Participant privacy notice (VI)

Thông báo về Quyền Riêng Tư cho Người tham gia chương trình Nghiên cứu Cint

Ngày hiệu lực: 28 Tháng Hai 2018
Chỉnh sửa lần cuối: 28 Tháng Hai 2018

Thông báo về Quyền Riêng Tư định rõ cách Cint AB (“Cint”) sử dụng (thu thập, lưu trữ, sử dụng, và loại bỏ hay sử dụng theo cách khác) Dữ liệu Cá nhân của bạn (“Dữ liệu Cá nhân” cũng được coi như Thông tin Nhận dạng Cá nhân hay “PII”) và những thông tin khác theo như mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng Tư xem bạn có phải là một thành viên của Tiểu ban (“Thành viên Tiểu ban”) của một tiểu ban do một trong những Chủ Tiểu ban của chúng tôi sở hữu (“Chủ Tiểu bang”) hoặc là một người tham gia (“Người Tham gia”) nhận được một bản điều tra hoặc chương trình nghiên cứu thị trường khác từ một trong số những khách hàng (“Khách hàng”) hay Đối tác (“Đối tác”) của chúng tôi. Sự tham gia của bạn cũng được quản lý theo thông báo về quyền riêng tư của một trong số những Chủ Tiểu ban của chúng tôi.

Cint được thành lập tại EU và thông tin trong Thông báo về Quyền Riêng Tư này được dựa trên Nguyên tắc Bảo vệ Dữ liệu Chung của Cộng đồng Chung Châu Âu (2016/679) hay GDPR, cung cấp một chuẩn cao cấp liên quan tới việc bảo vệ Dữ liệu Cá nhân. Tuy nhiên, phụ thuộc vào nơi bạn sống các điều luật và nguyên tắc về quyền cá nhân khác cũng có thể áp dụng. Thông báo về Quyền Riêng Tư này áp dụng cho các dân cư của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới.

Cint sẽ, và sẽ yêu cầu các đơn vị liên kết của mình, thiết lập và duy trì các quy trình kinh doanh nhất quán với Thông báo về Quyền Riêng Tư này.

CINT LÀ AI?
Cint cung cấp một nền tảng thông tin nội bộ và nghiên cứu trực tuyến toàn cầu có kết nối các Chủ Tiểu ban với các nhà nghiên cứu thị trường, các nhãn hiệu và các Thành viên Tiểu ban và những Người Tham gia nghiên cứu để chia sẻ các quan điểm và dữ liệu người tiêu dùng. Có đại bản doanh tại Stockholm, Thụy Điển, Cint có các văn phòng tại các thành phố lớn ở khắp Châu Âu, Bắc Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương.

Những cá nhân tham gia nghiên cứu thị trường trên nền tảng Cint thông qua tính năng thành viên trong tiểu ban của một trong những Chủ Tiểu ban của chúng tôi hoặc thông qua một trong số những Đối tác của chúng tôi, những người tham gia trực tiếp vào điều tra hoặc chương trình nghiên cứu thị trường khác. Các Thành viên Tiểu bang và những Người Tham gia tham gia vào các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác để có cơ hội nhận được và chuộc lại các phần thưởng và tiền công khi họ tham gia.

Các Chủ Tiểu ban và các Đối tác của Cint, những người tham gia trực tiếp vào các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác, là những Kiểm soát viên Dữ liệu quyết định mục tiêu và các biện pháp để xử lý Dữ liệu Cá nhân. Cint sẽ chỉ xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn đóng vai trò làm Chương trình Xử lý Dữ liệu, theo yêu cầu của Kiểm soát viên Dữ liệu.

Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể được sử dụng vì một số mục đích theo như được giải thích dưới đây với các ví dụ về các phân mục thông tin Cá nhân cho từng mục đích. Các thông tin cụ thể trong việc sử dụng thông tin Cá nhân cũng có thể được mô tả thêm trong cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin, xin mời liên lạc với chúng tôi theo mô tả trong phần “LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI” dưới đây.

CINT BẢO VỆ QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA BẠN
Đăng ký và tham gia vào một tiểu ban thuộc quyền sở hữu của một trong những Chủ Tiểu ban của chúng tôi theo các Điều khoản và Điểu kiện của Cint. Bạn có thể tìm thấy Điều khoản và Điều kiện của Cint tại đây.

Sự tham gia của bạn vào một cuộc điều tra hoặc chương trình nghiên cứu thị trường khác hoàn toàn là tự nguyện và việc Cint sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn được thực hiện với sự đồng ý của bạn. Các cuộc điều tra và các chương trình nghiên cứu thị trường khác được tổ chức bới các Khách hàng, Đối tác của Cint hay các bên thứ ba và dữ liệu thu được liên quan tới những cuộc điều tra và chương trình nghiên cứu thị trường khác không nằm trong Thông báo về Quyền Riêng Tư này.

Cint cam kết bảo vệ quyền riêng tư của Dữ liệu Cá nhân. Cint cố gắng tuân thủ các thực hành về quyền riêng tư đối với các điều luật, luật lệ và quy tắc áp dụng được cũng như các luật lệ về tiêu chuẩn của thị trường và các hiệp hội nghiên cứu điều tra quan điểm, bao gồm, nhưng không giới hạn về ESOMAR (www.esomar.org) và Hiệp hội Thông tin Nội bộ Insights Association. (www.insightsasssociation.org)

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN ĐƯỢC THU THẬP NHƯ THẾ NÀO?
Dữ liệu Cá nhân của Bạn sẽ được thu thập theo những cách thức hợp pháp và công bằng, cho những mục đích cụ thể. Ví dụ, Cint có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân khi bạn đăng ký hoặc tham gia vào một tiểu ban của một trong những Chủ Tiểu ban của chúng tôi, hoàn thành một cuộc điều tra, tham gia một chương trình điều tra thị trường khác hoặc thông qua các phương thức tự động hoặc các phương pháp khác theo như được mô tả trong phần “THÔNG TIN NÀO SẼ ĐƯỢC THU THẬP THEO CÁC CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG?” dưới đây.

Cint chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích nghiên cứu thị trường.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN NÀO ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ?
Dữ liệu Cá nhân được xử lý có thể bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, ngày sinh, và các thông tin tương tự khác. Cint có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân trực tiếp từ bạn nếu bạn tự nguyện cung cấp cho Cint hoặc Cint có thể nhận được Dữ liệu Cá nhân từ các Chủ Tiểu ban, các Khách hàng hoặc các hãng nghiên cứu thị trường đã được sự đồng ý của Người Tham gia. Đối với các Thành viên Tiểu ban của một tiểu ban của một trong số các Chủ Tiểu ban của chúng tôi, Cint sẽ thu thập dữ liệu theo các hướng dẫn của họ.

Cint cũng nhận Dữ liệu Cá nhân từ những chủ cơ sở dữ liệu đã đảm bảo với chúng tôi là cơ sở dữ liệu của họ bao gồm chỉ các cá nhân đồng ý tham gia và muốn chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của họ. Cuối cùng, Cint có thể thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân lấy được từ các nguồn có sẵn công cộng, như các danh bạ điện thoại.

Đôi khi, Cint có thể thu thập Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm, phụ thuộc vào quốc gia mà bạn sống, có thể bao gồm, chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, sổ y bạ, thông tin tài chính, quan điểm chính trị và tôn giáo hoặc các đức tin triết học. Nếu Cint thu thập Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm của bạn, Cint sẽ luôn phải có sự đồng ý rõ ràng từ phía bạn.

Bạn cũng có thể được nộp, tải lên hoặc truyền nội dung hoặc tài liệu, bao gồm cả ảnh, video, và/hoặc bất kỳ nội dung tương tự hay liên quan hoặc tài liệu có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân của bạn, ví dụ, khi tham gia vào các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường. Những dữ liệu Cá nhân này có thể được sử dụng và tiết lộ theo như mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng Tư và không bao gồm âm thanh, video, hình ảnh, hoặc những thông tin tương tự của bất kỳ ai khác ngoài bạn.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?
Cint có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn cho nhiều lý do, bao gồm:

 • cho phép bạn tham gia vào một tiểu ban của một trong những Chủ Tiểu ban của chúng tôi;
 • thu thập thông tin hồ sơ về bạn để Cint có thể gửi chính xác hơn các cuộc điều tra và các chương trình nghiên cứu thị trường khác cho bạn;
 • liên lạc với bạn để mời tham gia và các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cúu thị trường khác;
 • cập nhật hồ sơ về Dữ liệu Cá nhân của bạn;
 • quản lý các chương trình ưu đãi của chúng tôi và đáp ứng các yêu cầu của bạn về các ưu đãi đó;
 • cho phép bạn tham gia vào các chương trình xổ số cá cược (nếu được phép);
 • để phản hồi lại các thông điệp hoặc yêu cầu mà bạn có thể gửi tới chúng tôi;
 • xác nhận thông tin hồ sơ của bạn hoặc trả lời các câu hỏi mà bạn cung cấp cho một cuộc điều tra hoặc một chương trình nghiên cứu thị trường khác;
 • cung cấp dịch vụ và hỗ trợ cho bạn;
 • phát hiện và phòng ngừa những vi phạm đối với các Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi;
 • để điều tra hoạt động nghi ngờ gian lận hoặc các vi phạm về các quyền của một bên khác;
 • để phản hồi về các yêu cầu thông tin được cho phép chính đáng của các nhà cầm quyền hoặc khi được pháp luật yêu cầu;
 • liên quan tới việc bán hàng, phân công, hoặc các chuyển đổi khác đối với kinh doanh của chúng tôi, trong trường hợp đó Cint sẽ cố gắng tối đa trong khả năng về thương mại của mình để đảm bảo rằng mọi khách hàng đồng ý xử lý Dữ liệu Cá nhân theo Thông báo về Quyền Riêng Tư này; hoặc
 • theo cách khác được bạn cho phép.

Vui lòng chú ý rằng, liên lạc qua email có thể cần thiết để bạn tham gia vào các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác. Bạn có thể không nhận những email này bằng cách bỏ đăng ký khỏi các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác.

Cint luôn đảm bảo rằng chúng tôi được phép xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn. Thường Cint thực hiện việc này bằng cách nhận sự đồng ý của bạn, tuy nhiên trong một số trường hợp giới hạn, Cint có thể sử dụng điều kiện theo luật định để xử lý Dữ liệu Cá nhân.

Nếu điều kiện theo luật định được áp dụng cho phép Cint có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn và bạn rút lại thỏa thuận cho phép xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình, điều này không có nghĩa là Cint sẽ không xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì chúng tôi có thể, ví dụ, đang trong một nhiệm vụ theo luật định phải tiếp tục xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn vì một số mục đích,v.d để giữ các bản sao giao dịch thương mại trong ít nhất bảy năm.

THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC THU THẬP TỪ NHỮNG CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG?
Cint có thể thu thập một số thông tin một cách tự động. Phụ thuộc vào quốc gia bạn sống, những thông tin này có thể được coi như Dữ liệu Cá nhân. Những thông tin này bao gồm, nhưng không giới hạn cho những thông tin về thiết bị của bạn và những khả năng của thiết bị, bao gồm, nhưng không giới hạn, hệ điều hành của thiết bị, các ứng dụng khác trên thiết bị của bạn, thông tin cookie, địa chỉ IP, nhà cung cấp mạng thiết bị, loại thiết bị, múi giờ, trạng thái mạng, loại trình duyệt, bộ định danh trình duyệt, số xác định thiết bị đơn nhất (như các bộ Xác định dành cho việc phân tích hay quảng cáo), ID người dùng của nhà cung cấp mạng (một số đơn nhấp được cấp cho bạn từ nhà cung cấp mạng của bạn), địa chỉ Điều khiển Truy cập Phương tiện (MAC), bộ nhận biết quảng cáo trên di động, vị trí và các thông tin khác ở dạng đơn lẻ hoặc tổng hợp có thể được dùng để xác định duy nhất thiết bị của bạn. Công nghệ cụ thể được xác định dưới đây:

Cookie:

Một cookie đơn giản là một tệp văn bản nhỏ chứa thông tin về người dùng được trang web ghi lại trên một thiết bị hoặc máy tính người dùng. Cint đặt các cookie trên máy tính hay thiết bị của bạn giúp cho các cuộc điều tra và kiểm soát chương trình nghiên cứu thị trường khác cũng như các mục đích phòng chống gian lận.

Cint cũng có thể sử dụng các cookie theo dõi, tag, và script để theo dõi một thông tin cụ thể về bạn dựa trên hoạt động của bạn trên trang của chúng tôi hoặc các trang của bên thứ ba. Cint có thể dùng thông tin này để xác định xem liệu bạn đã xem, nhấp vào, hoặc tương tác với một quảng cáo trực tuyến hoặc một chương trình khuyến mại mà Cint đang thực hiện để giúp đánh giá một trong những Khách hàng nghiên cứu của chúng tôi hay không. Khi được bạn cho phép, Cint có thể lựa chọn bạn cho một cuộc điều tra hoặc một chương trình nghiên cứu thị trường khác trong đó các cookie sẽ được dùng để hiển thị cho bạn những quảng cáo hoặc khuyến mãi nhất định trước mỗi cuộc điều tra hoặc các hoạt động chương trình nghiên cứu thị trường khác nhằm đánh giá các quảng cáo hoặc khuyến mại cụ thể đó.

Khi được bạn cho phép, Khách hàng hoặc Đối tác của Cint cũng có thể đặt các cookie này trên máy tính hoặc thiết bị của bạn và dùng những cookie, tag, và script này để theo dõi một số thông tin nhất định về hoạt động của bạn trên một số trang web cụ thể. Khách hàng hay Đối tác của Cint có thể dùng thông tin này cho nhiều hoạt động nghiên cứu thị trường khác nhau.

Nếu bạn muốn, bạn có thể lựa chọn không đồng ý với việc sử dụng các cookie này hoặc lựa chọn không chấp nhận các cookie bằng cách điều chỉnh các thiết lập riêng tư trên trình duyệt web của mình để xóa các cookie ngay khi thoát khỏi trang web hoặc khi bạn đóng trình duyệt của mình. Bạn cũng có thể cấu hình trình duyệt của mình để chặn cookie. Không đồng ý, xóa, hoặc chặn các cookie có thể khiến bạn không được tham gia vào các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác hoặc ảnh hưởng một cách tiêu cực lên các trải nghiệm người dùng của bạn. Về thông tin làm sao để loại bỏ cookie, vui lòng tham khảo phần “CÁCH THỨC ĐỂ TÔI KHÔNG THAM GIA?”

Việc sử dụng cookie của Cint sẽ luôn phải được bạn cho phép.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các loại cookie được Cint sử dụng, vui lòng nhấp vào đây.

Bộ định danh Quảng cáo Di động:

Một bộ định danh quảng cáo di động là một chuỗi các số và chữ nhận dạng một điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng đơn nhất. Trên iOS, một bộ định danh quảng cáo di động được gọi là “Định danh dành cho Nhà quảng cáo” (IDFA, hoặc ngắn gọn là IFA). Trên Android, bộ định danh quảng cáo di động là GPS ADID (hoặc ID Dịch vụ Google Play dành cho Android). Cint có thể thu thập các định danh quảng cáo di động hoặc nhận nó từ một Đối tác. Cint có thể sử dụng các định danh quảng cáo di động trong các chương trình nghiên cứu thị trường của chúng tôi hoặc để chia sẻ dữ liệu của bạn với các Khách hàng hoặc Đối tác. Khi được sự đồng ý của bạn, Cint cũng có thể lựa chọn bạn cho một cuộc điều tra hoặc chương trình nghiên cứu thị trường khác nơi các bộ định danh quảng cáo di động sẽ được dùng để hiển thị cho bạn một quảng cáo hay khuyến mãi cụ thể trước khi cuộc điều tra hoặc hoạt động của chương trình nghiên cứu thị trường khác nhằm đánh giá quảng cáo hoặc chương trình khuyến mãi cụ thể đó.

Cint sẽ chỉ thu thập hoặc nhận các định danh quảng cáo di động với sự đồng ý của bạn.

Beacon Web:

Một beacon Web (cũng được biết tới như là một tag, ảnh gif trong hoặc 1×1 pixel) có chứa một chuỗi nhỏ mật mã được gán vào một trang web hoặc email. Chúng có thể hoặc không thể là một hình ảnh đồ họa hữu hình liên kết với một web beacon, và thường thì hình ảnh này được thiết kế để hòa vào nền của trang web hoặc email.

Cint có thể sử dụng các beacon web trong các thông điệp gửi qua email của chúng tôi để giúp xác định xem các thông điệp này có được mở hay không và để xác định các lượt nhấp thông qua các đường liên kết trong email hay trên một quảng cáo hoặc nghiên cứu trên trang web để xác định xem liệu một Người Tham gia đã xem các quảng cáo hoặc nội dung trực tuyến khác mà Cint đang đo đếm hay không. Cint và các đại lý được ủy quyền của chúng tôi có thể liên kết Dữ liệu Cá nhân với các beacon web vì các mục đích về vận hành và nghiên cứu.

Dữ liệu Vị trí Địa lý:

Cint có thể thu thập thông tin vị trí địa lý từ máy tính hoặc thiết bị của bạn. Cint có thể sử dụng dữ liệu vị trí địa lý để chống gian lận hoặc các mục đích nghiên cứu thị trường, bao gồm nhưng không giới hạn với các nghiên cứu thị trường hoặc các hoạt động nghiên cứu thị trường dựa trên theo dõi. Cint sẽ nhận sự đồng ý của bạn nếu thu thập hoặc sử dụng thông tin địa vị trí địa lý của bạn.

Dữ liệu Vân tay Điện tử:

Cint có thể sử dụng công nghệ vân tay điện tử để thu thập một số dữ liệu nhất định về bạn và/hoặc máy tính hay thiết bị của bạn. Dữ liệu này có thể bao gồm Dữ liệu Cá nhân như địa chỉ IP, cũng như các Thông tin phi Cá nhân như hệ điều hành máy tính hoặc số phiên bản trình duyệt. Công nghệ này tạo ra một định danh máy tính duy nhất có thể được dùng để phòng tránh gian lận hoặc để xác định và theo dõi sự tham gia của bạn vào một cuộc điều tra hoặc chương trình nghiên cứu thị trường khác và giới hạn tham gia theo yêu cầu của một cuộc điều tra cụ thể hay một chương trình nghiên cứu thị trường khác.

Thông tin Mạng Xã hội:

Bạn có thể được giới thiệu một cơ hội tham gia vào các cuộc điều tra và các chương trình nghiên cứu thị trường khác thông qua các nền tảng mạng xã hội. Nếu bạn lựa chọn tham gia vào các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác thông qua các nền tảng mạng xã hội, Cint có thể, khi được bạn cho phép, thu thập thông tin hồ sơ cụ thể được lưu trên tài khoản nền tảng mạng xã hội của bạn.

Tệp Ghi lịch sử:

Cint tự động thu thập và lưu trữ các thông tin nhất định trong quá trình điều tra và tham gia chương trình nghiên cứu thị trường khác. Các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại các thông tin mà trình duyệt của bạn gửi mỗi khi bạn ghé qua một trang web. Những tệp ghi lịch sử này có thể bao gồm những thông tin như yêu cầu web, địa chỉ Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày tháng và thời gian bạn yêu cầu và một hoặc một số cookie có thể xác định đơn nhất trình duyệt của bạn. Thông tin này được xóa định kỳ như một phần của các quy trình bảo trì thông thường.

Thông tin Cint Thu thập từ Bên Thứ Ba:

Cint có thể lấy Dữ liệu Cá nhân, các thông tin hành vi và/hoặc đối tượng khách hàng từ các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, các nền tảng quản lý dữ liệu, các mạng quảng cáo, các cơ quan phục vụ thông tin, các nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường khác và/hoặc các nền tảng mạng xã hội. Cint có thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân, dữ liệu hành vi và/hoặc dữ liệu đối tượng khách hàng từ những bên thứ ba này vì nhiều mục đích, bao gồm, nhưng không giới hạn, xác nhận dữ liệu, bổ sung dữ liệu, phát triển các thông tin nội bộ thị trường, các mục đích phát hiện gian lận.

CINT CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN VỚI AI?
Cint sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không được sự cho phép của bạn, trừ phi được yêu cầu bởi pháp luật, theo như cụ thể dưới đây.

Nếu một điều tra hoặc một chương trình nghiên cứu thị trường khác hoặc hoạt động khác bao gồm việc đưa Dữ liệu Cá nhân cho bên thứ ba, Cint sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn khi được bạn cho phép. Nếu dữ liệu được thu thập được sử dụng để lên các mẫu thống kê để hiểu hơn về xu hướng và các ưu tiên trong các nhóm hoặc đối tượng cụ thể trong nhóm công chúng chung, thì chỉ một số Dữ liệu Cá nhân hạn chế được chia sẻ sẽ được sử dụng cho các mục đích nghiên cứu thị trường và vẫn phải được sự đồng ý của bạn.

Cint có thể tiết lộ Dữ liệu Cá nhân, dữ liệu hồ sơ hoặc các dữ liệu nghiên cứu khác của bạn cho bên thứ ba như sau:

 • liên quan tới các dịch vụ nghiên cứu thị trường (bao gồm cả các chương trình ưu đãi của chúng tôi), cho các đại lý, nhà thầu hoặc Đối tác của chúng tôi nhằm phát triển các dịch vụ này; tuy vậy với điều kiện những bên này bị giới hạn trong việc sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ cho Cint;
 • với các đại lý, nhà thầu hoặc Đối tác của Cint liên quan tới các dịch vụ mà các cá nhân hoặc tổ chức này thực hiện cho, hoặc cùng với, Cint. Những đại lý, nhà thầu hoặc Đối tác này bị giới hạn sử dụng thông tin này theo bất kỳ cách nào khác ngoài việc cung cấp các dịch vụ cho Cint. Cint có thể, ví dụ, cung cấp Dữ liệu Cá nhân cho các đại lý, nhà thầu hoặc Đối tác chứa các trang web điều tra của chúng tôi, nhằm thu thập dữ liệu hoặc các dịch vụ xử lý, hoặc để gửi cho bạn các thông tin bạn yêu cầu, nhưng những bên này không thể sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích của họ không liên quan tới các công việc họ thực hiện cho chúng tôi;
 • với các Khách hàng của Cint, nhưng trong các trường hợp Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ với các Khách hàng:
  i) khi có sự cho phép của bạn, hoặc ii) cho các mục đích nghiên cứu được cho phép tuân theo các quy định của Hiệp hội Thông tin Nội bộ và ESOMAR.
 • liên quan với yêu cầu hoặc thủ tục của pháp luật thực hiện với nhà cầm quyền, để bảo vệ an ninh quốc gia hoặc cho các yêu cầu thực thi pháp luật;
 • tuân theo các quy trình hợp pháp theo yêu cầu, với các bên có liên quan;
 • khi Cint tin rằng việc tiết lộ thông tin là cần thiết hoặc phù hợp để phòng ngừa việc hư hại vật chất hay thiệt hại về tài chính hoặc liên quan tới các hoạt động nghi ngờ hay phạm pháp thực sự;
 • Liên quan tới việc bán hàng, phân công, hoặc các chuyển đổi của Cint, trong đó Cint sẽ cần người mua hàng bất kỳ đồng ý tiếp cận Dữ liệu Cá nhân tuân theo Thông báo về Quyền Riêng Tư này. Trong sự kiện mà một thương vụ bán hàng, phân công, hoặc các chuyển giao khác của Cint không được thực hiện thành công với một khách hàng tiềm năng, Cint sẽ yêu cầu bên thứ ba không sử dụng hoặc chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn theo bất kỳ cách nào và xóa hoàn toàn tất cả các dữ liệu này; hoặc
 • theo cách khác được bạn cho phép.

Cint có thể cấp phép một số Dữ liệu Cá nhân giới hạn cho bên thứ ba (v.d., các nhà môi giới dữ liệu, những nhà tập hợp dữ liệu, vv.) cho các mục đích nghiên cứu thị trường, bao gồm, nhưng không nhằm

giới hạn, giấy phép mức độ cá nhân và/hoặc dữ liệu mức độ tập hợp (v.d, sản phẩm và/hoặc dịch vụ mua hoặc các hoạt động sử dụng, dữ liệu ghé thăm trang web, lịch sử tìm kiếm internet, vv.) cho việc phát triển thông tin nội bộ của đối tượng và/hoặc các mẫu mô phỏng,

các mục đích bán những dữ liệu này cho các khách hàng bên thứ ba về mục đích thực hiện các phân tích và cung cấp thông tin thị trường. Thông tin này có thể được chia sẻ thông qua một cookie (ID cookie), một bộ định danh quảng cáo di động, địa chỉ email hoặc phương pháp khác. Sau khi đã thực hiện việc lên mẫu mô phỏng hoặc tổng hợp, Dữ liệu Cá nhân sẽ được xóa đi.

Thêm nữa, thông tin định danh và thông tin thu thập được thông qua các phương thức tự động sẽ được cung cấp cho các bên thứ ba, bao gồm, nhưng không giới hạn, các Khách hàng, Đối tác,

đại lý và/hoặc nhà cung cấp vì các mục đích định danh những người hồi đáp hoặc các bản điều tra liên lạc lại hoặc gửi lại, phát hiện gian lận và/hoặc phòng chống, ghép cơ sở dữ liệu, xác nhận dữ liệu, bổ sung dữ liệu, mã hóa, phân đoạn dữ liệu, và phần thưởng, tiền công, và/hoặc các giải xổ số, cá cược hoặc các dịch vụ liên quan tới giảm giá.

Cint có thể duy trì Dữ liệu Cá nhân hoặc thông tin định danh máy nhằm thỏa mãn các yêu cầu của bạn và/hoặc yêu cầu kinh doanh của Cint. Ví dụ, Cint có thể lưu lại địa chỉ email của những Người Tham gia đã không tham gia nữa nhằm đảm bảo việc Cint tuân thủ các yêu cầu đó. Bất kỳ việc loại bỏ các Dữ liệu Cá nhân nào được thực hiện tuân theo pháp luật và quy định được áp dụng.

Một lần nữa, Cint chỉ chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn khi được bạn cho phép.

CINT CÓ THU THẬP THÔNG TIN TỪ TRẺ EM HAY KHÔNG?
Cint không chủ động thu thập Dữ liệu Cá nhân từ trẻ em dưới độ tuổi cần phải được sự cho phép của bố mẹ. Nếu Cint biết được rằng chúng tôi đã thu thập một cách không mong muốn Dữ liệu Cá nhân từ một đứa trẻ dưới độ tuổi cần sự đồng ý của cha mẹ, Cint sẽ xóa tất cả Dữ liệu Cá nhân này từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi.

CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ NÀO ĐƯỢC CINT THỰC HIỆN NHẰM ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN?
Sự an toàn cho Dữ liệu Cá nhân của bạn là rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, Cint đã đầu tư cho việc bảo mật này bằng các công nghệ, vật lý, và hành chính để bảo vệ cho thông tin mà Cint đã thu thập được. Chỉ những nhân viên cần truy cập vào thông tin của bạn để có thể thực hiện nhiệm vụ của họ và không được phép truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn.

Mặc dù đã có các biện pháp bảo vệ do Cint thực hiện, việc gửi và nhận thông qua Internet và/hoặc mạng di động không hoàn toàn bảo mật và Cint không đảm bảo được sự an toàn trên các trao đổi trực tuyến. Cint không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi do các cá nhân gây ra trong quá trình nộp Dữ liệu Cá nhân cho Cint.

VIỆC XÓA DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Cint sẽ lưu trữ Dữ liệu Cá nhân không lâu hơn thời gian cần thiết cho mục đích xử lý hoạt động hoặc khi được bạn cho phép. Thời gian này cũng có thể dựa trên các cam kết bằng hợp đồng giữa Cint hay một trong số các Chủ Tiểu ban của chúng tôi hay Đối tác đối với bạn, thời gian áp dụng các giới hạn này (trước khi kiện tụng) hoặc theo các điều luật áp dụng được.

CÁC QUYỀN CỦA BẠN
Bạn có quyền xem xét, chỉnh sửa, hoặc xóa Dữ liệu Cá nhân của mình, tuân theo các điều luật và các quy tắc áp dụng được. Cụ thể là:

 • Quyền truy cập — Bạn có quyền yêu cầu xác nhận và nhận thông tin về quá trình xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình
 • Quyền điều chỉnh— Bạn có quyền yêu cầu sửa tất cả các Dữ liệu Cá nhân không chính xác về mình
 • Quyền xóa — Bạn có quyền yêu cầu xóa Dữ liệu Cá nhân của mình (quyền này bị giới hạn trong dữ liệu liên quan tới các điều luật và quy định chỉ áp dụng khi có sự đồng ý của bạn, nếu bạn rút lại yêu cầu để xử lý)
 • Quyền giới hạn xử lý dữ liệu — Bạn có quyền yêu cầu giới hạn việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của mình (trong quá trình kiểm tra bất kỳ nhằm tuân thủ các yêu cầu của bạn, quyền truy cập của Cint tới Dữ liệu Cá nhân của bạn có thể bị giới hạn)
 • Quyền di chuyển dữ liệu — Bạn có quyền di chuyển Dữ liệu Cá nhân của mình sang một bên khác (đây là một quyền được giới hạn với dữ liệu được bạn cung cấp)

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, bạn có thể liên lạc với chúng tôi để yêu cầu thông qua

thông tin liên lạc được cung cấp trong phần “LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI” dưới đây.

Sau khi nhận được yêu cầu từ một cá nhân, Cint sẽ cố gắng cung cấp thông tin được yêu cầu trong vòng 30 ngày, với điều kiện yêu cầu có thể được phản hồi một cách hợp lý trong thời gian đó. Nếu cần thêm thời gian, Cint sẽ thông báo lại cho bạn trong vòng ba mươi ngày.

Trong một số tình huống cụ thể, tuy vậy, Cint có thể không cung cấp được truy cập tới một số Dữ liệu Cá nhân. Điều này có thể xảy ra khi:

 • cung cấp quyền truy cập tới Dữ liệu Cá nhân cũng giống như việc tiết lộ Dữ liệu Cá nhân về một bên thứ ba;
 • việc tiết lộ thông tin có thể gây lộ thông tin bí mật kinh doanh khác; hoặc
 • thông tin đã được thu thập vì mục đích điều tra theo luật pháp.

Nếu Cint từ chối một yêu cầu của ’ cá nhân nào đó không cho họ tiếp cận Dữ liệu Cá nhân của mình, Cint sẽ thông báo lại cho cá nhân đó lí do từ chối.

CÁCH THỨC ĐỂ TÔI TỪ CHỐI THAM GIA?
Quyết định tham gia một cuộc điều tra hoặc một chương trình nghiên cứu thị trường khác của bạn, trả lời bất kỳ câu hỏi điều tra cụ thể nào hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân, bao gồm Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm, sẽ luôn được tôn trọng.

Bạn có thể lựa chọn có tham gia hay không vào một điều tra cụ thể hay một chương trình nghiên cứu thị trường khác, từ chối trả lời những câu hỏi cụ thể hoặc không tiếp tục tham gia vào một thời điểm bất kỳ. Tuy vậy, việc không thể cung cấp một thông tin nhất định hoặc tham gia đầy đủ vào một điều tra cụ thể có thể khiến bạn không nhận được lương bổng đãi ngộ hoặc không được tham gia vào một số nghiên cứu nhất định trong tương lai. Để biết thêm thông tin về các ưu đãi, vui lòng tham khảo các Điều khoản và Điều kiện của Cint bằng cách kích vào đây.

Các Thành viên Tiểu ban của một tiểu ban của một trong những Chủ Tiểu ban của chúng tôi, những người không muốn tham gia tiếp vào các điều tra, hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác hoặc không đồng ý với việc sử dụng các công nghệ tự động hoặc các hành động khác, bao gồm cookie, có thể từ bỏ bằng cách đi tới trang Thiết lập Riêng tư của trang trành viên trên tiểu ban mà bạn thuộc về. Trang Thiết lập Riêng tư này cũng có thể mở bằng cách nhấp vào các đường liên kết không tham gia trên các lời mời điều tra. Cuối cùng, các Thành viên Tiểu ban và Người Tham gia có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các thông tin liên lạc được cung cấp trong phần “LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI” ở dưới đây.

CHÍNH SÁCH DI CHUYỂN RA NƯỚC NGOÀI
Cint lưu trữ dữ liệu ở Cộng đồng Chung Châu Âu (EU) và Khu vực Nền kinh tế Châu Âu (EEA). Tuy vậy, do là một tổ chức toàn cầu, một công ty thành viên của Cint hoặc một nhà cung cấp dịch vụ không phải thành viên đều có thể thu thập, xử lý, lưu trữ hay truyền Dữ liệu Cá nhân ra bên ngoài quốc gia ban đầu.

EU và Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA):

Các tổ chức hợp pháp ở bên ngoài EU và EEA đã gia nhập vào các thỏa thuận bảo vệ dữ liệu chung trong công ty sử dụng các điều khoản hợp đồng chuẩn do Ủy ban Châu Âu chuẩn bị. Cint có các hợp đồng tại chỗ với các nhà cung cấp dịch vụ và các doanh nghiệp khác trong đó yêu cầu các đối tác có hợp đồng phải tôn trọng tính bảo mật đối với Dữ liệu Cá nhân của bạn và xử lý Dữ liệu Cá nhân của cư dân Châu Âu theo các điều khoản bảo vệ dữ liệu của Châu Âu có thể áp dụng được.

Liên bang Nga:

Tuân theo các điều luật bảo vệ dữ liệu của Liên bang Nga, Clint thu thập, xử lý và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của các công dân Liên bang Nga tại Liên bang Nga và chỉ di chuyển dữ liệu liên quan sang EU hoặc EEA.

LIÊN KẾT TỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
Thông báo về Quyền Riêng Tư này chỉ áp dụng riêng cho các cuộc điều tra của chúng tôi và các chương trình nghiên cứu thị trường khác, và không áp dụng cho các sản phẩm hay dịch vụ khác. Các cuộc điều tra hoặc các chương trình nghiên cứu thị trường khác của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới một số trang web của bên thứ ba mà Cint tin rằng có thể cung cấp các thông tin hữu ích. Các chính sách và qui trình mà Cint mô tả ở đây không áp dụng cho các trang web này. Cint khuyến cáo bạn đọc cẩn thận các thông báo về quyền riêng tư hay các chính sách trên từng trang web mà bạn ghé thăm để biết các thông tin về các chính sách riêng tư, bảo mật, thu thập và phân phối dữ liệu. Bằng việc tham gia bất kỳ cuộc điều tra nào hay các chương trình nghiên cứu thị trường khác của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web nào của chúng tôi theo bất kỳ thay đổi nào trong Thông báo về Quyền Riêng Tư, bạn có thể thoải mái và cho phép riêng chúng tôi thu thập, sử dụng, chuyển đổi và tiết lộ Thông tin Cá nhân của bạn theo cách được quy định theo Thông báo về Quyền Riêng Tư mới nhất.

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Cint rất trân trọng quan điểm và phản hồi của bạn. Nếu bạn muốn xem lại, sửa, hay xóa Dữ liệu Cá nhân của mình hoặc có câu hỏi, bình luận hoặc gợi ý, hoặc nếu bạn muốn không tham gia vào các điều tra hay các chương trình nghiên cứu thị trường khác của chúng tôi, hay có câu hỏi về Dữ liệu Cá nhân của bạn, vui lòng liên lạc với chúng tôi:

Thông qua email tại: privacy@cint.com

Hoặc thông qua địa chỉ bưu điện của chúng tôi tại:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

CHÚ Ý: Nhân viên Phụ trách Tuân thủ quyền Riêng tư