya bir ankete ya da başka pazar araştırması programına verdiğiniz cevapların doğrulanması;
 • Size hizmet ve destek sunulması;
 • Koşullar ve Şartlarımızın ihlalinin tespiti ve önlenmesi;
 • Şüpheli dolandırıcılık faaliyetlerinin veya başka tarafların haklarının ihlalinin araştırılması;
 • devlet makamlarından veya kanunların gerektirdiği durumlarda usulüne uygun olarak yapılan bilgi taleplerine yanıt verilmesi;
 • İşimizin satışı, devri veya başka şekilde transferi durumunda Cint, söz konusu alıcının Kişisel Verileri bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak ele almasını sağlamak için her türlü ticari makul çabayı gösterecektir; veya
 • sizin tarafınızdan onaylanan başka durumlarda.

Lütfen, e-posta yazışmaları almanın anketlerimize veya başka pazar araştırması programlarımıza katılımınız için bir zorunluluk olabileceğini unutmayın. Anketler veya başka pazar araştırması programları aboneliğinden ayrılarak bu e-postaları almaktan vazgeçebilirsiniz.

Cint her zaman Kişisel Verilerinizin işlenmesine izin verildiğinden emin olur. Cınt genellikle bunu izninizi alarak yapar, ancak bazı sınırlı durumlarda Cınt, Kişisel Verileri işlemek için yasal bir koşulu kullanabilir.

Yürürlükteki bir yasal koşulun Cint’in size ait Kişisel Verileri işlemesine izin vermesi ve sizin de Kişisel Verilerinizin işlenmesine izin vermekten vazgeçmeniz durumunda, bu Cint’in mutlaka Kişisel Verilerinizin işlenmesinin sona ereceği anlamına gelmez, çünkü bu durum, Kişisel Verilerinizin bazı amaçlarla işlenmeye devam edilmesinin gerektirdiği yasal bir zorunluluk yaratabilir, örneğin, en az yedi yıl boyunca ticari işlemlerin bir kopyasının tutulması gibi.

OTOMATİK TEKNOLOJİLER TARAFINDAN HANGİ BİLGİLER TOPLANIR?
Cint bazı bilgileri otomatik olarak toplayabilir. Yaşadığınız ülkeye bağlı olarak, bu tür bilgiler Kişisel Veri olarak kabul edilebilir. Bu bilgiler; cihazın işletim sistemi, cihazınızdaki diğer uygulamalar, çerez bilgisi, IP adresi, cihaz sağ sağlayıcısı, cihaz türü, saat dilimi, ağ durumu, tarayıcı türü, tarayıcı tanımlayıcı, benzersiz cihaz tanımlama numarası (analizler veya reklam için Tanımlayıcılar gibi), ağ sağlayıcı kullanıcı Kimliği (ağ sağlayıcınız tarafından size atanan benzersiz bir numara), Medya Erişim Kontrolü (MAC) adresi, mobil reklam tanımlayıcı, konum ve tek başına veya birlikte cihazınızın eşsiz olarak tanımlanması için kullanılabilecek başka bilgiler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla cihazınız ve cihaz özellikleri hakkındaki bilgiler de dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir. Özel teknoloji aşağıda belirtilmiştir:

Çerezler (Cookies):

Çerez, bir web sitesi tarafından kullanıcının bilgisayarına veya cihazına yerleştirilen ve kullanıcı hakkında bilgiler içeren küçük bir metin dosyasıdır. Cint, bilgisayarınıza veya cihazınıza, anket ve başka pazar araştırması programının kontrolü ve sahteciliği önleme amaçlı olarak çerezler yerleştirebilir.

Cint ayrıca, sitemizdeki veya üçüncü taraf sitelerdeki faaliyetinize göre sizinle ilgili bazı bilgileri izlemek için izleme çerezleri, etiketler ve komut dosyaları da kullanabilir. Cint ayrıca bu bilgileri, araştırma Müşterilerimizden birisinin değerlendirme yapmasına yardım etmek için Cint’in yürüttüğü bir reklamı veya promosyonu görüp görmediğinizi, tıklayıp tıklamadığınızı veya başka şekillerde etkileşime geçip geçmediğinizi belirlemek için kullanabilir. Cint ayrıca, onayınızla sizi, belirli reklam veya promosyonların değerlendirilmesi için anket veya başka pazar araştırması programından önce sizin belirli reklam veya promosyonlara maruz bırakılmanız için çerezlerin kullanılacağı anket veya başka pazar araştırması programı için seçebilir.

Sizin onayınızla Cint Müşterileri veya Ortakları ayrıca bilgisayarınıza veya cihazınıza çerezler yerleştirebilir ve bu çerezleri, etiketleri ve komut dosyalarını bazı web sitelerindeki faaliyetleriniz hakkında bazı bilgileri takip etmek amaçlı kullanabilirler. Cint’in Müşterileri veya Ortakları bu bilgileri çeşitli pazar araştırma faaliyetleri için kullanabilir.

Dilerseniz çerezlere izin vermemeyi seçebilir veya web tarayıcınızın gizlilik ayarlarını web sitelerinden çıktıktan sonra veya tarayıcınızı kapattığınızda çerezleri silecek şekilde ayarlayarak çerezleri kabul etmemeyi seçebilirsiniz. Ayrıca tarayıcınızı çerezleri engelleyecek şekilde yapılandırabilirsiniz. İzin vermemek, çerezleri silmek veya çerezleri engellemek sizin anketler veya başka pazar araştırması programları dışında yer almanıza neden olabilir veya kullanıcı deneyiminizi olumsuz etkileyebilir. Çerezlerden vazgeçe hakkında daha fazla bilgi için lütfen ”NASIL VAZGEÇEBİLİRİM?” bölümüne göz atın.

Cint’in çerez kullanımı her zaman sizin onayınızla olur.

Cint tarafından kullanılan çerezler hakkında daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayın.

Mobil Reklam Tanımlayıcıları:

Mobil reklam tanımlayıcısı, bireysel bir akıllı telefon veya tableti tanımlayan rakam ve harflerden oluşan bir dizedir. iOS işletim sisteminde bir mobil reklam tanımlayıcı, “Reklamcılar İçin Tanımlayıcı” (kısaca IDFA veya IFA) olarak adlandırılır. Android işletim sisteminde mobil reklam tanımlayıcı, GPS ADID’dir (veya Android için Google Play Services Kimliği). Cint, mobil reklam tanımlayıcıları toplayabilir veya onları bir Ortaktan elde edebilir. Cint, pazar araştırması programlarımızda veya verilerinizi Müşteriler veya Ortaklarla paylaşmak amacıyla mobil reklam tanımlayıcıları kullanabilir. Onayınıza bağlı olarak Cint ayrıca mobil reklam tanımlayıcılarının söz konusu reklam veya promosyonların değerlendirilmesi için anket veya başka pazar araştırma programı faaliyetinden önce size belirli reklam veya promosyonlar göstermesi için sizi bir anket veya başka pazar araştırma programı için seçebilir.

Cint, mobil reklam tanımlayıcılarını yalnızca onayınızla toplar veya elde eder.

Web İşaretçileri (Web Beacons):

Bir web işaretçisi (ayrıca etiket, temiz gif veya 1×1 piksel olarak da bilinir) bir web sayfasına ya da e-postaya gömülü küçük bir dizi koddan oluşur. Web işaretçisiyle ilişkili görünür grafik görsel olabilirler veya olmayabilirler ve sıklıkla görsel bir web sayfasının veya e-postanın arka planına karıştırılmak için tasarlanmıştır.

Cint e-posta mesajlarımızda, bir Katılımcının Cint tarafından ölçülen reklamları veya başka çevrim içi içeriği görüntüleyip görüntülemediğini belirlemek için mesajlarımızın açılıp açılmadığının belirlenmesine ve e-posta veya reklam ya da web sitesi araştırmasındaki bağlantılar aracılığıyla yapılan her türlü tıklamanın doğrulanmasına yardımcı olacak web işaretçileri kullanabilir. Cint ve yetkili temsilcilerimiz operasyonel ve araştırma amaçlarıyla Kişisel Verileri web işaretçilerine bağlayabilirler.

Coğrafi Konum Verileri:

Cint, bilgisayarınızdan veya cihazınızdan coğrafi konum bilgileri toplayabilir. Cint, dolandırıcılığı önlemek veya pazar araştırması amaçlarıyla, reklam araştırması veya başka izleme temelli pazar araştırması faaliyetleri de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, coğrafi konum verilerini kullanabilir. Cint’in coğrafi konum bilgilerinizi toplaması ve kullanması durumunda Cint izninizi alacaktır.

Dijital Parmak İzi:

Cint, siz ve/veya bilgisayarınız ya da cihazınız hakkında belirli verileri toplamak için dijital parmak izi kullanabilir. Bu veriler IP adresi gibi Kişisel Veriler ile bilgisayar işletim sistemi veya tarayıcı sürüm numarası gibi Kişisel Olmayan Veriler içerebilir. Bu teknoloji, sahtekarlığı önleme veya tespit etmek ve belirli bir anket veya başka pazar araştırma programına katılımınızı tanımlamak ve izlemek, belirli bir anket ya da başka pazar araştırma programının şartlarına uygun olarak katılımın kısıtlamak amaçlarıyla eşsiz bir bilgisayar tanımlayıcısı oluşturur.

Sosyal Medya Bilgileri:

Ayrıca size sosyal medya platformları aracılığıyla veya onları kullanarak anketler ve başka pazar araştırma programlarına katılma fırsatı da sunulabilir. Eğer, sosyal medya platformları aracılığıyla veya onları kullanarak anketler ve başka pazar araştırma programlarına katılmayı seçerseniz Cint, onayınızla, sosyal medya platform hesabınızda bulunan bazı profil bilgileri toplayabilir.

Günlük Dosyaları:

Cint, anket ve başka pazar araştırması programı katılımı sırasında otomatik olarak bazı bilgiler toplar ve saklar. Sunucularımız, sizin bir web sitesini her ziyaret edişinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri otomatik olarak kaydeder. Bu sunucu kayıt günlükleri web isteğiniz, İnternet Protokol (IP) adresi, tarayıcı türü, tarayıcı dili, isteğinizin tarih ve saati ve tarayıcınızı benzersiz şekilde tanımlayabilecek bir veya daha fazla çerez gibi bilgiler içerebilir. Bu bilgiler, normal bakım rutininin bir parçası olarak belirli aralıklarla silinir.

Cint’in Üçüncü Taraflardan Topladığı Bilgiler:

Cint, veri yönetim platformları, reklam ağları, bilgi hizmet büroları, başka pazar araştırması tedarikçileri ve/veya sosyal medya platformları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü taraflardan Kişisel Veriler, davranışsal ve/veya demografik bilgiler elde edebilir. Cint, veri doğrulama, veri ekleme, pazarlama kavrayışları geliştirme, dolandırıcılık tespiti amaçları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, üçüncü taraflardan alınan Kişisel Veriler, davranışsal ve/veya demografik bilgileri çeşitli amaçlarla kullanabilir.

CINT KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE PAYLAŞIYOR?
Cint, aşağıda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi kanunlar aksini gerektirmediği sürece Kişisel Verilerinizi onayınız olmadan hiçbir üçüncü tarafla paylaşmaz.

Bir anket veya başka pazar araştırma programı veya başka faaliyetin Kişisel Verilerin herhangi bir üçüncü tarafa paylaşılmasını içermesi durumunda, Cint Kişisel Verileri yalnızca sizin onayınızla paylaşacaktır. Toplanan verilerin, genel nüfus içerisinde belirli grup veya kitleler arasında trend ve tercihlerin daha iyi anlaşılması için istatistiksel modellemede kullanılması durumunda, paylaşılan sınırlı Kişisel Veriler pazar araştırması amaçlarıyla ve yine sadece sizin onayınızla kullanılacaktır.

Cint, Kişisel Verilerinizi, profil verilerinizi veya başka araştırma verilerini üçüncü taraflara aşağıdaki şekilde paylaşabilir:

 • Pazar araştırma hizmetleriyle bağlantılı olarak (teşvik programlarımız da dahil) bu tür hizmetler sağlayan temsilcilerimiz, yüklenicilerimiz veya Ortaklarımızla, ancak bu tarafların Kişisel Verilerinizi Cint’e hizmet sağlamaktan başka yollarla kullanmaması koşuluyla;
 • Bu bireylerin veya kuruluşların Cint için veya Cint ile birlikte hareket etmeleri koşuluyla hizmetlerle bağlantılı olan temsilci, yüklenici veya Ortaklarla. Bu temsilciler, yükleniciler veya Ortakların bu bilgileri Cint’e hizmet sağlamaktan farklı bir amaçla kullanmaları yasaktır. Cint, örneğin, temsilcilere, yüklenicilere veya Ortaklara anket web sitelerimizin barındırılması, veri toplama veya işleme hizmetleri için veya size istediğiniz bilgilerin gönderilmesi için Kişisel Veriler sunabilir, ancak bu taraflar sizin Kişisel Verilerinizi bizim için yaptıkları işle alakalı olmayan kendi amaçları için kullanamazlar;
 • Cint Müşterileriyle, ancak bu durumlarda Kişisel Verileriniz yalnızca Müşterilerle paylaşılacaktır:
  i) sizin onayınızla, veya ii) İçgörü Birliği ve ESOMAR’ın kurallarına uygun olarak izin verilen araştırma amaçları için.
 • Resmi makamlardan yapılan herhangi bir taleple veya koşullarla bağlantılı olarak ulusal güvenlik veya polis kolluk şartlarını karşılamak için;
 • Zorunlu yasal işlemlere uygun olarak ilgili zorunlu bırakan taraflara;
 • Cint’in, herhangi bir fiziksel zararı veya finansal kaybı önlemek veya şüpheli ya da gerçek bir yasa dışı faaliyetle bağlantılı olarak paylaşmanın gerekli veya uygun olduğunu düşündüğü durumlarda;
 • Cint’in, satışı, devri veya başka şekilde transferi ile bağlantılı olarak Cint’in söz konusu alıcıdan Kişisel Verileri bu Gizlilik Bildirimine uygun olarak ele almasını şart koştuğu durumlarda. Cint’in olası alıcıya satışı, devri veya başka şekilde transferinin tamamlanmadığı durumlarda Cint, söz konusu üçüncü taraftan, Kişisel Verileri herhangi bir şekilde kullanmamasını veya açıklamamasını ve onları tamamen silmesini isteyecektir; veya
 • sizin tarafınızdan onaylanan başka durumlarda.

veri toplayıcılarına vb.) kitlesel içgörüler ve/veya benzer modeller geliştirmek için verilerin, kitlesel içgörü ve/veya benzer modeller sınırlanması, bireysel ve/veya Cint’in; analizler ve pazarlama stratejileri sağlanması amacıyla üçüncü tarafların müşterilerine söz konusu verileri satış amacı da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, pazar araştırması amacıyla belirli sınırlı Kişisel Verileri üçüncü taraflara (örneğin, veri aracılarına, toplu olarak lisanslanması (yani: ürün ve/veya hizmet satın alma veya kullanım aktivitesi, web sitesi ziyaret verileri, İnternet arama geçmişi, vb.). Bu bilgiler çerezler (çerez Kimliği), mobil reklam tanımlayıcı, bir e-posta adresi veya başka yöntem aracılığıyla paylaşılabilir. Benzer modelleme veya toplama işlemi gerçekleştirildikten sonra Kişisel Veri silinir.

Ayrıca, tanımlama bilgileri ve otomatik yöntemlerle toplanan bilgiler, Müşteriler, Ortaklar, temsilciler ve/veya satıcılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, anket veya yazışmalar, dolandırıcılık tespiti ve/veya önlenmesi, veri tabanı eşleştirilmesi, veri doğrulama, veri ekleme, kodlama, veri bölümlendirme ve ödül, teşvik ve/veya çekiliş ya da promosyon hizmetleriyle ilgili yeniden temas kurulması için muhatapların tanımlanması amacıyla üçüncü taraflara verilebilir.

Cint, taleplerinizin ve/veya Cint’in iş gereksinimlerinin karşılanması amacıyla Kişisel Veriler veya makineler tarafından tanımlanabilir bilgileri muhafaza edebilir. Örneğin, Cint’in bu tür isteklere uygun hareket etmesini ağlamak için Cint vazgeçen Katılımcıların e-posta adreslerini saklayabilir. Kişisel Verilerin herhangi bir şekilde saklanması yürürlükteki kanunlara ve mevzuatlara uygun yapılır.

Aynı şekilde Cint kişisel verilerinizi yalnızca onayınızla paylaşacaktır.

CINT ÇOCUKLARDAN BİLGİ TOPLUYOR MU?
Cint, yaşları anne baba onayının alınmasının gerektiği yasal yaş sınırının altındaki çocuklardan bilerek herhangi bir Kişisel Veri toplamaz. Cint, yaşları anne baba onayının alınmasının gerektiği yasal yaş sınırının altındaki çocuklardan yanlışlıkla Kişisel Verilerin toplandığından haberdar olursa, söz konusu Kişisel Verileri veri tabanımızdan silecektir.

CINT KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YARDIM ETMEK İÇİN HANGİ ÖNLEMLERİ ALDI?
Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için çok önemlidir. Buna göre Cint, kendisi tarafından toplanan bilgileri korumak için makul teknik, fiziksel ve idari önlemler almıştır. Yalnızca görevlerini gerçekleştirmek için Kişisel Verilerinize erişmesi gereken ve erişim izni olan personel bilgilerinize erişecektir.

Cint’in almış olduğu önlemlere rağmen, İnternet ve/veya mobil ağ üzerinden gerçekleştirilen aktarımlar tamamen güvenli değildir ve Cint çevrim içi aktarımların güvenliğini garanti etmez. Cint, Kişisel Verilerini Cint’e gönderen bireyler tarafından yapılan hatalardan sorumlu değildir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI
Cint, Kişisel Verileri faaliyet işlemi veya sizin tarafınızdan onaylanan amaçlar için gerekli olduğundan uzun süre muhafaza etmeyecektir. Bu süre Cint’in veya Panel Sahiplerimizden birisinin veya Ortağımızın size karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerine, geçerli sınırlama dönemlerine (veya iddia ileri sürmeye) veya yürürlükteki kanunlara uygun olmasına bağlıdır.

HAKLARINIZ
Yürürlükteki kanunlara ve mevzuatlara uygun olarak, Kişisel Verilerinizi gözden geçirme, düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. Özellikle:

 • Erişim hakkı — Kişisel Verilerinizin işlenmesine yönelik onay ve bilgi alma hakkına sahipsiniz
 • Düzeltme hakkı — Kişisel Verilerinizdeki herhangi bir yanlışlığın düzeltilmesi hakkına sahipsiniz
 • Silme hakkı — Kişisel Verilerinizi sildirme hakkına sahipsiniz (bu hak, eğer işleme onayınızı geri çekerseniz, kanunlara ve mevzuatlara göre kısıtlanabilir ve ancak onayınızla işlemden geçirilebilir)
 • Veri işlemenin kısıtlanması hakkı — Kişisel Verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz (talebinizin gerçekleştirilmesine yönelik araştırma sırasında Cint’in Kişisel Verilerinize erişimi kısıtlanacaktır)
 • Veri taşınabilirliği hakkı — Kişisel Verilerinizin başka bir tarafa transfer ettirilmesi hakkına sahipsiniz (bu hak sizin tarafınızdan sunulan verilerle sınırlıdır)

Eğer haklarınızdan herhangi birisini kullanmak istiyorsanız, bu talebinizi

aşağıda “BİZE ULAŞIN” bölümünde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bize iletebilirsiniz.

Cint, herhangi bir birisinden bir talep alındığında, söz konusu talebin belirtilen zaman aralığından makul bir şekilde yanıtlanabilir olması şartıyla talepteki bilgileri 30 gün içerisinde sağlamaya çalışacaktır. Daha fazla zaman gerekmesi durumunda Cint otuz gün içerisinde sizi bilgilendirecektir.

Bazı durumlarda, yine de, Cint’in bazı Kişisel Verilere erişim sağlaması mümkün olmayabilir. Bu, şu durumlarda gerçekleşebilir:

 • Kişisel Verilere erişim verilmesi, muhtemelen Kişisel Verileri üçüncü taraflara ifşa etmek anlamına gelecektir;
 • bilginin ifşa edilmesinin gizli ticari bilgileri ortaya çıkarması; veya
 • Bilgiler yasal soruşturma amacıyla toplanmıştır.

Cint’in bir kişinin’ kendi Kişisel Verilerine erişim talebini reddetmesi durumunda Cint söz konusu kişiye reddetme nedenini belirtecektir.

NASIL VAZGEÇEBİLİRİM?
Herhangi bir anket veya başka pazar araştırma programına katılma, herhangi bir anket sorusuna yanıt verme veya Hassas Kişisel Veriler de dahil olmak üzere Kişisel Veriler sunma kararınız her zaman saygıyla karşılanır.

Herhangi bir ankete veya başka pazar araştırma programına katılıp katılmamayı, bazı sorulara cevap vermeyi reddetmeyi ve dilediğiniz an katılımınızı sonlandırmayı seçebilirsiniz. Ancak, bazı bilgilerin sunulmaması veya belirli bir ankete tamamen katılınmaması, sizin teşvik tazminatı alma veya gelecekteki bazı araştırma çalışmalarına katılma hakkınızı engelleyebilir. Teşvikler hakkında daha fazla bilgi için, lütfen buraya tıklayarak Cint’in Koşul ve Şartlarına göz atın.

Artık anketlere, pazar araştırma programlarına katılmak istemeyen ya da çerezlerin kullanımı da dahil olmak üzere otomasyon teknolojileri kullanılmasına veya başka faaliyetlere tabi Panel Sahiplerimizden birisinin panelindeki Panel Üyeleri, ait olduğunuz panel için üye portalının Gizlilik Ayarları sayfasını ziyaret ederek çıkabilirler. Gizlilik Ayarları sayfasına ayrıca, anket davetlerindeki çıkma bağlantılarına tıklayarak da ulaşılabilir. Son olarak, Panel Üyeleri ve Katılımcılar aşağıda “BİZE ULAŞIN” bölümünde verilen iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçebilir.

SINIRÖTESİ POLİTİKASI
Cint verileri Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) bölgesinde muhafaza etmektedir. Ancak, bir Cint bağlı şirketi veya bağlı olmayan servis sağlayıcısı, küresel bir kuruluş olarak, Kişisel Verilerinizi bulunduğunuz ülkenin dışında toplayabilir, işleyebilir, muhafaza edebilir veya dışarı transfer edebilir.

(AB) ve Avrupa Ekonomik Alanı (AEA):

Cint’in yasal kuruluşları, AB ve AEA dışında, Avrupa Birliği tarafından hazırlanan standart sözleşme hükümlerini kullanarak şirketler arası veri koruma sözleşmeleri imzalamışlardır. Cint, hizmet sağlayıcı ve başka iş sağlayıcılarıyla, sözleşme taraflarının Kişisel Verilerinizin gizliliğini koruma ve Avrupa Kişisel Verilerini, Avrupa Birliği veri koruma kanunlarına uygun şekilde işlemden geçirme konusunda bağlayıcı hükümleri olan sözleşmeler imzalamıştır.

Rusya Federasyonu:

Rusya Federasyonunda yürürlükteki veri koruma kanunları uyarınca Cint, Rusya Federasyonu vatandaşlarının Kişisel Verilerini Rusya Federasyonunda toplar, işler ve muhafaza eder ve bu verileri yalnızca en sonunda AB ve AEA’ya transfer eder.

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİNE BAĞLANTILAR
Bu Gizlilik Bildirimi yalnızca bizim anketlerimiz ve başka pazar araştırma programlarımız için geçerlidir ve başka ürün veya hizmetler için geçerli değildir. Anketlerimiz veya başka pazar araştırma programlarımız, Clint’in faydalı bilgiler sunabileceğine inandığı bir dizi üçüncü taraf web sitesine bağlantılar içerebilir. Cint’in burada belirttiği politikalar ve prosedürler, bu web siteleri için geçerli değildir. Cint, gizlilik, güvenlik, veri toplama ve dağıtımı ile ilgili bilgiler için ziyaret ettiğiniz her sitenin gizlilik bildirimi veya politikasını dikkatle okumanızı önerir. Herhangi bir Gizlilik Bildirimi değişiminden sonra anketlerimizden veya başka pazar araştırma programlarımızdan ya da web sitelerimizden birisine katılarak, özgürce ve özellikle sonradan geçerli olan Gizlilik Bildiriminde belirtilen şekilde, Kişisel Bilgilerinizin toplanması, kullanılması, transfer edilmesi ve açıklanması için onay vermiş sayılırsınız.

BİZE ULAŞIN
Cint, fikir ve görüşlerinize çok değer verir. Kişisel Verilerinizi gözden geçirmek, düzeltmek ve silmek istiyorsanız ya da sorularınız, yorumlarınız veya önerileriniz varsa veya anketlerimizden ya da başka pazar araştırma programlarımızdan çıkmak istiyorsanız veya Kişisel Verileriniz hakkında sorularınız varsa, lütfen bizimle iletişime geçin:

E-posta yoluyla: privacy@cint.com

Veya posta yoluyla:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

Gizlilik Uyum Sorumlusu DİKKATİNE